Josephus Justus Scaliger- Geschiedvervalser in dienst van de Universiteit van Leiden

orwell

 “He who controls the past controls the future. He who controls the present controls the past.”

― George Orwell, 1984

Bovenstaande Quote van George Orwell geeft aan hoe belangrijk de geschiedschrijving is. Wie de geschiedenis controleert heeft de controle ic DE MACHT. Met andere woorden zijn het de huidige mensen aan de macht die belang hebben bij het beheersen van onze geschiedenis.

NEP

NEP

Wie schreef nu onze geschiedenis? Uit recentere periodes weten we inmiddels dat de geschiedenis door de overwinnaar/machthebber geschreven wordt. De gefalsificeerde geschiedenis betreffende de beide wereldoorlogen van de 20e eeuw zijn een uitstekend voorbeeld. Ook de hele hoax betreffende de maanlandingen, de onwaarheden betreffende de holocaust en de leugens over 9/11 zoals we ze nu nog steeds lezen in de officiële boeken en overheidsrapporten zijn een goed voorbeeld van vervalsing van een betrekkelijke recente geschiedenis. Deze falsificaties kunnen we denk ik in zijn geheel toeschrijven aan de joods-christelijke  zionistische overheden van dit moment. False Flags, hoaxes, het zijn er teveel om hier op te noemen.

Pandoras box

Pandoras box

Maar als we de recentere geschiedenis al niet kunnen vertrouwen hoe zit dat dan met de geschiedenis van de periodes die al wat langer achter ons liggen. Wie was er verantwoordelijk voor het bepalen van die geschiedenis. Wie bepaalde wat waar en wanneer gebeurd was. Wie bepaalde onze chronologie en hoe? Wat hebben we gedaan om deze oudere geschiedenis te verifiëren met onze huidige modernere technieken en onze voortgeschreden kennis. Deze vragen stellen staat gelijk aan het openen van Pandora’s doos. Onze geschiedenis blijkt niet te kloppen. Gebeurtenissen lijken verzonnen, jaartallen en plaatsen aangepast. Wie deed dat en is het eerst nu dat er mensen opstaan die niet meer alles voor zoete koek slikken?

Josephus Justus Scaliger

Josephus Justus Scaliger

Als we gaan kijken wie er grotendeels verantwoordelijk is voor de heden ten dage nog steeds gevolgde chronologie dan komen we uit bij Josephus Justus Scaliger. Hij wordt ook nu nog steeds gevolgd door vrijwel de gehele club van westerse mainstream historici.  Historici met een afwijkende mening en/of die zich wat kritischer opstellen worden zoals gebruikelijk al snel weggezet als pseudo wetenschappers. Niet historici worden neergesabeld met termen als complottheoretici, complotdenkers of verwarde mensen. Er wordt altijd ad hominem gespeeld en zelden wordt er op de inhoud ingegaan door de gevestigde historici/macht. Wie was nu eigenlijk deze Joseph Scaliger die nog altijd blind gevolgd wordt door de mainstream.

Uit Wikipedia vernemen we het volgende;

Josephus Justus Scaliger (Agen (Aquitanië), 5 augustus 1540 – Leiden, 21 januari 1609) was een zestiende-eeuwse Franse protestantse humanist, dichter, polemist en hoogleraar aan de Leidse universiteit als opvolger van Justus Lipsius. Hij liet voor het eerst het begrip klassieke geschiedenis ook de oude Joodse, Egyptische, Babylonische en Perzische geschiedenis omvatten en was een grondlegger van de tijdrekenkunde. Daarin volgde hij het voorbeeld van de Engelse monnik Beda en hij was een voorganger van James Ussher. Hij bracht het onderwijs in de klassieke filologie en bijbelwetenschap in Leiden op een hoog peil.

We zien hier dat Joseph Scaliger leefde en werkte in de 2e helft van de 16e eeuw. Zijn belangrijkste onderzoeken richtten zich destijds vooral op de filologie, de bestudering van oude en klassieke teksten. Carbondatering en boomringdatering waren in die tijd, 400 jaar geleden, nog niet bekend. Het is daarom ook dat het me verbaast dat de huidige mainstream historici nog altijd blind varen op de resultaten van een filoloog die meer dan 400 jaar geleden tot zijn conclusies is gekomen.

Verder lezen we op Wikipedia;

Hij werd in Frankrijk geboren als tiende kind en derde zoon van de humanist Julius Caesar Scaliger en Andiette de Roques Lobejac. Hij werd katholiek opgevoed maar bekeerde zich tot het protestantisme.

Hier lezen we dat hij de zoon was van Julius Caesar Scaliger. Waar kennen we die voornamen toch van? Nader onderzoek bracht naar voren dat de familie Scaliger last had van hoogmoedswaanzin. Ze deden zich voor als zijnde een adellijke familie wat ze geenszins waren. Dit was ook de reden dat Josephus Justus Scaliger op enig moment inging op de aanbieding van de universiteit van Leiden om daar een leerstoel aan te nemen voor een ongekend hoog bedrag van 1200 gulden per jaar. Zijn bedrog over zijn afkomst was in Italië uitgekomen. Bedrog zou de leidraad blijven in het leven van Joseph Scaliger. Wat dat betreft zat hij dus wel goed bij dat Minerva lieg & bedrieg clubje in Leiden waar zelfs onze huidige koning Willem Alexander, die toch echt wel een klein beetje dom is volgens zijn vrouw, een titel kon halen.

Verder vernemen we via Wikipedia over Joseph Scaliger;

Scaliger was een kenner van de klassieke Oudheid en talen maar ook van oosterse talen als Hebreeuws, Aramees, Arabisch, Koptisch en Ethiopisch die hij belangrijk vond voor bijbelonderzoek. Hij verzorgde tekstkritische edities van vele antieke auteurs. Zijn commentaar op Manilius geeft een overzicht van de klassieke astronomie. Met zijn De emendatione temporum (1593, Over de verbetering van de tijden) schreef hij een van de eerste werken over de chronologie als historische hulpwetenschap om dateringen om te rekenen aan de hand van de verschillende tijdrekensystemen. Al snel kreeg hij hierop kritiek van de jezuïet Denis Pétau.

Scaliger reconstrueerde de verloren Kroniek van Eusebius, van groot belang voor klassieke chronologie, en drukte deze af in zijn Thesaurus temporum (1606, Schatkamer van de tijden) waarin hij een overzicht gaf van alle chronologische bronnen in het Grieks en Latijn.

Scaliger werd beschouwd als de grootste Nieuw-Testamenticus van zijn tijd.

Hij verzorgde dus tekstkritische edities van vele klassieke auteurs. Zo reconstrueerde hij de verloren kroniek van Eusebius. Eusebius kroniek had betrekking op het eerste concilie van Nicea waar onder Constantijn de basis werd gelegd voor het christendom. Hetzelfde christendom dat sinds Nicea als controlemiddel van het volk diende. Hier lag dus het grote belang voor de machthebbers van de 16e eeuw, te weten het Vaticaan. Het Nieuwe Testament moest verankerd worden in de geschiedenis om zo als een oorspronkelijk document  te kunnen dienen bij de knechting van het volk. Belangrijk is om hier te benadrukken dat het om een VERLOREN kroniek van Eusebius ging!!! Hoe reconstrueer je iets dat verloren is na 1300 jaar? Lijkt me moeilijk maar niet onmogelijk indien er secundaire documenten zijn. Helaas die waren er niet. Wat dan? Dan verzin je ze toch gewoon!!! Nader filologisch onderzoek wees uit dat Eusebius een verzonnen figuur uit de geschiedenis is. Net als dat het eerste concilie van Nicea een in de 16e eeuw verzonnen gebeurtenis is. Het Nieuwe Testament is dus ook geschreven in de 16e eeuw. De geschiedenis wordt zo steeds korter. Een fantoomtijd (verzonnen tijd) lijkt steeds aannemelijker.

Meestervervalser Bracciolini

Meestervervalser Bracciolini

Om het bedrog van Scaliger te begrijpen moet je weten dat van de periode voor het jaar 1000 a.c. geen authentieke schriftelijke documenten zijn gevonden. De documenten die deze tijd beschreven waren allemaal ontstaan in de 15e en 16e eeuw als gevolg van plotseling terug gevonden teksten in kloosters in Italië, Zwitserland en de Balkan. Deze teksten werden dan door bepaalde scribenten opnieuw op papier gesteld. Het vreemde doet zich echter voor dat nadat de teruggevonden teksten hernieuwd op papier waren gesteld de originele teksten, zoals teruggevonden in de verschillende kloosterbibliotheken, allemaal zonder uitzondering zoek raakten. Al deze teksten kunnen dus gewoon als vervalsingen worden beschouwd. Vervalsingen gemaakt op verzoek van Joseph Scaliger om zo de Chronologie passend te krijgen in tijd en voor zijn opdrachtgevers. Bekende vervalsers van Griekse documenten waren Andreas Darmarios, Jakob Diassorinos, Konstantinos Paleokappa en Angelo Vregecius. Ook een Isaac Casaubon die Syncellus heel toevallig terug vindt in de koninklijke bibliotheek van Parijs kunnen we aan dit rijtje toevoegen. De grootste leverancier van vervalsingen aan Joseph Scaliger is echter de beroeps vervalser Poggio Bracciolini. Scaliger voer blind op de eerder door Poggio Bracciolini uitgegeven vervalsingen. Poggio Bracciolini stierf dankzij zijn vele vervalsingen als een rijk man.

Deze geschiedenis, chronologie van Scaliger wordt dus tot op de dag van vandaag als de ware aangenomen door de mainstream historici. Hiermee is dus duidelijk dat die mainstream geschiedkundigen bewust hun hele leven lang een sprookje bestuderen zonder wetenschappelijke vragen te stellen. Omdat dit bewust gebeurd kunnen we stellen dat deze geschiedkundigen verraders van de mensheid zijn. Ze hebben hun zielen verkocht aan de macht. Onze premier Mark Rutte is zo’n historicus!!!

Plato-raphaelDoor dit bedrog in de 16e eeuw is de authenticiteit van bijna de gehele klassieke literatuur ongeloofwaardig geworden. De werken van Plato zijn gereconstrueerd uit zogenaamd 5 “originele” teksten ter grote van maximaal 5 A4tjes. Best veel fantasie voor nodig lijkt me. Ook de authenticiteit van de geschriften van Tacitus lijken inmiddels een vervalsing. Als je via Wikipedia de beroemde zee- en veldslagen uit het eerste millennium naleest vind je altijd dat er bij archeologisch onderzoek nimmer sporen zijn gevonden. Een mooi voorbeeld hiervoor is de slag  bij Meloria. Nooit is er bewijs gevonden dat deze bekende slag heeft plaats gevonden. Ook de slag bij Roncevalles (tijd Karel de Grote) waar we het Roelantslied van kennen heeft nooit enig bewijs voortgebracht. Karel de Grote (Charlemange) is dan ook zo’n fictief historisch figuur. Zo zijn er tientallen gebeurtenissen en personen in de geschiedenis die door geen enkel bewijs gedragen worden.

30

De mainstream geschiedkundigen kunnen we dus inmiddels scharen in het rijtje presstitutes van de mainstream media van dit moment. Ze zijn mede de scheppers van een valse matrix.

Over Karel de Grote: https://donquijotte.wordpress.com/2014/03/30/heeft-keizer-karel-de-grote-ooit-geleefd/

11 Reacties op “Josephus Justus Scaliger- Geschiedvervalser in dienst van de Universiteit van Leiden

 1. Stel, dat alles wat je weet niet alleen onjuist is,
  maar dat het om nauwkeurig in elkaar gezette leugens gaat.
  Stel, dat je geest gevuld is met onwaarheden over jezelf,
  over de geschiedenis, over de wereld om je heen
  door machtige krachten in je geest geplant
  als om je in zelfgenoegzaamheid in slaap te wiegen.
  Je vrijheid is zo een illusie.
  Je bent een pion in een complot en je rol is die van een willoos slachtoffer van bedrog, als je geluk hebt.

  – Charles Paul Freund, “If History Is a Lie,” Washington Post, January 19, 1992

  Like

  • Volgens bekende revisionisten, met name Anatoly Fomenko, is het Nieuwe Testament geschreven in Spanje in de 15/16 eeuw. Naar het zich laat aanzien was de Griek Darmarius, die ik noemde als vervalser daar bij betrokken. Ook het Oude Testament en Thora zijn in dezelfde tijd in Spanje ontstaan. Het Oude Testament is geschreven NA het Nieuwe Testament zeggen de geleerden. Ook de werken van Plato dateren uit deze periode en regio naar alle waarschijnlijkheid. Dat zou de codering en verwijzingen verklaren die Plato richting de Bijbel maakte zogenaamd 400 jaar voor Christus.
   Scaliger moest alleen het ondersteunend bewijs en de bijbel in de Chronologie inpassen. Hij werd hierbij grotendeel door het Vaticaan via Mauritz van Oranje gefinancierd.
   ” Als sich Justus Lipsius 1590 von seinem Lehrstuhl zurückzog, beschlossen die Universität Leiden und ihre Protektoren, der niederländische Generalrat und der Prinz von Oranien, Scaliger zu seinem Nachfolger zu machen ”
   Er was altijd een hechte band tussen Vatikaan en Huis van Oranje. Willem III werd voor de oprichting van de Bank of England ook immers al gefinancierd door de Paus.

   Like

 2. Hier nog een stukje bevestiging voor de hoogmoedswaanzin van de familie Scaliger;
  “Der Empfang in Leiden bot alles, was er sich wünschen konnte: ein stattliches Einkommen, größtmögliche Rücksichtnahme und die Anerkennung als Prinz von Verona, gemäß der Herkunft, die sein Vater für sich reklamierte.”
  Prins van Verona noemde hij zich in Nederland op basis van de gefantaseerde afkomst van de familie “Della Scala”. Dit is uiteindelijk ook in Nederland zijn afgang geworden.

  Like

Geef een reactie. NB De meningen verkondigd en de links die gedeeld worden in de reacties zijn de persoonlijke meningen van individuele scribenten en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van Don Quijotte.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.