De wereldbol een feit of slechts hypothetische theorieen ? (deel 1)

Ingezonden door één van de lezers van dit blog waarvoor dank

globea

Alcohol verlicht cognitieve dissonantie.

De wereldbol een feit of slechts hypothetische theorieen ?

conspiracy

 

Het woord conspirancy gebruikt men ook om zaken onder de pet te houden men heeft het woord te pas en onpas van stal gehaalt om de broodnodige wijzingen van het systeem te kunnen ondermijnen.
Bewijzen welke bepaalde aanwijzingen richting een samenzwering lijken te ondersteunen aangaande de mogelijke vorm van de aarde worden veelal weggewoven als zouden ze simpelweg domme en irrelevante dwaze gedachten kunnen wezen welke geen enkele grond kennen. Maar is dat ook werkelijk waar ?

dogma
Kunnen deze aanwijzingen wel zonder enig verder onderzoek afgedaan worden?
Zouden al die aanwijzingen wel simpelweg allemaal lariekoek kunnen zijn? Ware wetenschap behelst het nu juist om zaken te onderzoeken die strijdig kunnen zijn met bepaalde aangenomen uitkomsten.

images
Juist om de vorming van dogmatisch denken te kunnen voorkomen en eventuele onjuistheden die mogelijk zouden kunnen ontstaan door b.v een eenzijdige benadering cq tunnelvisie uit te sluiten en daardoor wetenschappelijk te kunnen evolueren richting nieuwe vooruitgang. Het getuigt van intelligentie te weten dat weinig uitkomsten absolutie kennen en dat een door voortscheidend inzicht tot dan voor waar aangenomen
beeld of overeengekomen waarheid altijd zou kunnen veranderen, mogelijk zelfs zou kunnen komen te vervallen omdat men bepaalde zaken in een nieuw daglicht kan plaatsen.

images (12)

Zo ook schijnen nieuwe aanwijzingen cq bewijzen er op te wijzen dat een bepaalde priesterorde ook wel bekend als het occulte (verborgen) leger van het vaticaan genaamd de jezuiten en de huidige in het verlengde daarvan ruimtevaart agency’s, vrijmetselaarijen, de media het zij bewust danwel onbewust een behoorlijke rol
spelen in de grootste deceptie die de mensheid in een gevangen paradigma aka wereldbeeld lijkt te houden. En juist vanwege een toenmalige positie als hoogste orgaan in de samenlevingen aldus de kerk was en is het mogelijk geweest om voor velen van ons de burgerij (en de niet ingewijden) met allerlei mogelijke beschikbare middelen een volledig vals paradigma / wereldbeeld te creeeren. Ja u leest het goed mogelijk heeft men een illusionaire wereld gecreeerd d.m.v. en gebruik makende van bepaalde instituten, wetenschappers waardoor het mogelijk was en nog is ons jarenlang te indoctrineren via de kerken , scholen, media e.d..

download (10)

En juist die verborgen priesterorde en metselaarijen spelen hierin nu nog steeds een bepaalde rol. Tot aan de dag van vandaag is het mogelijk geweest u te misleiden omdat uw conditionering vanuit de maatschappij waarin u opgroeide mede door hun toedoen u dit valse paradigma als een waarheid heeft laten doen aannemen.

globeindoc
Door u b.v. op de lagere scholen de zgn wereldbol te tonen en bepaalde landen aan te laten wijzen waar deze mogelijk zouden liggen is dat beeld al in uw vroege jaren als het ware verankerd geworden. Opgeslagen in uw onderbewustzijn en door vele herhalingen o.a in de media nog verder genesteld, door b.v. een draaiende bol bij het journaal of op andere programma’s en bij de aanvang van vele films te tonen is dat
zelfs nog meer tot een vanzelfsprekendheid verworden. Zo subtiel kan dat gaan..
Dat is de programmering, let er maar eens op ! Die programmering kan zelfs zover gaan dat u zelfs kwaad op mij kunt worden en mij tot dwaas wenst te verklaren vanwege de mogelijke cognitieve dissonantie die er door op kan treden als ik u wil vertellen dat dit helemaal verzonnen lijkt te zijn of zelfs lariekoek blijkt te zijn.

Its-easier-to-fool-people-than-to-convince-them-that-they-have-been-fooled.
En die cognitieve dissonantie is de onaangename spanning in uw gedachtengang die u kunt ervaren omdat wat u leest een tegenstrijdig maar ook kwaad of onveilig gevoel oproept omdat het botst met uw veilige overtuigde gewortelde ideeen en opvattingen, omdat u nu eenmaal veronderstelt dat het daadwerkelijk zo is.
Ook kunt u mogelijk wel weten dat als men of iemand liegt dat de ene leugen de andere moet ondersteunen anders stort dat leugenachtige kaartenhuis in en valt men op den duur door de mand.
Zo ontstaat er een web van leugens waarin men zelfs, zelf verstrikt in kan geraken.

Copernicus_riding_a_dinosaur

Hoe het allemaal begon

Waar te beginnen? Waar is het uberhaupt begonnen allemaal ? Dat kan ik u vertellen en hoop dat u niet afhaakt juist vanwege die eerder aangehaalde mogelijkheid tot cognitieve dissonantie. Het is allemaal begonnen al een aantal eeuwen terug toen een zekere Nicolaas Copernicus een al eerder overwogen heliocentrisch gedachtengoed van stal haalde en het weer opnieuw onder de aandacht bracht. Zijn werk
de Narratio Prima zag het daglicht in 1540 en eerder in 1530 schreef hij een nog groter manuscript genaamd Revolutionibus Orbium Coelestium Over de omlopen van de hemellichamen Nadat collegae astronomen hun goedkeuring gaven ermee instemden en daarmee als het ware tot een vorm van consensus kwamen, kwam zijn / de theorie want meer dan dat was het eigenlijk niet, in gedrukte vorm ter wereld. In het voorwoord heeft de uitgever er zelfs de woorden aan gewijd met de strekking dat het heliocentrische wereldbeeld vooral moest worden gezien als een wiskundig model en niet als de realiteit. Ja u leest het goed, het moest niet gezien worden als de realiteit. ( zie ook Controverse ) een verwijzing naar het blokje in het
bovenstaand wikipedia artikel over Copernicus*1 Uiteindelijk werd na veel wikken en wegen aan de eerste druk begonnen in 1543 te Neurenberg , Nicolaus Copernicus was inmiddels 70 jaar geworden en volgens het verhaal, de legende aangaande zijn leven, kreeg Copernicus het eerste exemplaar overhandigd op zijn sterfbed. Copernicus overleed in 1543 op 70-jarige leeftijd in Frauenburg/Frombork in de Pools-Litouwse
Gemenebest in het prinsbisdom Ermland. Zijn verbinding met de jezuiten-orde is mogelijk occult gehouden juist vanwege mogelijke maskering van die connectie met deze r.k. orde Hij studeerde o.a. op verschillende universiteiten 1 daarvan was de universtiteit in Krakow en in die tijd waren vele universiteiten opgericht en gesticht door de rk kerk, en de daaraan verbonden jezuiten-orde onderwees er voornamelijk, Dat het een en ander met elkaar te verbinden is laten ook volgende linken zien:
List of Jesuit universities en List of Catholic Cleric Scientists
Overigens was ook Copernicus een opgeleid priester . Dat men voldoende in gelegenheid is geweest om een connectie met de jezuiten wat in mist te verhullen dat behoeft dan ook geen verdere uitleg.

newapple

De co pernicaanse theorie week af van de gangbare aanname van Aristoteles waar hij beweerde dat alle dingen naar het centrum van de aarde vielen, De kunstgreep van Copernicus was het te stellen dat aardse dingen naar de aarde toe vielen en dingen van de zon richting de zon etc..
Oresme had reeds al eerder opgemerkt dat een dergelijke afwijking van Aristoteles nodig was om een bewegende aarde te rechtvaardigen, ook dat zat in het wedergeboren heliocentrische wiskundige theoretische model verwerkt hetgeen men via Copernicus naar voren schoof. Pas in 1687 werd deze kunstgreep met de Gravitatiewet van Newton als het ware door een onderbouwing vervangen, edoch deze wet is wederom ook slechts gebaseerd op een theoretische aanname. Daarmee kan deze ook juist in het leven
geroepen zijn om het model te bevestigen maar na enig onderzoek blijken er behoorlijk wat haken en ogen aan deze zgn. ‘wet’ te zitten. Althans het zijn absoluut geen natuurlijke wetmatigheden ze botsen zelfs met hetgeen in de natuur na enige observatie waar te nemen is. Velen zijn van mening dat er b.v door zwaartekracht van de maan de getijden plaats zouden vinden. Na wat onderzoek is dat te weerleggen.
Velen lijken er aan voorbij te gaan dat de zon velen malen groter is dan de aarde en de maan toch niet richting de zon getrokken wordt. En dat de maan tevens vele malen kleiner als de aarde is en dus volgens deze zgn. wet dus eigenlijk geen uitwerking op het water zou kunnen hebben omdat de kleinere maan dan de zwaartekracht van de aarde zou moeten overstijgen Verder legt deze youtube video uit dat ook die aanname mogelijk niet de juiste is dit in samenhang met nog wat andere voorbeelden welke naar voren komen als men de werking van de natuur om ons heen observeert.

En de vallende appel dan?
Alle materieele dingen die zwaarder zijn als de lucht om ons heen vallen simpelweg naar beneden vanwege de dichtheid in / van de materie. Dat wiskundige berekeningen theoretisch op exacte wijze een model kunnen verklaren betekent niet automatisch dat het in de praktijk overeen komt met hetgeen op onze aarde in de natuur waar te nemen is. Mogelijk ontspringt dan de vraag, “Ja maar de aarde draait toch om de zon
en reist toch met die zon en samen met de andere planeten mee door het universum ? Of niet?

256 Reacties op “De wereldbol een feit of slechts hypothetische theorieen ? (deel 1)

 1. We kunnen nog heel lang doorgaan met het aanwijzen van al diegenen die wij van misleiding en bedrog verdenken.
  Maar daarmee kom je niet ver. We moeten beginnen bij onszelf. Jan met de pet, wij allen dus die niet bij de hierboven genoemde aan te wijzen klieken behoren, heeft verleerd na te denken en laat dat over aan de “specialisten” op elk vakgebied. En dat is natuurlijk de meest directe weg om allerlei Trojaanse paarden toe te laten in je brein.

  Twintig jaar geleden kreeg ik een eerste intellectuele opdonder in de vorm van de Germaanse Nieuwe Geneeskunde van Ryke Geerd Hamer. Maar de klap was snel verwerkt en ik ben eeuwig dankbaar de GNG op mijn pad te hebben gevonden en haar te hebben mogen doorgronden.
  Sindsdien heb ik heel wat intellectuele oorvijgjes gehad. Maar niet alleen door elke zoveelste ontdekking van om de tuin geleid te zijn. Wat me de laatste pakweg 15 jaar veel moeilijker valt, dat is het absolute gestuntel waarop elke poging mijn nieuwe inzichten met anderen te delen uitloopt. Ik hoef meestal niet meer dan twee zinnen over een nieuwe insteek te zeggen of wordt terplekke overgoten met karren modderargumenten van mensen die het vertikken verder te kijken dan hun neus lang is.

  Dat heeft me vele jaren geïntrigeerd en ik heb er zelfs een boekwerkje over geschreven. Jammer genoeg in het Frans dus ik zal er hier niet mee aankomen. Trouwens, de Franse versie is niet echt een succes en er is geen reden tot spijt het niet in het Nederlands te hebben overgezet…

  Enfin, om een lang verhaal niet nog veel langer te maken:

  Een paar weken geleden stuitte mijn intellectuele spittersschop op een schatkist genaamd Trivium en Quadrivium. Of te wel The tools of learning.

  Hier staat alles voor de geinteresseerde die eens goed wil beginnen:

  http://www.triviumeducation.com/

  Naar mijn mening hét wapen voor jan met de pet om eindelijk de ketens van het verdom hoekje af te werpen.

  Like

 2. Zeer interessante link beste Jan Spreen, dank voor het aandragen ervan alhoewel ik wat huivering ben richting de institutionale methodes vanwege eerdere indoctrinatie, zou het van domheid van mijn zijde getuigen om alles af te wijzen zonder enig verder onderzoek, after all :
  “condemnation without investigation is the height of ignorance”
  Verder zou ik volgende video’s willen aandragen om aan te tonen welk een belang men hecht aan het ondermijnen van een genuine grass roots beweging (platte aarde beweging) welke aan de fundamenten van het syteem aan het zagen is. Dat doet men door de dogmatische lagingen gebouwd op fallacies aka foute aannames in de fundamentele leerstoffen van de instituten bloot te leggen waarop men , het scheve systeem ‘wortel geschoten’ heeft….

  How YouTube Censors Flat Earth Videos

  Like

 3. Ach ja, de platte aarde… Er zijn weinig mensen zo open minded als ik, maar dat FE geklungel… Ik ben zelden zoveel onlogisch denken tegen gekomen als bij de FEers. Zoals de bewering dat zwaartekracht niet bestaat maar dat het allemaal een kwestie van dichtheid is… oenig… dat verschil in dichtheid zegt nog niets over de oorzaak van vallen.

  Like

  • @Jan Spreen—jij open minded?hahahaaaaaaaaaaaaaa——Google:Zwaartekracht bestaat NIET……….psssss mail,bel DWDD’s vaak geziende Tafelgast:Vincent Icke en/of New Scientist…of DWDD/Vara……..pssssss Vincent Icke is Hoogleraar **theoretische**-(haha,indeed theoretisch) Sterrenkunde aan de Universiteit Leiden—-pss of mail/bel Universiteit Leiden en dan zeg je:”Hey wat is dat voor een Kwatsch wat Die Hoogleraar Sterrenkunde Vincent Icke bazelt betreft Zwaartekracht bestaat niet…”–SUCCES

   Liked by 1 persoon

   • psss Jantje als je de Vara/Bnn belt/mailt vraag dan ook nog FF hoe dat nu zit met :You Tube/Google;Platte aarde Waarheid op de Nederlandse TV….—Succes,makker

    Like

   • Theoretisch kan ALLES ——in Praktijk brengen is andere Koek—- Met Theorie kun je de Wereldbevolking ALLES wijsmaken(en dat doen ze ook–deuhh)

    Like

   • @Jan ga naar de BRON ivm Zwaartekracht bestaat niet….. in bovengenoemde/staande reactie kun je je informeren bij o.a De Vara/BNn/DWDD/Universiteit Leiden/Vincent Icke(geen familie van…;),New Sciencetist……Mail/Bel ze,en Informeer je bij de?…………..BRON—-Succes—je mag geweun mailen en bellen,is niet verboden

    Like

    • @Jan?–und?–zeg waarom post JIJ niet ff een Foto/Afbeelding/Opname/Video van “onze”prachtige,schitterende,Ronde/Bolvormige Aarde die(wel)NIET:CGI(computer graphic images)/Green Screen/Gemanipuleerd is@Jan————-zou ik al LANG gedaan hebben als ik Oprecht 100% in de Ronde/Bolvormige Aarde zou geloven@Jan Spreen@Nemo@Leto2thesandworm………waarom doen jullie dat niet????!!!!??????———GENOEG”Keuze”–(hahahihihahahoehahahoe@Nemo–hahahihihoehaa)–Gr van d’r Stevie

     Like

 4. Oenig zelfs, knappe onderbouwing@Jan Spreen …dus ook jij bent aanhanger van bepaalde illusionaire krachten die uit de wiskundige koker komen en eigenlijk niet meer zijn dan een uitgevonden taalvorm om iets te kunnen verklaren maar eigenlijk ook simpelweg verklaard kunnen worden. Dat iets wat zwaarder is dan lucht daardoor geen weerstand kan ondervinden door die ondichte massa / inhoud maar omdat jij gelooft in de autoriteit van anderen dat er illusionaire krachten aan te pas komen, ben jij er zelfs van overtuigt dat anderen oenig zouden kunnen zijn. Ja best veelzeggend ook….

  Liked by 1 persoon

 5. @Jan Spreen is het niet raadzaam voor jou om je ook wat te verdiepen in de benaderwijze van Newton? Voor je anderen tot oenig wenst te verklaren?

  Verder :
  Gravity & General Relativity :

  When Newton presented his theory of gravity, he had no mechanism for how the force worked. Objects drew each other across giant gulfs of empty space, which seemed to go against everything that scientists would expect. It would be over two centuries before a theoretical framework would adequately explain why Newton’s theory actually worked.

  Applications of Gravity :
  Newton’s major goal was to explain planetary motion. As mentioned earlier, Johannes Kepler had devised three laws of planetary motion etc..

  https://www.thoughtco.com/newtons-law-of-gravity-2698878

  En mede omdat jij zo openminded lijkt te zijn, zou jij met jouw vermeende mogelijk hogere intelligentie de uitkomsten van deze wetenschappers kunnen weerleggen. Zaken met elkaar in alle logica verbindende kan Kepler hier toch ook nog wel een puntje aan zuigen lijkt me….Of moeten we dan alles maar als relatief gaan beschouwen als noodgreep, zodat we toch aan een gewenste uitkomst kunnen voldoen?

  Liked by 2 people

 6. O, ja nog even een excerpt uit bovenstaand artikel:
  Ook kunt u mogelijk wel weten dat als men of iemand liegt dat de ene leugen de andere moet ondersteunen anders stort dat leugenachtige kaartenhuis in en valt men op den duur door de mand.
  Zo ontstaat er een web van leugens..etc.

  Sterk dat de encyclopedieen er vol van staan van die aaneenrijging van aannamens op aannamens en dat het ene zonder het andere eigenlijk geen eigen bestaansrecht heeft..
  Dat zou toch niet , neee toch!!Toch een kaartenhuis??

  https://www.encyclopedia.com/science/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/newtons-law-universal-gravitation

  Like

 7. Ja Jan, dat komt ervan als je gaat discussiëren voordat je er zeker van bent dat iedereen hetzelfde verstaat onder dezelfde termen. Eigen schuld, dikke bult.

  Wat ik bedoelde, dat is dat het me vreemd overkomt dat men ontkent dat er zoiets is als wat wij zwaartekracht noemen. Nou gaat het me niet om de huidige definitie van wat die zwaartekracht dan wel zou zijn, naar om de uitwerking ervan. Stap ik van een dak, dan loop ik zwaar letsel op door mijn val. Waarom val ik naar beneden? Omdat mijn lichaam wordt aangetrokken door de massa van de aarde? Omdat er een etherstroming is richting aarde die mij meesleept? Ik heb geen idee. Hetgeen niet wegneemt dat ik val. Val ik omdat ik niet genoeg wordt afgeremd door de omringende lucht? Inderdaad, zou je de lucht vervangen door water, dan gaat het vallen heel wat minder heftig. Maar het vallen blijft.
  De dichtheid kan mooi gebruikt worden om uit te leggen waarom een luchtballon kan stijgen en dalen dmv hete of mindere hete lucht. Waarom een houten plank drijft, een stalen staaf zinkt.
  Maar het zegt niets over het waarom van de neerwaartse kracht die alle materie ondervindt. Niet eens met het concept zwaartekracht? Ok, dan noemen we het anders. Is valkracht beter? Gebruiken we die term.

  Newton moest zelf ook helemaal niets hebben van zo’n op afstand werkende kracht. En ik heb sterk de indruk dat zijn werk totaal krom aan ons wordt doorgespeeld. Zijn zgn “gedachten experiment” waarmee omloopbanen worden uitgelegd is gewoon idioot. Een constante horizontale snelheid kan zich niet meten met een constante vertikale versnelling.

  Like

  • Beste Janmaat heb de reactie nog eens gelezen, maar waarom zou er een kracht moeten zijn die invloed uitoefend op een vallend lichaam? Is gewoonweg vallende verplaatsende massa x hoogte niet genoeg ? Daarin onstaat wat acceleratie door de verplaatsing van massa al naar gelang de hoogte. Waarom heb jij die of een werkende of inwerkende kracht nodig, om die val te verklaren?
   Het vallen is gewoon het loskomen van massa en de opheffing van het verschil in hoogte actie / reactie per ongeluk of niet, lucht lost dat niet op, het volgend materieele oppervlak zwaarder dan lucht vangt dan op. Dat zou zoals jij het aangaf water kunnen zijn en dat remt af omdat het ook een bepaalde dichtheid heeft. water is een behoorlijk dichte vloeistof.
   Excuus voor mijn wat ontoegankelijke opstelling in deze…
   Reageer soms wat te impulsief en dan zit ik in een bepaalde modus zo lijkt het, maar doorzie ik dat achteraf dan probeer ik dat in oprechtheid recht te zetten.

   Liked by 1 persoon

   • Waarom zou er een kracht moeten zijn?

    Je vertelt mij Newton te gaan bestuderen en schrijft vervolgens zo’n zin?

    “Een massa waar geen kracht op wordt uitgeoefend blijft in rust of beweegt zich voort met een eenparig beweging.”

    Daarom. Als je van een krukje valt en een beetje mazzel hebt, overkomt te niets. Val je van 20 meter hoogte, dan ben je in de regel op zn minst zwaar gewond. Waarom dat verschil? Omdat je versneld valt, hoe langer de valafstand, hoe groter de klap.

    Like

    • Verplaatsing van massa!
     In dit geval per ongeluk, een val in jouw voorbeeld. Maar toch! De massa verplaatst zich. De eenparige beweging is appels met peren vergelijken dat betreft mechanische bewegingen.
     Anders zijn er niet echt constante bewegingen, dan zijn ze af of toenemend.

     Like

 8. Mijn excuus voor mijn wat sarcastische toon in de reacties, ik wens intentioneel niet belerend over te komen. Maar het vermoeit me dat er telkens reageerders lijken op te staan welke platte aarde onderzoekers proberen af te serveren, met hun zogheten bewijsvoeringen. Bewijsvoeringen die eigenlijk niks om het lijf hebben maar die maar telkens richting hen wijzen die autoriteit hebben verkregen. En dat in een behoorlijk leugenachtig systeem op een basis van filosofische aannames, en zij die daarop weer nieuwe aannames hebben mogen stapelen.

  Assumptions are the mother of all screw ups!

  aanname bron :
  de aanname zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak: [‘anamə] Verbuigingen: aanname|n, aanname|s (meerv.) iets wat je denkt of vindt zonder het zeker te weten

  Like

  • Aanname en conditionering:

   Bij conditionering is de aanname dat iets is zoals men gelooft dat iets is een belangrijk mechanisme. Overtuigen is als het ware key om een nieuwe cultuur te creeeren.
   Reden waarom t.v een zeer belangrijk medium is bij het creeeren van nieuwe culturen, men kan iedere illusie scheppen en anderen doen aannemen dat het daadwerkelijk zo is. Daarvoor heeft men heel wat psychologische kennis ter
   beschikking en beeld en geluid zijn een sterke tool richting de menselijke overtuiging om iets aan te tonen dat iets is maar in werkelijkheid een gecreeerde illusie is of een slap aftreksel van het op t.v, ter doel uitvergrote onderwerp.
   Bij algemene aanvaarding dat iets zo is creeerd men in een kort tijdsbestek een nieuwe cultuur, gedachtengang.

   Hoe werkt dat mechanisme? David Bohm licht een punt van de sluier op, waarbij hij zelf vanuit een geconditioneerde mindset lijkt te beargumenteren hoe conditionering , meningen en culturen ontstaan. Of juist niet? Mooi !

   Like

 9. Beste Janmaat het kan zijn dat jij daadwerkelijk gelooft (met de nadruk op geloven ook bedoeld ) in wat jij tracht aan te halen, mijn advies is om de volgende aflevering goed te bekijken, vanuit het door jou eerder aangehaalde principe van de openminded instelling :
  Electromagnetism vs. Gravity – Astrophysics & Cosmology are Pseudoscience!

  Like

  • Antwoorden op mijn opmerking dat de dichtheid van materie niets zegt over al dan geen zwaartekracht/valkracht, gaat blijkbaar boven ieders krachten. Ik ben heel precies in mijn kritiek, er wordt omheen gebroddeld. Ik zeg trouwens ook niets over het feit dat ik denk dat de aarde een bol, een platte schijf of een zeskantige dobbelsteen is. Alleen dat logica en FEers 2 is.

   Like

 10. Even los of de Aarde plat of rond is: Het is wel grappig om te zien dat juist de “LAATSTE TIJD” in een paar grote steden als YewYork en LOndEN er stalletjes staan a la Jehovahaha danwel Lege des Heigs om de Platte aarde theorie er bij het gemene(dus niet denkende en niet wetende en niet geleerde) Volk er in te stampen.
  M.i. is dit een prachtige move (cq truc) van de machten achter de macht om te kijken of dit gemene volk inderdaad zo makkelijk is te brainwashen(hersentjes te spoelen)!!!! hahahaha 🙂 🙂 🙂 🙂
  Dus VIER(4)werf HOERA [vanwege de vier windstreken]. E.e.a. zal men dan vervolgens toepassen op andere hoaxen, oplichterpraktijken, oorlogen uitlokkingen en ga zo maar door.

  Nu toch nog even een KEIHARD bewijs dat de Aarde niet PLAT is:

  O ja en als we even uitgaan van dat een telefoontje met de lichtsnelheid gaat dan zal ik Albertje effe bellen die nu (niet eens zo ver) in Groningen zit en ikke in Maastricht dus vrijwel op de Noord-zuidlijn.
  Albertje en ik meten met onze goede ouderwetse sextant hoe hoog op hetzelfde moment (ff belle en afspreken om precies 12 uur te meten) de zon staat. Bij een PLATTE Aarde moet de hoek dus even groot, idem de hoek met de loodlijn.
  Nee zeggen de platte Aardlingen (ge brein wast en al) de afwijking is het gevolg dat de zon niet heel ver (150 miljoen km) weg staat! Hahaha ze proberen te ontsnappen aan de logica der wiskunde, maar goed. Ik ga het niet allemaal uitleggen.
  Idem dito kun je dit doen tussen Den haag en iets verder dan Bochum.
  Dan zit je min of meer op de Ooost Weeeest lijn Ook weer precies afstand Groningen-Maastricht afmeten ze ca 270 km en lekker weer om 12 uur precies meten en meteen effe doorbellen.
  Bij een platte Aarde kun je bij welke zonne-afstand ook precies de hoeken t.o.v. de normaal (loodlijn naar het Azimuth) opmeten. Makkelijk is om precies 12 uur ca de hoogste zonnestand te meten.
  Lekker vergelijken bij de BOL en PLAT theorie en vervolgens lekker lagguh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Om het voor de geborneerde TWIJFELAARS danwel PLAT-Aarde aanhangers nog leuker te maken kun je b.v. op de evenaar en op de Noord danwel Zuidpool (e.e.a. naar eigen keuze en middelen) hetzelfde doen en weer …hahahahahahahahahahaha ….ad inf. cq ad lib.
  😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉
  NB Op de evenaar staat de Zon af en toe 90 graden loodrecht boven de waarnemer en op de Noord/Zuidpool draait ie een rondje om je heen,
  hoe dat is te rijmen met plat plat plat en nog eens plat??????
  Maar goed:

  1(zegge een) Toegift Leuk voor de platte Aardlingen dat de Maan rond is maar voor hun dus een platte ronde plak Kaas!!!
  Idem de Zon dus een platte ronde gloeiend hete plak Kokosbrood
  en dan mag u zelf Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto en Niburu (? 😉 )!!! invullen…..
  ……Pffffffffffffff….. en dan al die Manen nog!! Tsss wel honderden
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurlijke_maan planetoiden en kometen.
  en dat bij een PLATTE AARDE.
  Om daar een wiskundig en natuurkundig sluitende theorie voor te maken die ook nog eens alle zons- en maansverduisteringen resp. maan (voor een planeet) en planeet (voor de zon) doorgangen EXACT goed te VOORSPELLEN Jaja want dat kunnen wij….
  Tja ik geef het U te doen. Veel succes platte aardling aanhanger/theoreticus!

  Like

   • @Nemo?niet Boos worden,maar heb je al 1 Foto/Video/Opname van de Ronde.Bolvormige Aarde kunnen vinden die NIET fake,CGI(computer graphic images),Green Screen is betreft “onze”Bolvormige Aarde—–volgende vraag–hoe kan dat?hoe is dat mogelijk dat jij of iemand anders nog steeds NIET een Foto/Afbeelding/Opname/Video kunnen posten van “onze”Bolvormige Aarde die Niet…………(is toch opmerkelijk,dat NIEMAND op deze Blog al +-4 a 5 jaar iets heeft kunnen posten van “onze”Bolvormige aarde die Niet……(Fascineert me mateloos,hoe dat nu mogelijk is?!?!?!?zwakjes uitgedrukt)–dat kan toch nie(t)-Mail,Bel jij ook FF de Vara/Bnn/Andre Kuipers/Vincent Icke,Universiteit Leiden,DWDD?-@Nemo—–psss ga naar DE bron…SUCCES!

    Like

  • Een tweede vraag voor @Nemo: Waarom zijn we op de evenaar even zwaar als in Nederland. Op de evenaar draaien we immers rond met de snelheid van 1.666 Kmh. In Nederland ligt die snelheid aanmerkelijk (meer dan 50%) lager. De middelvliedende kracht zou er voor moeten zorgen dat we in Nederland ongeveer 2 x zo zwaar moeten zijn. Hoe kan dat? Pffff… Ik wilde net een afvalkliniek op de evenaar beginnen.

   Liked by 1 persoon

   • De “middelpuntvliedende” kracht is te verwaarlozen. De aarde draait om haar as in 24 uur. Draai een emmer met water rond, 1 rondje per 24 uur. Moet jij kijken of het water erin blijft zitten.

    Het gaat niet om de snelheid, maar om de hoeksnelheid….

    Liked by 1 persoon

    • Dat is een fallacy, een onjuiste conclusie omdat het water dan omgeven is door de rand van de emmer en dus niet net zoals op een bal / bol dan zal het water zich altijd op het hoogste punt bevinden….

     Liked by 1 persoon

     • Maar je haalt van alles door elkaar en zo zaai je slechts verwarring, is dat je doelstelling? Op deze manier trek je ook een eventuele zinvolle discussie richting het belachelijke , daar worden mensen zelfs voor betaald om dat te doen…

      Liked by 1 persoon

   • @Beste Don OP de evenaar weeg jij iets minder dan op de Noordpool danwel hier in Nederland.
    Komt omdat de evenaar iets verder vanhet middelpunt van de BOL is die AARDE heet!
    Ga je maar wegen —-> scheelt mannen en vrouwen die lijnen zeker 250 gram!!!
    Hoe dat komt precies? Kijk hier:

    https://www.scientias.nl/is-het-waar-dat-mensen-dichter-bij-de-evenaar-minder-wegen/

    maar ja daar hebben de platte aardlingen geen antwoord op, ja zo iets van dat de platte Aarde pannekoek daar wat dunner is hahahahahahaha!

    Like

    • @Don even niet lullig doen. Dat is wetenschappelijk bekend.
     En mensen die naar Afrika of Z-Amerika vliegen en vlak bij de evenaar zitten kunnen dit gewoon wegen hoor.
     Maar ja ik kan het ook niet helpen dat je nog nooit op de evenaar heb rondgelopen. Maar mocht je daar ooit komen dan kun je ook mooi meteen de badleegloopproef doen om te zien of de Aarde draait!
     Succes 🙂 🙂 🙂

     Like

     • The Earth is FLAT ~The planes help to prove the plane

      Waarom is er toch zoveel tegenwerking op onoprechte gronden?? Heeft men wat te verbergen?
      How far will they go to protect the lie? Fake Flight Censorship and the Flat Earth

      Like

   • Beste @Don om je tweede vraag te beantwoorden:
    Nee beste @Don tis net andersom de centrifugale (=middelpuntvliedende) kracht op de evenaar is JUIST GROTER dan hier in Neanderland op ca 52 graden Noorderbreedte draaien we inderdaad langzamer en op de Noordpool (loop er maar eens een keertje als je tijd hebt heen) draai je pal om je lengteas aannemende dat je daar eechtopstaat te staan!

    Dus we zijn hier in NEANDERLAND een stuk lichter dan op de evenaar.
    Zie: https://www.wetenschapsforum.nl/index.php/topic/192598-zwaartekracht-op-verschillende-plaatsen-op-aarde/

    P.s. Maar u hoeft het niet te GELOVEN hoor!!! 🙂 😉 😉

    P.p.s Toegift de planeet Aarde vanuit de ruimte via de camera van een Russische satelliet op 35.000 km (JAJA!!) hoogte.
    Zie: https://www.livescience.com/31431-earth-image-russian-satellite.html

    Like

 11. @Nemo eigenlijk wilde ik niet reageren op zoveel voor waar aangenomen indoctrinatie, maar dat doe ik dan wel op het afsluitende dikke slotbetoogje op de rest van de aaneengesloten best wel onzinnige redeneringen…

  De aloude in het huidige systeem ook soms wel naar voren gebrachte wetenschappers waren al getuige van de vaste cycli aan het hemelgewelf en de Maya’s construeerden er een kalender op…
  Wat cycli doen is dat ze wederkeren en zo werden ze binnen een tien tot 100 zo mogelijk duizenden jaren nauwkeurig voorspelbaar door die wederkerigheid. Het Universum is een manifestatie van golven, van komen en gaan, as above so below zo ook onze emoties het komen en gaan van getijden etc. Dus herken je die cyli en verbindt je deze aan tijd dan weet je deze ook nauwkeurig te voorspellen. Daar kun je inderdaad anderen mee foolen door er stevige wiskundige berekeningen aan te koppelen en de onderliggende waarheid daardoor te maskeren….

  Like

  • Haha die Treowd Maya kalender,leuk Hoe nauwkeurig op een jaar?
   een dag? een uur? dat zij een zonsverduistering of maansverduistering voorspelden???

   En de planeet doorgang langs de zon van Venus ook?
   Bv wanneer Phobos voor Mars langs schuift. Geef even een Maya bron aan die dat ook al eeuwen weet haha niente nada denk ik!
   En last but nog least de preciese tijd dat de maan Titan langs Saturnus schuift? O ja mooie ring om Saturnus prachtig weet zo’n PLATTE PLANEET mooi rond met cirkelvormige schijf.
   O ja de wetenschap heeft al tijden ontdekt dat die ring van Saturnus zo rond de Saturnus evenaar meedraait. Rara hoe ken dat?
   Verklaar gaarne!

   Like

   • Hoe dat het allemaal verklaard kan worden? Hardnekkige goedgelovigheid vrees ik.

    Het astrolabium is nog steeds op bijna een stief kwartiertje na nauwkeurig en dat al sinds het ding was uitgevonden.

    En wat had je volgens jouw aan een gyroscoop op een ronde bol? Ook nog nooit een afgerond antwoord op gekregen…
    Phobos was het hologram hondje van Captain Archer, maar dat is maar sci-fi joh, je weet wel van die haarlak en die robo-suck en dat afbrekende schroefje wat van heavy metal gemaakt zal moeten zijn, aangezien het ding niet aan zero Gay deej.

    Like

  • @TREowd “Dus herken je die cyli en verbindt je deze aan tijd dan weet je deze ook nauwkeurig te voorspellen. Daar kun je inderdaad anderen mee foolen door er stevige wiskundige berekeningen aan te koppelen en de onderliggende waarheid daardoor te maskeren….etc”

   Pure onzin wat je zegt. Een cycli is inderdaad een terugkerend iets.
   En de Maya’s die een tijd-REKENING hadden deden NIET aan wiskunde???? Wat een bullshit nonsens!!! tijd-REKENING is REKENEN en REKENEN is WISKUNDE mijn waarde.
   De Maya’s en Egyptiers wisten al veel van wiskunde, ALLEEN hadden ZIJ nog niet de wiskundige technieken die wij NU hebben. Ja! (goniometrie, integralen, getallenleer, Analyse van Fourier etc etc etc).

   Like

   • Een dergelijke cyclus van al die zgn. hemellichamen, die al eeuwen netjes precies op z’n plek z’n rondjes blijven draaien met warp 5 ?(terwijl we ook nog met tig 1000 pu om onze eigen as zouden draaien, zonder het te voelen, met tig per uur om de zon heen suizen), zonder enige afwijkingen is de grootste bullshit naast alle andere poppenCast vd NASA, die er bestaat.

    Hier nog wat aanwijzingen van waar de lulkoek ooit is begonnen, op 14.58 min. gaat het over je zonne-“bol”-driehoeks experiment:

    https://youtu.be/6Tif2fmoV4o (met een pro-christ einde!)

    En een nog veel ouder Antikythera machine: https://youtu.be/UpLcnAIpVRA , met na 2000 jaar nog steeds nauwkeurige voorspellingen? Gaat waterfietsen… met je zuster op een houtvlot…

    Like

  • De mogelijkheid kan bestaan dat we wederom via dat mechanisme aan desinfo gekoppeld worden, dat dat mechanisme gewoon nu gemaakt is en gebaseerd op die wederkerende cycli vanuit informatie die de huidige cabal heeft gerooft tijdens hun rooftochten in de nieuwe wereld etc. Men is gewoonweg in de gelegenheid om alles te fabriceren wat men maar wil, maar de natuurlijke cycli liggen gewoon vast daar valt niet aan te tornen. Zie b.v. de subtiele duivelhoorntjes bij de tweede en de derde zittende persoon , de driekhoek op het hemd van de staande persoon links, of de opzichtige armen over elkaar bij die staande persoon. Beetje scrollen maar de ontdekkende crew is te zien op deze officieele Hublot -site
   https://www.hublot.com/antikythera/

   Like

 12. De “middelpuntvliedende” kracht is te verwaarlozen. De aarde draait om haar as in 24 uur. Draai een emmer met water rond, 1 rondje per 24 uur. Moet jij kijken of het water erin blijft zitten.

  Het gaat niet om de snelheid, maar om de hoeksnelheid….

  Liked by 1 persoon

  • Heb je ooit een grote emmer om je aardbol gezien op de CGI-afbeeldingen van de blue-marbel, of hebben ze die ff van de peer afgefotosjopt?

   Like

   • We leven allemaal in een grote gele emmer. Wist je dat niet? Is de schuld van de joodse vrijuit metselende jezuïeten bankiers. Die houden alles voor zich en vertellen niets verder. Flauw hoor.

    Like

 13. Dat is een fallacy, een onjuiste conclusie omdat het water dan omgeven is door de rand van de emmer en dus niet net zoals op een bal / bol dan zal het water zich altijd op het hoogste punt bevinden….

  Like

  • Mooi woord hè, fallacy! Staat goed in de discussie. Drogreden.
   Maar de term is niet op zn plaats hier, jammer, zou zo leuk zijn geweest. Maar je hebt mn rondgezwaaide emmer niet begrepen, dus nog een keer.

   1)Je neemt een emmer met hengsel en doet er water in. Neem er één van plastik en doe hem niet te vol anders til je je straks een breuk.

   2) Knoop er een stuk touw aan vast met een stevige zeemans knoop, dat een ander het ding straks niet voor zn harses krijgt.

   3)Pak het touw stevig vast en met een stevige ruk, gevolgd door een regelmatig rondzwengelen, laat je de emmer om je heen draaien. Een beetje zoals een paard om de dressuur draait in de manege.

   4)Als je het goed doet kun je draaien tot Sint Juttemis zonder dat er water uit de emmer loopt. Maar: draai je niet snel genoeg, dan hou je de emmer niet vol.

   5) Vervang nu het touw door een stevige stang, want we gaan hetzelfde weer doen maar wel zo tergend langzaam, dat een slap touw niet deugt om de emmer in een nette cirkel te laten draaien.

   6) Ga het geheel nu weer net zo rondzwiepen als hierboven, de bodem van de emmer dus aan de buitenkant van de cirkel. Maar let wel: 1 volledige cirkelbeweging duurt 24 uur.

   7)Meet met een nauwkeurig maatglas hoeveel water er na 24 uur in de emmer zit.

   Ja jongen, da’s pas puur wetenschappelijk te werk gaan.

   Like

   • Fout ! @Janmaat, niet meteen wegduiken in onzinnigheid ter mogelijke maskering, je argumentatie deugde niet.
    Fallacy : A fallacy is the use of invalid or otherwise faulty reasoning or “wrong moves”[1] in the construction of an argument

    Like

     • Maar kan dat men anderzijds in de ‘strijd’ ook het over het hoofd zien de gatekeepertjes zetten de toon in een bedoelde discussie…

      Like

 14. Dat discussiëren hier, het is echt niks. Iedereen heeft zijn standpunt en blijft erbij. Let it be…

  @donquijotte begon met een muziekje. Daarmee kom je soms wel ff bij elkaar. Mag ik ff spammen, ja?
  Dan hierbij mijn bijdrage, wat woorden niet kunnen overbrengen gaat soms beter met een muziekje. Ik ken jou niet, evenmin als jij mij kent. Hiermee weet je iets meer van mij.

  https://janspreen.com/2018/10/03/take-this-waltz-leonard-cohen/

  Liked by 1 persoon

  • Nee @ Jan Spreen je weigert bewijzen aan te nemen laat staan daar verder op in te gaan, en je focust op bepaalde eigen aannames en als dat enigzins weerlegd terugkomt dan geef je niet thuis. Dan snapt niemand het, volgens jou…en dan is het geen zinvolle discussie….

   Like

   • @treow wat zei ik nou??? NIET LULLIG doen.
    @Jan spr heeft helemaal gelijk. Die emmer doet er niet toe, het water valt er niet uit!!!! Als de emmer op het hoogste punt ondersteboven hangt ! Jouw nepverklaring is inderdaad nep en getuigt van een ongelofelijke domheid en simpelheid van denken sorry dat ik dat moet constateren.
    Overigens heeft de middelpuntvliedende kracht op de evenaar inderdaad enig edoch te verwaarlozen effect effect.
    Alles op Aarde blijft precies op zijn plaats -los van wat aardbevingen en grondverschuivingen agv regen, vulkanisme e.d.

    Nogmaals jouw bewijzen betekenen niets omdat ze geen bewijzen zijn. Zo simpel is het maar net 🙂 🙂 🙂

    Like

    • no offence maar ik heb in deze discussie tot nu toe ook nog niks houtsnijdens gezien van Treowd, en ik ben een flat earther..
     Het moet niet veel gekker worden hiero.

     Wel een vraagje aan jan spr:
     show me the curve, svp.
     en verklaar al die footage van 50 km, 100km, 200km verwijderde eilanden, gefilmd op zeg, 2 meter hoogte,
     aan de hand van de huidig geldende omtrek van de aardbol plus
     basic geometrie.
     (curvation per miles squared enzo)
     succes! Totally impossible on the Globe 🙂

     Liked by 1 persoon

     • Show me the curve?

      Waarom zou ik? Er zijn blijkbaar al zoveel mensen die het tevergeefs hebben geprobeerd. Er zit vast wel ergens een addertje.
      Maar wat ik zelf heb geconstateerd dat is, dat je de skyline van Corsica kunt zien vanuit het Franse plaatsje Cabris, iets boven Grasse. De afstand van Cabris tot de bergen van Corsica is zo’n 230 km. Cabris ligt op 550 m hoogte.
      Even invoeren in de globe curve calculator… juist ja, verborgen onder de horizon de pakweg eerste 1700m van de bergen. Er zijn een hoop pieken boven de 2000m, de hoogste is 2700m. Geen wonder dat ik het eiland zie bij helder weer, mijn ogen houden mij niet voor de gek.

      Maar goed, dat gezegd: het is opvallend hoe elk vanuit zijn opvatting de ander sommeert iets te bewijzen/te laten zien/uit te leggen. Kan hij dat niet, dan heeft hij ongelijk. En zo slaat men zich om de oren in een eeuwig durende welles/nietes dans.

      Like

     • En die 5 wetenschappers dan beste Jan Spreen, verkopen die onzin? En what about je eigen observaties??

      Like

     • @Jan Spreen: je voorbeeld van Corsica bracht me op de
      volgende gedachte:
      Zou je op een ball-earth niet heel veel footage moeten verwachten van slechts de bovenste helft of het bovenste kwart van een eiland of berg..?
      Dus niet dat de onderkant van het eiland blurry is / samensmelt met de horizon etc…
      Nee: Echt een strakke ongehinderde “horizon” PLUS het topje van een vet hoge berg, eiland.

      correct me if i’m wrong maar die foto’s zie je dus niet..nooit.. zo ver ik weet.
      Het zouden prachtige plaatjes zijn ..

      ik ben ook benieuwd naar footage van jou view vanaf Grass op Corsica. 🙂
      Uit je verhaal wordt niet helemaal duidelijk wat je precies waarneemt op die heldere dag.

      Ja, dat de laagst gelegen opbjecten als kustlijn, strand, eerste 10% van een gebouw etc, in de verte ‘verdwijnen”, dat kan kloppen maar daar zijn allerlei goede non-globe verklaringen voor.

      Nee, werkelijk top-only footage..
      dat zien we, volgens mij, niet.

      Of bijvoorbeeld foto’s van een schip slechts het kraaienest en hoger..
      het topje van de eiffel toren..

      Like

 15. @TReowd

  mayaa’s of niet wij kunnen het tot op de seconde nauwkeurig de maya’s moesten het doen met vrij grove benadering, natuurlijk kenden ze al wel de Saros reeks e.d. maar ze bouwden toen ook geen WTC gebouwen van 400 meter hoog
  Wel treow ga lekker door met te geloven in het platte. EXACT Bewijzen kun je het niet , niemand.
  Een ronde Aarde is exact met al onze wetenschappelijke methoden te meten, en zeer veel kosmische fenomenen idem dito!(en ga nou niet lullig doen zoals die @ Steve die de wetenschap ook al een hoax noemt.

  Like

   • Sorry @Don maar dat is gewoon onzin.
    Dat het Vaticaan misschien de wetenschap misbruikt of valselijk toepast zal best, maar de WETERSCHAP staat op zichzelf.

    Net zoals 1+1 = 2 (voor de gevoderen onder ons 3 + 5 = 8) zo convergeert de verhouding van de opeenvolgende getallen van de Fibonacci reeks naar het getal Phi van de gulden snede.
    T.w. φ – 1 = 1/ φ of Phi – 1 = 1 / Phi
    zie o.m.
    https://www.nemokennislink.nl/publicaties/het-geheim-van-de-gulden-snede/
    http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott/Fibonacci/fibFormulae.html
    etc etc etc etc etc etc etc etc etc etc etc etc etc etc
    @Don + @Treowd Allemaal Vaticaan geindoctrieerde en geinfiltreerde wiskunde hoor !! 🙂 🙂

    Like

    • Haha even los van alle taalfouten en fersgreivinguh in bovenstaande post van mij, heeft iedereen natuurlijk direct al het grapje van 1+1 = 2 en 3+5 = 8 doorzien.
     Tegengesproken kan worden dat ik de 0 ben vergeten. Ach die ‘NUL’, die 0 kan iedereen zelf wel invullen.
     Fibonacci kwam tot zijn stelling door wat aannames in casu 1 (zegge één) konijnenpaar te doen, bovendien is 0 ook geen natuurlijk getal! Over het ontstaan van de 0 doen vele verhalen, overleveringen en theorieën waar, wie en wanneer de 0 is uitgevonden.
     Wat FIBO betreft begin ik gewoon met 1 konijnenpaar, mits men niet letterlijk en figuurlijk de Genesis uit de Bijbel erbij wil halen. Zeker, alleen God kan uit het niets, uit 0 dus 1 konijnpaar scheppen, edoch laten wij ook de gewone goochelaar niet vergeten, want 2x de truc met de hoge hoed en we hebben de Fibonacci reeks in statu nascendi 🙂 !

     Like

     • Nu even geen gehocus pocus meer met getallen, die men ten alle tijden kloppend kan maken (als je die taalvorm goed spreekt) ….maar even wat logische observatie…
      De aarde maakt meerdere bewegingen zoals om haar as en rondom de zon de tilt .etc 5 bewegingen gelooft men in totaal.
      Even een simpel voorbeeldje:
      Night and Day Should Flip Every Six Months if We Were Orbiting Around the Sun
      https://flatearthperspectives.wordpress.com/2016/07/18/night-and-day-should-flip-every-six-months-if-we-were-orbiting-around-the-sun/

      Like

     • @Beste Treowd Je formulering van Hocus pocus met getallen doet de wetenschap geen goed. Natuurlijk worden getallen soms danwel vaak gefaked door politici met name. maar echte wetenschap (jaja en die is er) doet daar niet aan mee. Denk maar aan een mes. Met dat mes kun je brood snijden maar ook iemand neersteken. Veel wetenschappers in dienst van de ROVERHEID doen rare dingen, dingen die het daglicht niet kunnen verdragen en dan zijn er nog de resultaten van onderzoek en ontdekkingen. Door de machthebbers meteen gebruikt om er wapens mee te maken, de bevolking te onderdrukken maar vooral ook om er zelf beter van te worden.
      Even nog door over die politici (die geen enkele ‘echte’ macht hebben overigens).
      Politici liegen ALTIJD! Zelfs als ze zwijgen liegen ze, want dan verzwijgen ze namelijk de waarheid!

      P.s. Ik wil de mensen nog wel eens zien als de belastingdienst of welke criminele maffiaorganisatie van de rOVerheid dan ook een fout maakt in hun nadeel……nou nou dan is het huis te klein hoor haha
      🙂 Groet Nemo

      Like

     • even nog en dan hou ik echt op
      Getallen kloppend maken is fraude en fraude is geen wetenschap, echter wetenschap onderzoekt wel fraude.

      Like

     • Deed de wetenschap dat maar eens beste Nemo met dit onderwerp , dat zou wat zijn…worden euh wezen…

      Like

     • Het is me duidelijk dat jijgenoeg weet beste Nemo, vandaar dat jij het ook rond wenst te noemen, dan zeg je nooit iets onwaar…..Mvg Treowd 🙂

      Like

   • Maar logisch redeneren is geen hoax.
    Wetenschap zoals het ooit bedoelt is, zeg maar.
    People’s Science.
    onafhankelijk, gerichtloos (behalve gericht op waarheid)
    Case voor case, steeds weer, fris kijken..
    En oppassen om niet te veel vanuit je pre-conditioned mindset
    de dingen te benaderen..
    Onbevreesd voor het resultaat van je zoektocht.
    Op zoek naar je eigen ongelijk, hopelijk.. 🙂

    Liked by 2 people

    • @hugenoot Nomen est omen 🙂 want een genoot en Hugenoot!

     Prima heel goed – wat zeg ik- FANTASTISCH verwoord.
     KAN Moet @Stevie qua taalgebruik en vooral intentie eens goed bestuderen.

     Sta mij toe je laatste zin te preciseren:
     Op zoek naar je eigen ongelijk of gelijk.
     Inderdaad hopelijk, want soms weet de weetenschap het ook niet. Zo is de stelling van Fermat pas na meer dan 350 jaar echt en exact bewezen!

     Like

     • Ben niet op zoek naar gelijk of ongelijk maar naar waarheden, waardoor ik kan weten en niet uitga van de autoriteit van anderen welke geindoctrineerd door het systeem zijn gaan geloven in hun theoretische uitkomsten welke aan de basis ervan gestart zijn op aannames.

      Liked by 1 persoon

  • zoals dat Barbara Bush een Vrouw zou zijn geweest,is een Grote leugen,dat klopt ivm onwaarheden@Treowd…….niet Alleen de Bolvormige Aarde is een Leugen,Niet waar…………zoveel andere leugens

   Like

   • Op dat gebied van transgenderisme verschillen we wat van mening beste Stevie, maar dat geeft niks we mogen verschillen van mening dat is ieders recht.. Kan wel van die barbara , ik heb daar geen medisch rapport van gezien, dan kan ik dat denken of aannemen maar dan weet ik dat niet helemaal zeker… Alleen dat is een ander topic dit gaat daar niet over, dan dwalen we af . Je hebt gelijk verder dat er zeer veel leugens zijn, te veel leugens en die vormen een zeer scheve basis / ondergrond (rotte wortels) van dit systeem.

    Liked by 1 persoon

   • Beste @Steviewonmder Als de bolvormige Aardkloot een leugen is dan is Barbara Bush zeker een leugen, zij is geen man en geen vrouw namenlijk, maar zij is een LL!
    Daarom dient de LGBT agenda afk uitgebreid te worden met LL dus LGBTLL. Aangezien LL een afk is voor Levend of ookwel Lopend Lijk lijkt het mij beter om toch maar het woord Zombie te gebruiken wat wat algemener is,
    Dus tegenwoordig hebben we dus de LGBTZ agenda.
    En als je dagelijks naar de TV (TEL LIEs Vision) kijkt klopt dat aardig want je ziet bijna niet anders dan zombies, bagger, pulp en propaganda en nog andere VIEZIGHEID/viezigheden !!!
    🙂 gr Nemo

    Like

    • @Nemo?–:POST DAN 1 FOTO/AFBEELDING/OPNAME/VIDEO die NIET CGI,Green Screen,Gemanipuleerd is——-er zijn TOCH duizenden foto’s/afbeeldingen/opnames/video’s zeg je ZELF@Nemo—-post dan AUB AUB AUB 1 tje die NIET……..(je weet wel…)schei toch uit met dit Kat en Muis spelletje @Nemo….kom op POST het!!!—1 tje–PLEASE!!—kom op zet mij en iedereen op deze Blog die beweert dat de Aarde PLAT is(100%!!!!)voor Lul,voor Aap—–Do It@Nemo–wat houd je in GODSNAAM tegen?….met je Biljartbal is rond IDIOTE ………………pffffffffffffffffff

     Like

 16. Show me the curve?

  Waarom zou ik? Er zijn blijkbaar al zoveel mensen die het tevergeefs hebben geprobeerd. Er zit vast wel ergens een addertje.
  Maar wat ik zelf heb geconstateerd dat is, dat je de skyline van Corsica kunt zien vanuit het Franse plaatsje Cabris, iets boven Grasse. De afstand van Cabris tot de bergen van Corsica is zo’n 230 km. Cabris ligt op 550 m hoogte.
  Even invoeren in de globe curve calculator… juist ja, verborgen onder de horizon de pakweg eerste 1700m van de bergen. Er zijn een hoop pieken boven de 2000m, de hoogste is 2700m. Geen wonder dat ik het eiland zie bij helder weer, mijn ogen houden mij niet voor de gek.

  Maar goed, dat gezegd: het is opvallend hoe elk vanuit zijn opvatting de ander sommeert iets te bewijzen/te laten zien/uit te leggen. Kan hij dat niet, dan heeft hij ongelijk. En zo slaat men zich om de oren in een eeuwig durende welles/nietes dans.

  Like

  • En die 5 wetenschappers dan beste Jan Spreen, verkopen die onzin? En what about je eigen observaties??
   En wat te denken van die prachtige gespreide zonnestralen en dat door de wolken notabene, dat kan toch alleen maar bij een lokale Zon zich zo op deze wijze manifesteren… think about it!
   Ja, ja 125 miljoen km van de aarde vandaan…oke!

   Like

   • Ja heb je dat ook weer!!

    Een wolk… linker en rechterkant van de wolk, en vanuit mijn standpunt gezien, een parallax van zeg 20°.

    De zon staat weliswaar op een als oneindige afstand te beschouwen, maar de lijnen zon-wolkrechts en zon-wolklinks, die zijn, gezien vanuit mijn standpunt, niet parallel. En de zonnestralen dus ook niet. Nogmaals, FEers+logica=2

    Platte aarde of bolle aarde, pak wat je het beste uitkomt. Maar kom niet met domme argumenten.

    Like

   • Sorry Trouwd De zon staat volgens de laatste wetenschappelijke metingen niet 125 miljoen km maar op 400 km na 150 miljoen km.

    Dat de zonnestralen door GATEN in de wolken(of bladeren v bomen) lijken uit te waaieren is gezichtsbedrog, aangezien de meeste hier in al dit bedrag van een platte aarde lijken te geloven, geloven ze ook dit.
    Ook Jacob Bosma vraagt zich dit af:
    https://www.kijkmagazine.nl/science/hoe-kan-zonlicht-door-de-wolken-uitwaaieren/
    Bovendien als je zo’n Jacobsladder de stralen van de zon volgt staat ie nog geen 100 meter boven de Aarde(opp) HAHAHA geloof je het zelf. Heet hoor !!!

    Een PLATTE Aarde is bedrog en als je dat NU nog niet ziet ben je stekeblind, waarsch agv een zonnesteek.
    Blijf lekker in je/de leugens geloven hoor, ik lach erom 🙂 🙂 🙂

    Like

   • Nog iemand die antwoordt op een niet of nauwelijks gelezen stukje. Mag ik suggeren dat men wat meer tijd steekt in het lezen van andermans bijdrages en wat minder enthousiast direct het eigen toetsenbord aanvalt?

    Like

 17. Voor het geval dat alleen afbeeldingen niet genoeg duidelijkheid geven: REAL SCIENCE for a shifting PARADIGM flat earth sun close crepuscular rays bottom clouds perspective

  Liked by 1 persoon

 18. @Treowd je FLOOD behoorlijk ivm Platte Aarde………terwijl het Oud Noeuws is dat de Aarde Plat is,dus eigenlijk herhaling op herhaling….als ik de Gehele Stint/Oss Hoax exposed/uitleg dan krijg ik op mijn kop dat ik Flood en in herhaling val?!?!terwijl de Ronde/Bolvormige Hoax op deze Blog al 4 a 5 jaar oud is,zou hetzelfde zijn als ik over 4 a 5 jaar nog bezig ben met de Stint Hoax……dus?kijk eens wat vaker in de alom bekende Spiegel en wees niet Hypocriet ten opzichte van mij–deze reactie is bedoeld voro de mensen waar het voor bedoeld is…

  Like

  • … deze reactie is bedoeld voor de mensen waar het voor bedoeld is…

   Geweldige zin. Precies het niveau waarop men hier langs elkaar heen praat.
   Ik ben dom onder mijn eigen naam te schrijven hier. Als men erachter komt dat ik hier serieus wat probeer te discussiëren…

   Nou ja, wat kan het mij schelen. Mijn schrijven is bedoeld om te schrijven wat ik te schrijven heb.

   Like

  • Stevie dat heb je mis…
   Het lijkt in de verste verte niet op flooding flooding, ik geef nl. antwoorden op vragen gericht aan mij en draag zaken aan die er betrekking op hebben…

   Like

   • Mijn Reactie’s die ik zou Flooden gaan van de Stint/Oss Hoax t/m RIVM/Maurits Hoax t/m de Talloze Secret Trannies,tot Lachende Politiemensen met 1 tje met de Hand in de Broek telefonerend terwijl er Handgranaten in een wijk ronddwarrelen t/m Zwarte Pieten discussie psy op Hoax t/m Thai Cave Soccer Hoax t/m oneindige andere Hoaxes,leugens die ik vermeld heb da’s wel het Grote Verschil,ik ben divers jij ERG beperkt….hier word gemeten met 2 maten..

    Like

     • @Hugenoot Vanuit dat oogpunt komt die reactie een beetje over als een asshole, je zou ook kunnen aangeven dat Stevie zijn eigen trannie topic heeft en dat daar ook geen platte aarde aangehaald behoeft te worden dat is daar ook niet op zijn plaats. Dus ziet Stevie dat niet helemaal juist.
      Anderzijds zie ik je op andere momenten zeer goede argumenten aanvoeren beste hugenoot, je komt wat over alsof je een dissociatieve identiteitsstoornis zou kunnen hebben (ik wens het je niet toe oprecht bedoeld) op deze wijze, Jammer…..

      Like

  • En jij je maar af vragen waarom de mensen je een zeikerig jank-wijf noemden?
   2 pagina’s vol omgebouwde transgender-shit voor z’n eigen gerief en nog lopen klagen dat Barbara Bush een vent is (en de zaal leeg)…

   Like

 19. Ik ga hier geen partij kiezen maar wil de kemphanen een paar feiten voorschotelen:

  Warme en koude lucht beïnvloeden licht.
  In warme lucht buigt licht omhoog (fata morgana bijv. in een woestijn) en in koude lucht buigt licht omlaag.
  Boven koud water is de lucht significant kouder dan boven het aanliggende land en buigt licht naar beneden.
  Dit kan verklaren dat men over koele wateroppervlakken voorbij de horizon ziet omdat het licht met de mogelijke aardkromming meebuigt.

  Op een plat vlak is de som der hoeken van een driehoek altijd 180°.
  Bewezen is dat op een bol oppervlak de som der hoeken van een driehoek groter is dan 180º.
  Carthografen tonen aan dat hun metingen op de Aarde hoekmetingen aan een driehoek een som groter dan 180º opleveren.

  Staande op een enorme bol is de horizon overal even ver weg.
  Voor het menselijk oog en de interpreterende menselijke hersens betekent dat dat de horizon als een rechte lijn wordt gezien.
  Pas op een enorme afstand waarbij binnen de kijkhoek van het oog de diameter groter wordt dan de diameter van de Aarde ga je bolvorm zien, als die bestaat.

  Helaas worden in de oeverloze discussies over dit onderwerp te veel drogredenaties en emoties geventileerd.
  Met logisch nadenken kom je veel verder en ondanks de inderdaad deels gecorrumpeerde wetenschap blijven er genoeg feiten over om natuurlijke verschijnselen te verklaren, of die nu voor of tegen de Platte Aarde pleiten.

  Op dit moment kan ik nog steeds geen plausibel argument voor een platte Aarde onderschrijven.
  Argumenten voor een bolvormige Aarde des te meer.
  Flat Earthers maken zich er helaas al te vaak met simplificaties van af terwijl er wel degelijk logische verklaringen voorhanden zijn voor de fenomena die zij aangrijpen om de platte Aarde te propageren.
  Ik heb daar in vele voorgaande reacties bij Don’s artikelen uitgebreid over uitgeweid.

  Dat de globale elite spelletjes met ons bewustzijn speelt valt amper te ontkennen maar laat je daardoor niet op een dwaalspoor leiden.
  Gooi niet het kind met het badwater weg.
  Dat is namelijk precies wat de rotzakken willen: mind-fuck.

  Like

  • Dat kan jouw mening zijn , maar die deel ik niet.
   Niemand gaat in op de 5 wetenschappers die kunnen aantonen nee zelfs aangetoont hebben dat de aarde niet in beweging kan zijn, en dat is maar 1 punt wat ik tracht aan te halen. Dat wordt vermeden als een hete aardappel….

   Like

   • Het aparte van jouw reactie is , @leto2thesandworm dat jij een uitgesproken mening hebt, maar ik heb jou zojuist een zeer plausible argument geserveerd…

    Like

    • Ja@Treowd Doe je naam eer aan en geef mij ook even die namen van die wetenschappers????

     Bovendien kunnen die wetenschappers mij geen bal schelen wat ik wil horen van jou zijn exacte eigen evt van deze schetenwappers overgenomen ARGUMENTEN en wel logische niet in strijd met de ware wetenschap!!!!
     Doe je best hahaha dat kun je niet, wedden?

     Dus NIET wijzen maar zelf met bewijzen komen, ik, letthesandworm en vele anderen hebben dit al RUIM en meer dan RUIM gedaan,nou jij nog!

     En wat die platte Aarde GELOVERS betreft ga lekker fietsen op de platte Aarde want dat kan niet omdat sinds kort is ontdekt dat de Aarde BANAAN-vormig is en voor alle duidelijkheid is er een enorme discussie ontstaan tussen de BANAAN aanhangers en de GEPELDE BANAAN aanhangers.

     Like

  • @leto2thesandworm–Nog STEEDS geen Foto/afbeelding/video/opname kunnen vinden betreft JOUW Ronde/Bolvormige Aarde die NIET CGI(computer graphic image(s))/Green Screen/Gemanipuleerd is?—–kom op dat moet toch very Easy zijn om in 1 handomdraai als je deze reactie leest,FF zo ’n Foto/Afbeelding/Video/Opname te posten van de Ronde/Bolvormige Aarde die NIET CGI(computer graphic image(s))/Green Screen/Gemanipuleerd is——–toepasselijke SONG in deze Context-You Tube:Living in a Box–“Living in a Box”……(official video;)—–Living in a Freemason/Fantasy/Disney Fake Round Earth Matrix Box……

   Like

   • You Tube:ITS FLAT_______YE MAN TV-channel———(op het einde van deze video zie je beelden,die mij erg laten denken aan de Film:The Truman Show………..ook zo’n subliminal filmpie

    Like

   • Steeffie DUIZENDEN foto’s van de ronde AARDE
    echt 1000-den en ontken het maar steek je kop maar lekker in het zand !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Like

   • And He’s Gone……….@leto2thesandworm——-net zoals Blaaskaak@Nemo…..And There Gone….als het om 1 Foto/Afbeelding/Opname/Video gaat betreft hun Ronde/Bolvormige Aarde DREAM—terwijl er toch duizenden Fotoś/opnames/vide,s/afbeeldingen zijn van “onze”Ronde/Bolvormige Aarde op Internet van o.a NASA,Elon Musk etc…..en jullie durven niet 1 Foto/Afbeelding/Video/Opname te posten@leto2thesandworm@Nemo(Bolvormige Eitje)??????–dat zegt toch ALLES!!!!

    Like

 20. Nee dat is beslist geen blaffen beste leto2thesandworm mocht je richting mij doelen in je reactie, beetje zwak van je om nu zo verdekt te reageren.

  Als jij de draad had gelezen dan had jij die argumenten nooit zo gevormd, mede omdat die reactie van die 5 wetenschappers al errder in deze draad en tal van keren naar voren gebracht is geworden. Naast andere valide argumenten van Don en anderen hier. Met de uitkomsten van die experimenten kan er best veel aan de “kapstok gehangen worden” qwa argumentatie van bolle aarde aanhangers. Hoe kan zich een stilstaande aarde door een ruimte bewegen welke men beschrijft maar waar men nog nooit fysiek is geweest?

  Men komt ook niet verder van low earth orbit die techniek ontbreekt , en dat hun argument (maanlandingen) yes we had it once but we destroyed it …blabla bla en alle plaatjes en space video’s van die zgn ruimte komen van vrijmetselaars loges en het vaticaan althans men noemt ze ruimtevaart agency’s en ze brengen alleen computer animaties voort ter bewijsvoering. En die bewijsvoering rammelt aan alle kanten.

  Like

  • @Treowd
   Het valt mij ook altijd op dat beelden van de aarde vanuit de ruimte (proest) altijd prachtige computer animaties zijn. Terwijl het werkelijk spectaculair zou zijn om daar gewoon foto’s of filmopnamen van te maken en daar een heel Youtube kanaal mee te vullen.

   Like

   • Inderdaad @Prochrist, of het volledig filmen van lanceringen van ruimtestations e.d. mooi aan de buitenkant van de raket mee de ruimte in om de zaak voledig vast te leggen van lancering tot de landing..en de thuiskomst van de astronouten meemaken en dat helemaal live. Prachtig lijkt me dat!
    We hebben die techniek toch , mensen wat een gemis….

    Like

    • @Treowd, of het vastleggen van zwaartekracht in actie op aarde. Vanuit een bepaald standpunt in de ruimte moet het mogelijk zijn om mensen ondersteboven te zien lopen op een ronde aardbol zonder dat ze van de aarde vallen. Wie wil dat niet zien?

     Like

     • Zo, vind je dat een topreactie? Waarom? Als de aarde rond is, dan is er geen onder of boven. En is hij plat, dan staat iedereen op de zelfde- en dus bovenkant.

      Like

     • Omdat ik net als Prochrist de mensen wel eens ondersteboven wil zien lopen op vliegtuigen die ondersteboven vliegen, moet toch te doen zijn ook met al die sattenieten in de omloop…kughhh….

      Like

     • Als je dichtbij genoeg bent om een mannetje te filmen die op de aarde loopt, dan moet je je toch, in welk model dan ook, zodanig dichtbij zijn, dat je in de zelfde “boven-en-beneden vibe’ als hem zit..dus dan kun je wel op zn kop gaan hangen en dan filmen, maar dat zal weinig spectaculair beeldmateriaal opleveren.

      Of,
      Je begeeft je heel hoog boven het mannetje, en dan krijg je ook
      hele gangbare beelden..

      kortom onzin verhaal
      -1 voor de flat earth!

      Like

     • ONZIN een satelliet vliegt hooguit…… een paar honderd km boven de ronde Aarde die 1.2000 km in doorsnede is !!!
      Probeer daar eens overheen te kijken.

      GPS WEET JE WEL!!!
      Heb je 3 satelliet metingen voor nodig.
      zoals op een plat vlak 2 metingen 2 snijdende lijnen nodig zijn om de illegale radiozender op te sporen…..!!!!

      De 3 satellieten geven 3 BOL(!!!!) 3 bollen , 3 bolmetingen aan
      3 snijdende bollen dus!!! JA!!!

      Ja dat is vootr platte hersentjes moeilijk te bevatten dat begrijp ik wel.

      Like

     • @hugenoot waarom laat jij je leiden door je lagere ego in je reactie, zit het zo diep met prochrist?

      Like

     • Ach JEE Stevie weer die ziet weer 33! Hopeloos.
      Lees eens goed : Ik heb het over 3 snijdende bollen, ja inderdaad van 3 GPS satellieten en MENIER ziet weer het getal 33 fijn ga lekker zo door met dom doen….

      Like

     • Satellieten bestaan niet @Nemo. Come back to reality, get rid of your mindcontrol. Zie in plaats van te kijken, hoor in plaats van te luisteren naar autoriteiten met een mooie stropdas.

      Like

     • Nemo is van het wiskundig bewijs, niet het natuurkundig bewijs.
      Misschien kunnen we daar eens over uitwisselen.

      Like

   • je kunt niet inzoomen op een mannetje én tegelijkertijd 75 of
    30 % van de Globe in beeld krijgen, ter referentie..
    En om die reden kun je dus niet bepalen of je “op z’n kop” hangt terwijl je een Australiër fotografeert, die op zn kop loopt.

    Anders gesteld:
    voor jou “probleem” voldoet elke foto van een man op aarde..
    met als enige instructie: keer de foto 180 graden om en je hebt waar je om vraagt.

    Like

 21. Niemand van ons weet of de aarde rond of plat is. Feit is dat niemand van ons onafhankelijk en zonder toezicht de aarde mag verkennen om dit te onderzoeken. Dat op zich is toch heel vreemd? We moeten het anno 2018 doen met theorieën en onze fantasie en dat is met de beschikbare techniek echt bizar.

  De wetenschap is trouwens niet onafhankelijk. Onderzoek kost namelijk altijd geld. Héél véél geld! Ook daar geldt dat wie betaalt die bepaalt.

  Bijvoorbeeld: Coca Cola kan opdracht geven voor wetenschappelijk onderzoek naar Coca Cola en dat onderzoek geheel uit eigen zak betalen. Ze hebben zat geld. Je moet alleen niet verbaasd zijn als uit dat onderzoek ineens blijkt dat het drinken van Coca Cola een positief effect heeft op je gezondheid of niet eens zo slecht voor je gezondheid als je altijd had gedacht o.i.d.

  Like

  • Dat kan ook nog niemand volledig zeker weten beste Prochrist , maar alles wijst op een stilstaande vlakte, persoonlijk vindt ik die titel ook niet echt juist. Maar er zijn meer ondersteunende valide argumenten voor dat vlakke model als het algemene aanvaarde bolle model welke leunt op fallacies ook wel onjuiste redenaties of slecht gecontrueerde argumentaties en alsmede onwaarheden bij nader onderzoek te ontdekken…

   Like

  • “Feit is dat niemand van ons onafhankelijk en zonder toezicht de aarde mag verkennen om dit {-of de aarde rond of plat is-} te onderzoeken. Dat op zich is toch heel vreemd?”
   Zeer verdacht idd.. zie Antarctica.

   proof the curve.
   proof the spin.
   doe een noord-zuid circumnavigation.
   Heliocentrism is crap

   Liked by 2 people

  • @Prochrist dus niemand van ons weet als de Aarde nu Plat of Rond is?….dus beweer je eigenlijk dat we net zo goed SCHAAPJES zijn,zoals de rest van Nederland……voor mijzelf weet ik dat de aarde 100% Plat is,ik heb nog NOOIT 1 foto/afbeelding/opname/video/bewijs gezien van de Ronde/Bolvormige Aarde die Niet CGI,Green Screen,Gemanipuleerd is,terwijl we toch gewoon op den Ronde/Bolvormige aarde zouden wonen—very easy WAAROM moet ZE iets FAKEN als ze Gewoon ECHTE foto’s/afbeeldingen/opnames kunnen maken van de Ronde/Bolvormige Aarde——–die andere in Plain Sight Flat Earth Truth ga ik niet Weerrrr herhalen,ik heb genoeg,voldoende Reactie’s gespendeerd betreft de Platte Aarde,ze staan nog steeds op Donquijotte zijn Blog…….@Prochrist dus eigenlijk heeft het geen Nut allemaal,als ik jouw moet geloven,dat Complotdenken hé ……ouwe Barbara Bush lover

   Like

   • @Stevie, bespeur ik hier ziekelijke jaloezie omdat ik de reacties post die jij zelf had willen posten maar niet kan bedenken? Ben je alweer bezig -door anderen naar beneden te trappen- met je volgende triomftocht op deze blog?

    Like

 22. Het valt me verder op dat er iedere keer weer iemand opduikt die aangeeft dat platte aarde onderzoekers zich bedienen van drogredenaties dat terwijl men zichzelf lijkt te bedienen van zulksoortige argumentatie.

  Flat Earthers maken zich er helaas al te vaak met simplificaties van af terwijl er wel degelijk logische verklaringen voorhanden zijn voor de fenomena die zij aangrijpen om de platte Aarde te propageren.

  Het is juist zo dat platte aarde onderzoekers met eenvoudige logische voor de hand liggende verklaringen komen. Juist omdat de natuur niet zo’n ingewikkelde formules en uitleg nodig heeft, dat wijst zichzelf namelijk als men die observeert.

  Alsof er een gecontroleerde inzet is om valide argumentatie af te zwakken en te downplayen…

  Hier kan ik mij volledig in vinden:
  Met logisch nadenken kom je veel verder en ondanks de inderdaad deels gecorrumpeerde wetenschap blijven er genoeg feiten over om natuurlijke verschijnselen te verklaren, of die nu voor of tegen de Platte Aarde pleiten.

  Het hele punt is dat de uitleg betreffende feitelijkheden aangaande deze natuurlijke verschijnselen zeer vaak in het voordeel van platte aarde onderzoekers pleiten, maar al te vaak moet men zich van onjuiste argumentatie bedienen contra omdat men zich niet goed ingeleefd heeft in de materie of het ontbreekt aan juiste onderbouwing van argumenten. En dan gooit men zaken door elkaar e.d. dfat kan eventueel ook een tactische zet zijn om verwarring te stichten. Men doet vaak van alles om te downplayen….

  Liked by 1 persoon

 23. Even een muzikale noot delen, om aan te geven dat ik echt geen blaffende hond wens te zijn (vele waarheid zoekers niet ) maar je kunt nu eenmaal niet alles sugarcoaten. Zeker niet als men soms vanuit een onbereikbare anders dan open-minded modus schijnt te opereren, het zij onbewust danwel bewust…. no pun intended..
  Het is van de jaren 80 maar het is juist van een album dat niet voor niets als prophecy veschenen is …….. ( it’s a spiritual war…) het geeft verder heel goed mijn intentie weer, maar ook het huidige tijdsbeeld en wat te doen…
  Don Carlos – Live In Harmony

  Liked by 1 persoon

  • O ga je Nemo nu aanroepen, omdat hij wel zal meegaan met je info gebaseerd op een verkeerd model , dat bolletje is nog nooit in de praktijk aangetoont, je vezuipt in je theoretische aannames @ Jan Spreen, of speel je liever spelletjes dan tot het komen van waarheid?
   Kijk maar of je er wat mee doet….

   Like

   • Grappig is dat. Ik heb nergens iets gezegd over bolletje of geen bolletje, alleen dat FEers en logica twee is en dat er geen satellieten zijn.
    Je moet toch eens in het trivium duiken.

    Like

    • @Jan Spreen. Waarom toont je model dan die er rondomheen draaiende loopbanen? De uitkomst van je aanname / hypothese / uitleg baseer je dan toch op een foutief model? Het trivium doet daar niks aan af of voegt daaraan niks toe verder…

     Like

     • Mijn model toont helemaal geen rondomheen draaiende loopbanen. Je moet een tekst eerst eens lezen, het beste is 3 keer, voordat je er op reageert.

      Like

     • Deze eerdere reactie wijst daar toch wel behoorlijk op naast de materie die je aan wenst te dragen :
      [Jan Spreen 1 november 2018 om 20:26 ]
      “De “middelpuntvliedende” kracht is te verwaarlozen. De aarde draait om haar as in 24 uur. Draai een emmer met water rond, 1 rondje per 24 uur. Moet jij kijken of het water erin blijft zitten. ”
      Naar welk model refereer je dan eigenlijk precies?

      Like

 24. Waarom neem jij de eerdere aangedragen link van b.v. de 5 wetenschappers niet serieus beste Jan Spreen en zet jij het ander aangedragen weg als fe geklungel? Klopt het dan alleen als jij het aandraagt?

  Like

 25. Beste FLAT-EARTHERS blijf er lekker DOM in GELOVEN.
  JULLIE zijn HOPELOOS, bullshit geloel. Ja voor jullie wil ik graag deze vermaledijde geallieerde fucktaal bezigen voor mij helaas, want dat geeft jullie ongezonde EGO opgeklopte denk- en schrijfwijzen perfectly weer.

  Ik zou zeggen pak de fiets en fiets lekker jullie platte aarde rond tot je een ons weegt, anders kan ik dit boelsjitkeloel niet noemen.

  Dat het volk/men in de Middeleeuwen nog in een stilstaande platte Aarde(want middelpunt van het Heelal) geloofde waar de Zon armzalig bescheiden omheen moest draaien kan ik mij nog indenken en vergeven, maar dat anno 21e eeuw er nog menselijke relikwieen rondlopen die exact hetzelfde geloven is gewoon met zelfs het meest gezonde verstand niet meer te bevatten, maar goed veel succes met jullie geloofje want zelfs het meest simpele logische exacte TEGENargument maakt jullie draaiierig WANT te moeilijk en voor jullie geborneerde ego’s onaanvaardbaar en bedreigend.

  Maar zeer waarschijnlijk zijn jullie trollen van de AIVD KGB MOssad of CIA die het volk in verwarring moeten brengen.
  Ga lekker zo door want ook voor jullie komt eens het moment van de waarheid, helaas ben je dan …..etc

  N.B. Beste @Don Sorry ik ga hier verder niet meer mijn kostbare tijd aan besteden.

  Like

  • @Nemo post 1 foto/afbeelding/opname/video van de Ronde/Bolvormige die NIET CGI(computer graphic images),Green Screen,Gemanipuleerd zijn…….er MOETEN er Ontelbare zijn,want we leven toch op een Ronde/Bolvormige Aarde(zogenaamd)—Post het dan….1tje—-SUCCES-(het lukt je maar niet al +-4 a 5 jaar lang,simpele vraag…HOE KAN DAT?da’s eigenlijk geweun onmogelijk)–keep on dreaming in your technicolour “Round”Eart(ha)ZIPP;)

   Like

  • Jij hebt recht op je vanuit het ego gedreven mening beste Nemo, maar waarheidzoekers geloven niet die weten. Je verdere aannames dat FE verwarring zou moeten brengen is op niets gebaseerd en getuigt van een narrow minded mogelijke beinvloedde instelling.
   Als jij deze draad goed doorgelezen had en aan jouw reactie is af te lezen van niet dan zou je mogelijk niet tot die conclusie gekomen kunnen zijn. Au contraire… jouw reactie van zojuist [NEMO 4 november 2018 om 19:30] wijst mogelijk op een
   soort van gatekeepers functie of er spelen andere belangen waardoor jij je niet openminded kunt of wenst op te stellen. Er bestaat ook nog een mogelijkheid dat een mens niets wenst te zien, daar kan een psychologisch effect aandeel in hebben. Gezien je intelligentie rijst daar enige twijfel, maar ook vooral je gesloten houding in je reacties, dat terwijl logica toch echt een andere kant in lijkt te wijzen. vandaar mijn eerdere geventileerde gedachte richting gatekeeper. En ja in deze is dat toch een aanname maar daarin wordt ook mogelijk gebruikt en verwezen naar meerdere mogelijkheden.
   Maar het zij zo, het is jouw keuze om niet all-in voor waarheid vinding te gaan, mocht het je doel zijn….

   Like

 26. Ik ga nog het meeste mee met de eenvoudige, dus logische, denkwijze.
  Ik denk dat er natuurlijk wel een kracht bestaat, die we zwaartekracht zouden kunnen noemen. Stel het volgende voor:
  Elke materie is in wezen ten diepste als energie voor te stellen. We kennen het model van een atoomkern, waarin zich de drie kernlichamen bevinden; de neutronen, de protonen. Daaromheen bewegen zich de elektronen.
  Deze deeltjes zijn weer te zien al quarks, die bestaan uit enkel energie zover ik begrepen heb.
  Die energie uit zich in kracht en beweging. Elk elektron bijvoorbeeld heeft zijn eigen kracht en specifiek bewegings-beeld. Deze energieën, want ik noem ze meervoudig omdat ze van aspecten verschillen, staan aan de basis van alles dat is.
  Nu is het dus niet zo lastig voor te stellen dat veel samengebalde energie (de aarde bijvoorbeeld) een bepaalde ‘lading’ heeft met bepaalde aspecten. Deze aspecten bepalen dus (mede) het gedrag van de ene materie t.o.v.. andere materie.
  In de natuur wil alles tot rust komen en zal al het negatieve door het positie worden aangetrokken. Dezelfde aspecten worden van elkaar afgeduwd. Alleen verschillen trekken elkaar aan. Dat is allemaal erg logisch. Negatief ‘past’ nu eenmaal veel beter bij positief. Net zoals een zuidpool van een magneet een andere magneet-noordpool aantrekt. Je ziet het niet, maar het is er, de kracht.
  Zwaartekracht kun je dus zien als een aantrekken van elkaar op energieniveau. Alles wil weer terug naar waar het past, ‘hoort’. Positieve energie wil naar nul, rust, -.
  Zo wil het vrouwelijke het mannelijke, negatieve energie naar het positieve, Jing naar Yang, hoge druk naar lage, warm naar koud, et cetera et cetera.
  Dit zijn allen in wezen eenvoudige (na ja…) natuurkrachten. En eigenlijk berusten ze allen op waarschijnlijk maar een páár wetten. Deze ziet men ook terug in de mystieke getallenreeksen, de gulden snede, et cetera. Het is mij duidelijk dat de boodschap die erin verscholen zit merkwaardig mystiek van aard is. De graad, bijvoorbeeld, van o.a. de wiskundige schoonheid is soms adembenemend hoog.

  Wat betreft, de ruimte-reizen; veel van wat ik bestudeerde bleek nep. De films en de foto’s en de techniek deugde niet. Maar, dat wil niet zeggen dat we de vorm van de aarde anders zouden kunnen weten dan ons geleerd is. Dat is mij tot zo verre niet gebleken, tenminste.

  Dat bepaalde groepen valse kennis verspreiden is een feit. Maar om nu alles als vals af te doen? Nee. Goed, de oerknal-theorie? Ik weet dat niet zo goed. Ik snap dat niet. En als ik het niet snap, dan weet ik het nog niet ze net.

  Nog even de zwaartekracht: Alles wat boven is wil (weer) naar beneden. Waarom? Omdat er kinetische energie zit in de materie boven. (In de lucht bedoel ik.) Anders zo iets niet boven zijn. Dat is er eens gebracht namelijk. Door krachten. (Energie dus).

  Een appel valt van de boom omdat de boom hem eerst opgetild heeft en de appel dus kinetische energie gegeven heeft. Die energie noemen we zwaartekracht. Denk ik.

  En waarom het zo geschapen is als dat het geschapen is? (Als het geschapen is.) Tja, omdat God dat zo wilde? Of omdat de natuur is zoals die is? (Dat laatste is eigenlijk geen ‘juist’ antwoord, denk ik, maar een tautologie.)
  Want daar gaat het om. Wie of wat heeft het geschapen. Want als we dat weten, dan ‘kijkt’ dat al een stuk zuiverder.

  Een goed onderzoeker moet weten dat boven als beneden is, groot zoals klein, alles is een herhaling van hetzelfde. Nou ja, bijna alles. Maar in de natuur vind met ontelbare herhalingen van hetzelfde motief, eindeloos en oneindig.

  Ik heb nog wat a-4 tjes volgepend hierover. Wie het wil lezen die roept maar.

  Liked by 1 persoon

   • Dat kan zeker, Jan. Ik zal later, als ik de teksten wat nagelopen heb en als het zo uitkomt wat plaatsen.
    (B.t.w., mijn nicknaam is eigenlijk Antisoof, die schrijft nu dus. Ik meld dit nu maar even, om duidelijk te zijn.)

    Like

     • @Jan Spreen, Waarom ga je niet in op de aangedragen materie dan?
      Zoals b.v Big G is a Hoax …. of de 5 wetenschappelijke experimenten? Jij draagt zelf zeker wel bij aan wantrouwen door je zo op te stellen, dat deed je van meet af aan aangaande fe. Maar je weerlegd nooit de materie waar het om draait, waarvan ook anderen op deze site vinden dat er toch wel valide punten gemaakt worden door het fe collectief. Sterker nog in het algemee n zijn er behoorlijk wat mensen die inzien dat het echt geen rond de Zon draaiende bol/bal kan wezen….
      Sta er dan ook zelf oprecht in beste, gaf het al eerder aan wat je zaait, dat oogst je…

      Like

 27. Ik denk dat er natuurlijk wel een kracht bestaat, die we zwaartekracht zouden kunnen noemen.

  Dat is precies waar het fout is gegaan beste Raphael, iets denken maar daar geen bewijs voor hebben dat is filosofisch redeneren en daar is de gehele bol / bal theorie op gestaaft.
  Dat draait om geloven, het geloven er dat iets juist is of zou kunnen zijn….
  Reden waarom er nu een beweging is opgestaan die het moet hebben van weten door natuur te observeren en daaruit bewijzen te ontwaren en dat in een gangbaar natuurgetrouw model proberen om te zetten.

  Er zijn 5oo jaar verstreken waarin er van aanname op aanname verdergeborduurd is en omgezet in van allerlei kloppende berekeningen, maar bij onderzoek in de natuurlijke realiteit blijkt dat niet te ontwaren / observeren in de natuur. De theorieen komen niet overeen met wat de natuur ons toont.

  Daarbij zijn er wetenschappelijke experimenten uitgevoerd die wijzen op een stilstaande aarde verder wijzend op een vlakte, althans een bol/ bal die voor 70% uit water bestaat en water toont zich aan ons altijd als een vlakte die waterpas toont kan onmogelijk een bol / bal vormen.
  Water conformeerd zich niet aan uitwendige vormen, want daarvoor zou er juist die aangenomen / veronderstelde zwaartekracht moeten zijn die men mogelijk heeft uitgevonden om dat probleem te omzeilen… In werkelijkheid is dat op geen enkele wijze te herhalen met wetenschappelijke experimenten dat water zich aan externe vormen zou binden, ook de natuur toont dat nergens. Behalve in een waterdruppeltje maar worden die druppels er meer zoals in een meer of zee welke uit ontelbare druppels bestaan dan vloeit dat water weg en uit, richting vlakte waarbij het bij voldoende volume een waterpas vlakke opppervlakte zal vormen bij totale kalme omstandigheden.

  Liked by 2 people

  • ….Raphael, iets denken maar daar geen bewijs voor hebben dat is filosofisch redeneren….

   Geweldig, dat parmantige hanengedrag. De wetenschap zit vol met het zich beroepen op bewijzen maar als puntje bij paaltje komt, is er niets te bewijzen en is er nooit iets bewezen.

   Je kunt alleen op pad gaan en “geloven” om zetten in “zeker weten”, als je uitgaat van bepaalde aannames, zonder uitgangs dogma is er geen wereldbeeld mogelijk.

   Zo ga ik bijvoorbeeld in mijn satellieten stukje hier boven, expliciet uit van het newtoniaanse wereldbeeld. Om er, beginnende met de daar geldende aannames, korte metten mee te maken en in te laten zien dat de omloopbanen van satellieten pure fictie is. Dat begrijp jij niet Treowd, want je leest de stukjes niet van begin tot eind en zonodig nog een keer. Je kunt de NASA alleen te kijk zetten door HUN zeepbel door te prikken.

   Wat weet jij van platte of bolle aarde? Ooit op Antarctica geweest en met eigen ogen de platte vlakte erachter gezien? En dan nog. Wie weet met zekerheid te zeggen wat de realiteit is? Misschien is dromen echt, waken bedrog.
   You won’t know.
   In mijn dromen kan ik soms geweldig vliegen en zeg dan tegen mezelf, zie je, het kan wel!

   Like

   • Jij kunt draaien of keren en valletjes zetten wat je wil Jan ego gekrenkt Spreentje , maar jij weerlegt niets van de aandragingen en argumentatie in mijn reacties, je probeerd de focus gewoon ergens anders te leggen mr. gatekeeper je gedrag is zo doorzichtig als glas….
    Je ontwijkt als hete aardappelen de aandragingen waar het om draait.

    Like

  • HA ha ha ha ha ha ha HA ha ha ha ha ha ha HA ha ha ha ha ha ha
   die @Treowd Echt zou die kracht zwaartekracht nou echt bestaan?

   Probeer het eens en spring even uit het raam nou de 3e verdieping heoft niet perse, laten we zegge uit het raam van de 1e verdieping.
   Wel dikke schoenen aandoen
   HA ha ha ha ha ha ha HA ha ha ha ha ha ha HA ha ha ha ha ha ha
   Inderdaad met 2 gebroken poten in het ziekenhuis, maar blijf lekker ontkennen dat er ZOIETS al ZWAARTEKRACHT (g) bestaat.
   HA ha ha ha ha ha ha HA ha ha ha ha ha ha HA ha ha ha ha ha ha

   O ja de zee en die mooie ronde of beter peervormige druppels hebben niets met zwaartekracht te maken hoor. Gek he die zee?

   Like

   • “O ja de zee en die mooie ronde of beter peervormige druppels hebben niets met zwaartekracht te maken hoor”

    Precies Nemo, 🙂 zo zit dat! Maar vertel dat maar eens aan verschillende bolle aarde aanhangers op dat nivo hangt men namelijk. Men gelooft van alles, onderzoekt eigenlijk niet echt maar neemt aan en komt dan met dit soort kul aan…..

    Verder, ja inderdaad iedereen schijnt zwaarder te zijn dan lucht of de omgevingsgassen….maar daar komt geen illusionaire kracht aan te pas, die had men slechts nodig om theoretisch de zaak te kunnen flessen
    via spell(s)ing van woorden en velen zijn gaan geloven…

    De kracht van G op massa is men gaan geloven doordat Newton (een kabbalist en free-mason) stelde van uit een aanname dat dat zou zijn zijn hetgeen gebaseerd is op Copernicus (jesuit en free-mason) zijn bevindingen en later zijn die spell(s)ing van woorden op een andere wijze nog even over gedaan door Cavendish en aangezien dat experiment nog nooit herhaald is in de huidige tijd heeft ook dat een basis op natte vinger werk aka geloven….

    Like

 28. Mijn excuus voor de fouten!
  althans geen bol/ bal die voor 70% uit water bestaat en water toont zich aan ons altijd als een vlakte die waterpas toont deze kan onmogelijk een bol / bal vormen.

  Like

  • Ha HA ha ha ha ha ha ha die @Trewod
   Een bol met bergen, met boeren en beren kan toch ook echt niet hoor.
   Die bergen zouden gewoon moeten omvallen.
   INder daad gaat water waterpas staan en die waterpas van jullie van ca 20 cm doet het prima hoorm dus is de hele Aardbol een platte vlakte
   HA ha ha ha ha ha ha HA ha ha ha ha ha ha HA ha ha ha ha ha ha
   Je zou dan Aardvlakte ipv van Aardbol moeten zeggen.
   Gek he dat die schepen/boten etc. op hartSTIKKE platte Aardvlakte bij HoekvanHolland, Scheveningen, Zandvoort of Den Helder (e.e.a. naar keuze) varend naar ENGland gewoon in de zee “LIJKEN” te ZAKKE!!!!!
   Hoe ken dat dan, als die Aarde zo PLAT is als jij denkt/gelooft maar niet zeker weet?????

   Leg mij eens uit. Ben zeer benieuwd naar jouw WATERdichte zuiver, logisch en exacte redenering/bewijsvoering!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   (Excuse de vele tik en taalfauten)

   Liked by 1 persoon

   • Alsjeblieft @Nemo, rechtstreekse observatie vanuit de natuur met moderne techniek die zowel in het voordeel van de cabal kan werken alsmede in het nadeel van hun agenda…

    Flat Earth – Ships Disappearing Over the Horizon

    Like

    • @Treowd en alle @Andere Deze JewTJOEP is gewoon bullshit onzin. Een schip of een schaatser die na ca 4.5 km door de kimduiking a.g.v. de KROMMING van de Aarde NIET meer is te zien is ook met de sterkste telescoop OOK NIET meer te zien.

     Ga maar proberen aan het strand/ en mocht je de schaatser op het Ontario of ander meer zijn hoofd nog wel maar zijn schaatsen niet meer zien dan zie je die op jouw ooghoogte met de grootste TELESCoop ter wereld ook alleen zijn hoofd nog en even later zelfs dat niet meer als hij ONDER (jaja ONDER) de “Horizon” is geschaatst!!!!!!!!!!!

     😉

     Groetn van NEMO en ok hoor graag nog de uitslag van jouw/jullie TELESCOOp project!!!!

     Liked by 1 persoon

     • Deze reactie geeft je beperking aan @Nemo. Dank je wel. Met de Nikon P900 coolpic haal je de schepen weer boven de horizon. Heb het zelf geprobeerd en weet dit dus 100% zeker. Koop anders zelf een Nikon P900 of nog beter de nieuwe P1000. Met bluf en een hoop geschreeuw leg je het per definitie af tegen de flatearthers. IMHO zit jij hopeloos vast binnen jouw realiteit gecreeerd door MINDCONTROL. Wetenschap is verworden tot een religie. Je mag geloven wat je wilt maar het blijft een geloof.

      Like

  • Treowd,
   Stel je een emmer voor. Dat werd al eens gezegd, geloof ik. Geef die emmer kinetische energie, door hem aan een touw te laten draaien. Als er water zit in die emmer, dan valt het er niet uit. Dat komt doordat je het water zijwaartse energie geeft. Hiermee bewijs je dat water een bepaalde kant opgeduwd kan worden en dat het niet uit de emmer valt., dus water kán zich ogenschijnlijk vreemd gedragen.
   Omdat water van zichzelf kinetische energie naar de aarde toe heeft, immers het is er eerst vanaf opgestegen, valt het weer naar de aarde terug. Zo lijkt het alsof het op de aarde geplakt zit. En dan neemt water altijd de grootste ruimte in, dus daarom lijkt het plat te liggen. Het verdringt elkaar continu om nog verder naar beneden te gaan. Want, inderdaad aarde is zwaarder dan lucht, dus zakt het er doorheen, zeg maar. Alles dat zwaar is heeft een sterkere aantrekkingskracht op iets anders dat minder zwaar is, daarom zakt het zwaardere lager dan het minder zware. Daarom vind men in het centrum van de aarde waarschijnlijk de zwaarste elementen. Die spannen het sterkste samen, driedimensionaal gesproken. In alle richtingen trekt alles elkaar aan namelijk. Het lijkt alsof iets naar beneden valt, maar dat is niet zo. Het valt naar het zwaarste dat er in de omgeving is.
   Omdat elk atoom zijn specifieke atoomgewicht heeft, zal dat wel bepalen hoe zwaar het is. Hoe meer materie op één plek, des te zwaarder het is natuurlijk. Daarom zijn zwaardere elementen opgebouwd uit zwaardere atomen. Zo zijn zwaardere elementen als lood of goud zwaarder dan aluminium of neon.

   We spreken dus eigenlijk niet over zwaartekracht maar de kracht naar het centrum van de aarde. De kracht naar het zwaarste namelijk. En de kracht, die zit in de atomen zelf, meen ik. (maar dat is mijn eigen theorietje).

   Waarschijnlijk is er dus in het midden van de aarde geen gewicht meetbaar. Daar is dus, als het goed is, gewichtloosheid. Denk ik allemaal hè?

   Dus, ik denk dat water wel degelijk op de aarde verdeeld is en steeds dieper in de aarde wil ivm de kracht die er is die naar de gewichtloosheid toe wil. Zwaar (water in dit geval) -blijkbaar- wil naar een lichter punt. (gewichtloosheid, het centrum van de aarde.)
   Omdat alles ontstaan is met een zekere kracht, zien we nu de omgekeerde kracht, die weer naar het nulpunt (de rust) wil.

   Zo bezien is de Big Bang theorie ook ergens wel in te voelen. Want inderdaad, de scheppingskracht moet fors geweest zijn. Dat blijkt haast wel. Maar we kunnen ons natuurlijk vergissen. Er is misschien nog veel te ontdekken.

   Als ik mezelf teruglees, dan zie ik dat er ook de mogelijkheid is dat materie elkaar niet aantrekt, maar dat de materie naar het lichtste (terug) wil. Daarom bestaat er ook geen antizwaartekracht. Dat is zo bezien misschien een onzin idee.

   Maar goed. Waarom valt water niet van de bol? Omdat de bol een centrum heeft waar het water naar toe wil. Verdeelt over die hele bol zijn de krachten op water niveau exact gelijk, denk ik. Daarom lijkt het vlak te liggen. Omdat de aarde zo groot is, lijkt de zee of een meer plat. Maar, ik meen dat het water geen reden heeft om zich onnatuurlijk te gedragen. Daarom is het verdeeld over het aardoppervlak.
   En het valt er niet af, want er is geen grote kracht die groot genoeg is. Of misschien beter gezegd, er is geen gewichtsloosheid in de buurt die het aantrekt. Eén van de twee.

   Ik hoop dat ik hiermee mijn idee over zwaartekracht en water duidelijk heb weergegeven.

   Like

   • Het Baikal meer in Rusland, houdt zich anders precies aan mijn waterpas (die in de schuur aan een spijkertje blijft hangen en niet naar de gewichtloze stalen bal in het middelste van de aarde afreist), maar ja Rusland heeft het dan ook gedaan.
    Het Baikal meer strekt zich trouwens bevroren waterpas vlak (zonder afbuigen) over 643.736 km uit.

    p.s. Het blijft een theorie van die (gewichtloze) stalen bal binnenin want geen mens is ooit dieper dan 12km de grond in gekomen…

    Like

    • @Beer ONZIN jouw waterpas is hooguit 1 m , nou OK ik mats je 1 km lang.
     Ik zou zeggen probeer het eens met een WATERPAS van 5 km of het liefst 10 KM !!!! Maar dan een die in het lab is gemaakt en exact een rechte lijn aangeeft.
     Weet je wat knipper even van Groningen naar Haren met je Laserbeam. Zoals je weet is licht zo licht dat het vrijwel(!) in een rechte lijn zich voortplant.
     Ik ben bang dat ik je in Haren niet zal ontvangen, HALLO, Hallo, halllllooooooooo………

     NB en op het Baikal meer ?/ Pfffff wat een keloel toch die platdenkertjes

     P.s. en lees ook “FLATLAND van ABBOTT ook maar eens, ook leuk voor de kinderen.

     Like

     • Even nog afgezien van het FEIT dat als je mij of neter een hoog gebouw nog net de bovenste ramen ziet deze zijn vertekend door de meer SCHUINE HOEK waaronder je deze op 3 a 4 km waarnemt ipv RECHT ervoor. En zeur nou niet dat de hoek komt door de licht afbuiging of verschillen hoeken waaronder je het gebouw dichtbij tov veraf ziet.
      Gewoon FF (effe=even) proberen zou ik zeggen.
      Ik hoor graag de uitslag van je/jullie bevindingen!!!!!!

      Like

    • rectificatie:
     -k, dus alleen m (643,736m), anders is het wel een erg groot meer, ik zet toch voor de zekerheid 1 jokert in…

     Maar blijft het feit overeind dat je zelf moet schaatsen om vooruit te komen vanwege de vlakheid -als in waterijspas- van het ijs. Terwijl je op 644 km lengte toch enige kromming zou moeten verwachten
     Of kan een gekromd wateroppervlak, alleen waterpas bevriezen, ipv bol?

     Het blijven tenslotte toch de Russen…

     Like

   • Dat kan inderdaad jouw idee zijn @Nemo, leuk verhaaltje maar zeer weinig overtuigend daar wetenschappers bewezen hebben dat de aarde onmogelijk in beweging kan zijn. Bij enige eigen observatie door het gebruik van de zintuigen is dat ook zelf te onwaren maar dan moet je wel van je geloof afstappen… hahaha
    (zie Airy’s faillure, hij faalde erin om die beweging te kunnen constateren)

    Like

     • Iets wat jij zelf al aangaf , maar het geeft de onderliggende basis van je denken zeer goed weer vol van aangenomen aannames. Maar mogelijk is dat je lolletje en spelletje in deze….very funny 😉

      Like

 29. Ik vergat nog te vermelden dat ook die berekeningen bij nader onderzoek niet altijd blijken te kloppen, zie aangedragen video’s Big G is a Hoax in de reacties alsmede de link die Jan Spreen heeft aangedragen waarin de tekst zeer zinvol lijkt het model wat hij daarvoor aanhaalt zorgt juist voor die problemen. Datzelfde model en die kracht wenst hij dan wel weer te verdedigen in andere reacties , dat komt bij mij als een merkwaardig gedrag over.

  Like

   • Dank beste Anna ben het zeer eens met de reactie van Antonio Subiratis op Andy Mitchell onder view 19 replies. Dat experimentele voorval heeft zich al voldaan bij de eclipse dat kwam niet overeen met het bal / bol model….wel met de aardvlakte..

    Like

     • Even wat aanvulling op reactie 8 november 2018 om 11:47 op de Aandraging van Anna met de youtube video Richard Feynman and How It Is:
      Er zijn meerdere experimenten welke die richting in wijzen, zoals b.v. de experimenten van verschillende mensen bij wat Don ook al aangeeft het terughalen van boten met de Nikon camera’s over de zgn kromming hetgeen puur te maken heeft met refractie, perspectief en de beperkte visie van de mens op zich.

      Like

 30. “mocht je de schaatser op het Ontario of ander meer zijn hoofd nog wel maar zijn schaatsen niet meer zien dan zie je die op jouw ooghoogte met de grootste TELESCoop ter wereld ook alleen zijn hoofd nog en even later zelfs dat niet meer als hij ONDER (jaja ONDER) de “Horizon” is geschaatst!!!!!!!!!!!”
  Als iemand daar footage van heeft, head-only, en de rest van het lichaam verborgen achter de curve…
  Dan is het case closed voor de flat earth!

  Die footage is er alleen helaas niet..

  Like

 31. Google:NOS–Ruimte-Auto van Elon Musk inmiddels Mars Voorbij—-(Maandag-5-11-2018–=5+1+1=*7)——-als je dit toch allemaal Geleuft ….OMG—zo Fake,en dat om VOORAL ons de FAKE Ronde/Bolvormige Aarde te laten zien,net zoals o.a de FAKE Maanlandingen,waren vooral in werking gesteld/gezet om de FAKE Ronde/Bolvormige Aarde te laten zien————-HILARISCH Artikel/Video(s) van de NOS…plastic fantastic

  Like

 32. Beste @Don, Inmiddels ben ik de discussie over een platte Aarde van jou en nog een paar (Stevie Treowd, Hugenoot, Beer etc. etc.) misschien wel vaste al of niet betaalde reaguurders/trollen/gelovigen spuugzat. Ze spugen, nee ze schijten jouw website totaal onder met hun onzindelijke redeneringen.

  Er zijn veel belangrijker onderwerpen waar je aandacht aan zou MOETEN besteden; zaken waar Martin Vrijland, https://www.martinvrijland.nl/ en vele anderen b.v.
  http://thesaker.is/ ) dag in dag uit research naar doen en op de diversen websites verslag van doen!
  Terwijl de halve wereld in brand staat wordt hier alleen maar gekletst over een platte pannekoek ofwel de planeet Aarde, waar wij met z’n allen op wonen.

  Dit bullshit gewauwel over een platte Aarde leidt alleen maar af van wezenlijke(r) zaken, maar misschien is dat wel de bedoeling?
  Zoals ik al vele malen heb gezegd is de “flat earth” ofwel platte aarde discussie slechts bedoeld om de mensheid nog verder gek en verward te maken, zodat straks zelfs mensen die beweren dat de Aarde rond is of het gras groen en een banaan geel meteen opgepakt kunnen worden als verwarde man, vrouw, homo, lesbo of anderszins transgenderend.

  Ik zou zeggen ga lekker zo door en de mensen haken de een na de ander af.
  ================================================
  Ter afsluiting voor de enkele misleide volgeling, die wel open staat voor logische argumenten hier het volgende:

  “Voor de kinderen”
  https://physics.stackexchange.com/questions/316552/why-cant-you-see-the-curvature-of-the-earth-on-the-horizon

  “Voor de pubers”
  https://dizzib.github.io/earth/curve-calc/?d0=48.28032000002595&h0=1&unit=metric

  “Speciaal voor Anna”
  Die denkt dat ik alleen wiskundig en niet natuurkundig denk!
  https://www.askamathematician.com/2012/08/q-if-earth-was-flat-would-there-be-the-horizon-if-so-what-would-it-look-like-if-the-earth-was-flat-and-had-infinite-area-would-that-change-the-answer

  Het gaat u allen plat of rond goed,

  Nemo. 🙂

  Like

  • Welke discussie @Nemo? Voor een discussie zijn minimaal 2 nodig. Ik heb jou nog niet kunnen betrappen op enige input buiten het belachelijk maken van mensen met andere inzichten en daarbij mij als blogger ook nog eens uitmaakt voor trol en leugenaar. Jij was het immers die schreef dat je een schip NIET met een telescoop weer boven de horizon kunt trekken terwijl ik WEL die constatering deed met de Nikon P900. Maakt mij verder niet uit wat gij geleuft maar enige terughoudendheid was op zijn plaats geweest. Met bluf en een grote bek doe je geen enkele zaak goed. Martin Vrijland is een verkochte ziel.

   Liked by 1 persoon

  • Neemo, Martin Vrijland met zijn saturnus-cult super pc tunnelvisie, is nu juist de aanleiding geweest van het starten van dit weblog.
   Hoe is het trouwens met onze doomsday-prep campinggast? Zijn de bio-pakken nog in de aanbieding, heeft ie nog steeds die gasmasker actie lopen? Zijn er al voldoende donaties gecrowdfund om toch de boel weer draaiende te houden? Volgens mij had ie vorig jaar het record afscheid nemen van Heintje Davids al verbeterd…

   Als blijkt dat de aarde niet rond is maar plat, wordt het fundament of de wortel onder het totale leugen geo-kaartenhuis vandaan getrokken.

   Als het slechts een nep hoax psy op zou zijn, was dat na een half jaar sinds 2015 wel duidelijk geweest, waren ze niet druk aan het wissen en censureren en kwamen er niet dagelijks alleen maar meer twijfelaars bij. Juist omdat het in deze niet om klakkeloos geloven gaat en het op z’n minst het onderzoeken waard is.

   Maar dat mocht niet van de enige echte waarheidsgoeroe/gezant van saturnus dus begon Don zijn blog, als ik me het goed herinner.

   Like

   • Inderdaad @Beer, tevens alle moeite die men doet om het te ondermijnen, trollen legers onder de youtube-video’s , zgn debunk video’s als je ze onderzoekt op feitelijkheden blijken vele valse claims te bevatten. Daarnaast werkte men bij de journaals met platte kaarten nu gebruikt men de bol zeer regematig. In reclames haalt men ruimtevaart aan en kinderen worden overspoeld met ruimte wezens en andere planeten kolder in kinderprogramma’s en animatiefilmpjes, pure fantasie en indoctrinatie..

    En voor degene die blijven ontkennen dat er aannemelijke argumenten naar voren gebracht worden door platte aarde onderzoekers :
    Bob Marley – Stiff Necked Fools

    Liked by 1 persoon

 33. Iemand wel eens van :* Project Horizon* gehoord?——Google EN: You Tube: Project Horizon-(afbeeldingen/wikipedia/video’s/artikelen etc..etc..)-…………………(psss er schijnt een Amerikaanse Legerbasis te zijn op de Maan….genaamd project HORIZON——(horizonTAAL)—en o ja ALLES wat je ziet is FAKE<GReen SCreen,CGI(computer graphic images)——-@Nemo@Leto2thesandworm geloven jullie deze ONZIN?en waar blijft die 1 e foto/afbeelding/video/opname die NIET green screen/cgi/fake/gemanipuleerd is?er is toch zoveel "keuze"@Nemo…duizenden tot tienduizenden foto's/afbeeldingen zei je toch….post dan 1 tje AUB–Gr Stevie FLAT EARTHER pur sang

  Liked by 1 persoon

  • @Nemo?zelfs Leto2thesandworm die zegt KEIhard dat ALLE foto’s/afbeeldingen/opnames/videos van de (idiote)Ronde/Bolvormige Aarde Fake,Nep,CGI, g Green Screen(d),Gemanipuleerd zijn….en Leto2thesandworm is volgens mij Round earther…kun je nagaan….

   Like

 34. Voor:@Leto2thesandworm@Nemo—-You Tube/Google:The Deep Deception of the Ball Earth Gatekeeper Michio Kaku Finally Exposed-Mag Bitter Truth-channel———————-(Yep!–Leto2thesandworm@Nemo de Waarheid is BITTER,of geleuven jullie de CRAP van Michio Kaku—–*THEORETISCH* Natuurkundige……..oftewel een Little FantaBOY die saampjes met De Grosse Tyson Laurel en Hardy vormen,of de Bounties,of Duo Crap

  Like

  • Und?@Leto2thesandworm–ook zo’n Fan van Michio KaKu?——hahaha–Funny dat er ECHT mensen zijn die zo’n Michio KaKu als een soort God zien en geleuven dat die kleine Trekpop Slim is,net zoals die andere Clown Neil de Grasse Tyson of Kastplantje Stephen Hawking die ALLEN er vooral ZIJN ,om jouw de IDIOTE Ronde Aarde te doen geloven—-Google:Flat Earth in Numerology………pssssss*33

   Like

 35. Betreft NASA en Space Crap om de “Ronde/Bolvormige”Aarde Vooral te laten “zien”(CGI-(Computer Graphic Images)-Green Screen–Fake Shit—–nu kijk eens naar deze CLOWNS van NASA tussen+- 2012 t/m +-2014 ivm de FAKE Curiosity Mars Rover Landing ,zie,bekijk,luister naar de Press Conference die het NASA Curiosity Team geeft(Je gelooft niet wat je ziet en hoort,of beter gezegd wat je niet hoort,bij simplistische vraagjes van het Controlled Media/Journalisten Klapvee bij de Press Conference….het is NIET om aan te zien,tenenkrommend,en ook niet om aan te “horen”,wat blijft dan over?—–KEIhard Lachen-You Tube:#DaveJ,The Mars Rover Hoax Re Uploaded with Moon Hoax Landing 2014—-space i s water-channel—–(22:35-minuten aan ENTERTAINMENT!!)

  Like

  • En weet je wat mij Fascineert?dat er Ontelbare Mensen die denken dat ze Slim zijn ,en op een Universiteit zitten of zo in Amerika/Europa/Nederland en OOK die Press Conference gezien,gehoord hebben van NASA”S curiosity Mars Rover “landing”en geen Enkele Seconde denken dat het FAKE is,hoe kan een Mens met een bepaald I.Q niet zien,horen dat die Gehele Curiosty Mars Rover Landing FAKE is,alleen al na het zien en horen van die Press Conference hierboven genoemd????hoe FAKE wilt een Mens het hebben?

   Like

   • IQ, beste Stevie, heeft, dacht ik, o.a. te maken met verwerkingssnelheid van de menselijke hersenen, het combinatie-vermogen ervan, taal en wiskundig inzicht en nog wat punten.
    Maar, beste Stevie, ook al is iemand nog zo slim, als hij niet de juiste input krijgt, de tijd heeft, een ontwikkeld geweten heeft, een meester(tje) over de emoties is en dus zijn eigen cognitieve dissonantie wat kan relativeren, en een zekere rijpheid heeft en de tijd, dan kan iemand nog zo een goed stel hersens hebben en redelijk veel van één vakgebied wat weten en toch blinde vlekken vertonen in wat hij allemaal denkt waar te nemen.
    Bovendien nemen wij ook maar een zeer klein gedeelte waar van wat er waar te nemen valt en zijn oordelen over andere mensen een beetje armzalig vaak.
    Als je weet dat de media meestal een beetje jokken en je daar bij her beschouwen ervan steeds vanuit gaat, dan zie je misschien iets meer van de realiteit, dus je gebruikt de media om te weten wat waar is door alles steevast om te draaien, of te beseffen dat álles wat men pleegt te moeten uitten, bedoeld is om de geesten van de eenvoudige van geest te masseren op zo een wijze als het hen het beste uitkomt.

    Dus daarom misschien is er zoveel verwarring?

    Maar grappig dat het je fascineert. Ik onderga dat soms ook zo en vraag me dan af hoe het toch mogelijk is dat mensen als het ware gehypnotiseerd rondlopen. Maar ja, ergens is het niet zo grappig misschien.

    Like

    • Een beetje Jokken?@Antisoof….een beetje Jokken…”yep”…Secret Famous Trasgenders,Ronde Aarde Hoax,Maanlandingen Hoaxes,Mars Rover Landing Curiosity Hoax 2012,Elon Musk’s Hopaxes,Mh17 Hoax,9/11 Hoax,Utoya/Norway/Oslo Shooting/Bombing Breivik Hoax,Sandy Hook shooting Hoax,Stint/Oss drama Hoax,Thai Cave soccer boys hoax,Maurits/RIVM Hoax,Boston Marathon Bombing Hoax,Charlie Hebdo Hoax,Bataclan Terror Eagles of Death idiot Hoax,#metoo Hoax…etc..etc..etc..etc..etc…een beetje jokken?……kijk als de Aarde toch gewoon Rond/Bolvormig is POST dan AUB 1 foto,video die NIET GCI,Green Screen,Fake,Gemanipuleerd is…om te beginnen..en nog iets,om dat Sommige TOTAAL NIET het belangrijke inzien betreft:You Tube/Google;Platte Aarde Waarheid op de Nederlandse TV ….inzien,van Omroep(en) Bnn/Vara……bekijk het NOG eens,en PROBEER het eensuit te leggen aan jezelf je familie,je vrienden,collega’s etc..dat 100% KEIHARD op de Nederlandse Televisie in een Wetenschappelijke Quiz(notabene)de Vraag als de Aarde nu Plat of Rond is….bij antwoord:PLAT,de vraag 100% KEIhard als correct antwoord word beschouwd,en nog iets waarom zouden ze zo’n Vraag überhaupt verzinnen,als het toch zooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Obvious zou zijn dat de aarde Rond/Bolvormig is,het zou PRECIES hetzelfde zijn als in die Quiz de vraag werd gesteld…is De MH17 Ramp een Hoax Ja of Nee,als dan bij Antwoord:Ja een Hoax,het Antwoord als Goed werd berekend,en dat dan de volgende dag,week,maand gewoon weer bij dezelfde Omroep(en)werd gedaan alsof de mh17 Ramp Geen Hoax is….mensen denken te kortzichtig,in hokjes@Antisoof(Mr beetje Jokken)

     Like

 36. Door de trein zouden we er al zijn!
  Door naar de onzinnige/onmogelijke werking van een gyroscoop en het kompas op een slingerende bol…

  But…

  muh Foucault pendule

  Like

 37. @Nemo@Leto2thesandworm geloven jullie dit?–Google:NOS Superaarde ontdekt die rond Ster van Barnard cirkelt—-(14-11-2018=14+11=25=2+5=*7 en om: 21:29 uur geplaatst =2+1=3—2+9=11–=3×11=*33…….inhoud artikel?—-6 Lichtjaren=*33 coded—3×2 keer=*33 coded—233 dagen….yep weer:*33 coded van dit gehele FAKE Artikel inclusief natuurlijk zoals ALTIJD CGI,Green Screen,Fake foto’s/beelden/opnames/video’s ———–geloven jullie dit Artikel,dit Gegeven?@Nemo@Leto2thesandworm?——zo niet..waarom NEPPEN ze dit dan?

  Like

 38. “Velen lijken er aan voorbij te gaan dat de zon velen malen groter is dan de aarde en de maan toch niet richting de zon getrokken wordt.”

  Dat heeft te maken met de afstand. De aantrekkingskracht tussen twee voorwerpen wordt niet alleen bepaald door de massa’s van die voorwerpen, maar ook door hun onderlinge afstand. Hoe groter die afstand, des te kleiner is de aantrekkingskracht.

  https://www.natuurkunde.nl/artikelen/684/zwaartekracht

  Like

 39. Hoor het eens van een ander(niet de minste…)namelijk:Bill Nye,beste maatje van Neil De Grasse Tyson o.a….You Tube/Google:Bill Nye The Earth is a Closed System Guy There’s NO Place To Go–Celebrate Truth-channel-(2 jaar geleden)——Google:Bill Nye etc…da’s nogal een Uitspraak,want…we zijn toch op de Maan geweest,op Mars etc..?!?!?!—en voor@Bas…Google:Zwaartekracht bestaat Niet Vincent Icke/New sciencetist -bonus:Google:zwaartekracht is een Illusie ………..pssssssss bel/mail:Vincent Icke,New Sciencetist en Trouw o.a….ZWAARTEKRACHT BESTAAT NIET@Bas……….de wetenschappers zeggen het ZELF….en je Artikel betreft Natuurkunde/Zwaartekracht is een GROTE klucht….want Vincent Icke,Trouw.New Sciencetist,Bill Nye etc…zeggen het KEIHARD,en schrijven het ook nog eens op ,of vertellen bij DWDD erover zoals: Vincent Icke………..beetje ERG hetzelfde betreft:Google/You Tube:Platte Aarde Waarheid op de Nederlandse TV…………..veel mensen gaan daar aan voorbij…extra bonus:Google:Wikipedia Platte Aarde pagina…en dan Google:Wiki[pedia Blvormige Aarde pagina………..

  Like

  • @Stevie Je hebt helemaal gelijk.\ 🙂

   DE AARDE IS GEWOON EEN PLATTE PANNENKOEK !

   Hoera…..hoera………Hoera

   p.s. Overigens Razend knap dat je dat al wist en wij nog niet 🙂 🙂 🙂

   Like

   • @NemO–en?al BNN/Vara/PowNed/New Scientist/Vincent Icke/Trouw/Andre Kuipers etc.. gebeld,gemaild betreft Platte Aarde Waarheid op de Nederlandse TV -&–Zwaartekracht bestaat niet,is een Illusie ?….nog iets@NemO…..kan ik er iets aan doen betreft bovengenoemde FEITEN?–nop,zodoende bel,mail ze…en nog iets ik wacht nog steeds op die 1 e foto,video die NIET CGI,Green Screen,Fake,Gemanipuleerd betreft JOUW Ronde/Bolvormige Aarde…….het gaat NIET om mij@NemO…begrijp je dat nog steeds niet?het gaat om: You Tube/Google:Platte Aarde Waarheid op de Nederlandse TV–&–Vincent Icke,New Sciencetist,Bill Nye,Trouw(Zwaartekracht is een Illusie;),Vara/BNN-,PowNed(You Tube:De Aarde blijkt toch Plat)…..om die personen,uitspraken,omroepen gaat het..niet om mij…gekkie dat je bent

    Like

 40. Waarom valt iets? Omdat het eerst opgetild was!
  Snapt nu niemand wat ik schrijf soms?
  Iets valt omdat het eerst omhoog gebracht is (was).
  Een appel valt naar beneden omdat de boom hem opgetild had. Zwaartekracht is geen mysterieuze kracht, het is volgens mij gewoon kinetische energie. Dat is; Een energie die gegeven wordt aan een massa. Deze energie kun je niet zien, wel zichtbaar maken. Als je een centrifuge hebt en die slaat het water uit de was, dan is dat kinetische energie. Het water krijgt een richtingskracht naar buiten. Daarom vliegt het naar de wand van de centrifuge.

  Til je een steen op en je laat hem los, dan komt de energie die in die steen gebracht is, door jou, er uit in de vorm van teruggaan naar de plaats waar de steen vandaan kwam. (Als je er ondertussen niet mee aan de wandel was, natuurlijk.)

  Water valt in de vorm van regen naar beneden omdat der waterdamp ‘opgetild’ werd door de lucht. In dit geval is er natuurlijk geen optillen, maar een verplaatsing van het lichteren boven het zwaardere. De energie komt nu uit warmte. De warmte tilt a.h.w. de waterdamp omhoog. Ook warmte kun je niet zien, maar wel voelen of zichtbaar maken. Warmte en kinetische energie zijn naar mijn idee beide vormen van hetzelfde: energie.
  Zo is er ook magnetische energie: Elektriciteit. Volgens mij bestaat alles in feite uit energie. En de wetten van de energie zien we in de natuur der dingen.

  Het is m.i. dus een beetje raar om naar zwaartekracht te zoeken. Die bestaat op zich -denk ik- niet. Wel fenomenen dus, die we zwaartekracht noemen.

  Maar nogmaals: Wie is het niet met me eens, dat wat valt eerst opgetild zou moeten zijn?

  Met vriendelijke groet, prettige kerst en alvast een goed nieuw jaar.

  Oh, ja:
  Leven is in feite ook te zien als (anti-) zwaartekracht. Stof werd levend door water en andere stoffen, en verhief zich uit de stof. (Om even mystieke inspiraties maar niet te vermelden, zo is het al moeilijk genoeg)

  Alles op de aarde is geordend op haar gewicht, van licht (hoog) tot zwaar (diep).
  Dit is heel misschien zo omdat de lichtere stoffen misschien ontstaan zijn uit de zwaardere, anders dan men nu denkt, maar dit is even een denkdingetje.

  Maar, goede mensen, hoe het ook zij,

  Even een kerst gedachte:
  Ik heb nog nooit zoveel gecommuniceerd als de laatste jaren, dankzij dit internet en o.a. ook dit blog, dat wilde ik ook wel even kwijt. Met mensen over heel de aarde schreef ik. Eigenlijk wél mooi toch?

  Gegroet.

  Like

Geef een reactie. NB De meningen verkondigd en de links die gedeeld worden in de reacties zijn de persoonlijke meningen van individuele scribenten en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van Don Quijotte.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.