NATO vs Rusland, Oost tegen West, economisch en religieus….

 

bteniesciaevihd

Op het internet zie ik de laatste tijd veel schrijfsels binnen de alternatieve media voorbijkomen die twijfel zaaien over de goede bedoelingen van Poetin en zijn Rusland. Al deze artikelen hebben als beginsel het uitganspunt dat Poetin en Rusland deel uitmaken van het globale spel dat de globalisten, lees de internationale joodse bankiers Kabbal, momenteel spelen.

Dit is de economische invalshoek die ik als eerste zal proberen te beschrijven.

Dit spel is dan terug te voeren op de Hegeliaanse dialectiek van probleem, reactie en de gewenste oplossing. Ze schrijven bijvoorbeeld dat het probleem het niet duurzame en over de houdbaarheidsdatum zijnde Westerse financieel monetaire systeem betreft. Als gewenste oplossing wordt dan de BRICS alliantie met een nieuw systeem, dat gebaseerd is op de gouden standaard, aangevoerd eventueel met een nieuwe wereldmunt of terugvallend op de oude SDR’s (Special Drawing Rights). De gewenste reactie in dit verhaal zou een burgeroorlog in de VS en/of Europa kunnen zijn of een oorlog tussen de NATO en Rusland. De gewone man wordt geofferd (oorlog, pensioendiefstal etc. etc.) en zal uiteindelijk smeken om een nieuwe munt en een nieuw systeem waarbij de oude machthebbers ook de nieuwe machthebbers zullen zijn. Alles een andere naam maar uiteindelijk is er systeemtechnisch niets veranderd dan. Dit is een geloofwaardige variant waarbinnen de macht blijft zitten waar die zit hetgeen ook de opzet van het hele verhaal is. Een belangrijk punt in deze is dat de nationale banken van Rusland en China net als bijna alle nationale banken worden beheerst door de Rothschild zionisten. Hitler liet in de dertiger jaren van de vorige eeuw al zien dat door omschakeling op geldcreatie door de overheid dit Rothschild probleem te omzeilen is. De joods zionistische Rothschilds zullen dan echter Rusland onmiddellijk de oorlog verklaren. Dit is hetgeen Poetin angstvallig probeert te vermijden.

Ze vertellen je het recht in je gezicht die banksters.

Ze vertellen je het recht in je gezicht die banksters.

Wat je in bovenvermeld scenario je je kunt afvragen is wat schiet Poetin ermee op mee te gaan in dit Hegeliaans spelletje. Rusland is immers een immens land met een enorme voorraad olie en een enorm areaal aan vruchtbare landbouwgronden. Olie is de belangrijkste grondstof en is de enige basis voor de groei van de wereldbevolking van de afgelopen 200 jaar. Door aardolie was de mensheid in staat voldoende voedsel te produceren voor de mensheid. Denk bijvoorbeeld aan kunstmest en landbouwmechanisatie. De grootste leverancier van aardolie van de Westerse wereld was Saoedi Arabië de laatste decennia. Echter de olieputten van Saoedi Arabië raken uitgeput en zijn op dit moment al voor 50% gevuld met zeewater om de dan bovendrijvende olie nog te kunnen bereiken en op te pompen. Saoedi Arabië heeft haar Peak Oil moment al duidelijk ver achter haar liggen. Een bijkomend probleem voor de internationale Westerse bankiers is in deze dat deze afnemende toekomstige oliewinning de basis vormt van het probleem dat een groot gedeelte van de onderpanden die nodig zijn voor kredietverlening hier op gebaseerd zijn. Zo ook van alle afgeleide bancaire produkten, ook wel derivaten genoemd. Het probleem van de Westerse wereld is dus niet alleen financieel/monetair als gevolg van mismanagement maar gaat veel verder dan dat. Poetin heeft deze problemen op korte termijn niet en daarom kan dit ook geen motief zijn voor Poetin om mee te doen in deze problem, reaction, solution scam.

Als enige motief voor Poetin om mee te doen in dit Hegeliaanse spelletje zie ik het voorkomen van een 3e wereldoorlog. Een tot de tanden gewapend Westen met de rug tegen de muur staat bijna garant voor een grote oorlog met desastreuze gevolgen voor beide zijden. Dit zal Poetin niet willen nu hij alle troeven in handen heeft en Rusland zich net heeft bevrijd van de joods bolsjewistische onderdrukking. Poetin zal willen aansturen op een globale machtsverschuiving vanuit het Westen naar het Oosten (Rusland, China, India) hetgeen indruist tegen de Brezinsky plannen van de VS uit de 90er jaren die pleiten voor een totale werelddominantie van de Verenigde Staten (lees Engeland, VS en Israël met het Vaticaan op de achtergrond). Mijn persoonlijke mening is dat Poetin weet dat het zionistische Anglo-Amerikaanse bondgenootschap een 3e wereldoorlog zal uitlokken ondanks de diplomatieke inspanningen van Rusland en nu probeert zoveel mogelijk tijd te winnen om zijn wapenarsenaal op peil te krijgen en allianties te sluiten. Cruciaal zal zijn hoe continentaal Europa (Duitsland, Frankrijk etc.) zich zal positioneren. De gebieden die door het Westen zijn voorgeprogrammeerd om te dienen als brandhaard voor het grote conflict zijn Syrië, Iran, Libië en de Oekraïne.

 

Een historisch religieuze benadering.

Al bijna 1000 jaar is het geleden dat we te maken kregen met het grote schisma van het Christendom. Het gevolg was een tweedeling tussen het West Romeinse rijk, het Vaticaan met als leider de plaatsvervanger van God (de Paus) op Aarde en zijn uitverkoren volk de Joden, en het Oost Romeinse rijk ( de orthodox Christenen).

Pope_children_2

De plaatsvervanger van God schijnt nogal van kindertjes te houden. Net als al zijn ondergeschikte kontjebonkers.

 

In 1917 hebben de uitverkorenen, de atheïstisch joodse vrijmetselaars (Lenin, Trotski), in opdracht van het Vaticaan tijdens en na de Russische revolutie getracht de Russisch Orthodoxe kerk te breken. Marx noemde in zijn manifest immers religie “Het opium van het volk” waardoor de atheïstisch joodse Bolsjewieken een vrijbrief in handen hadden om de Orthodoxe gelovigen op grote schaal uit te moorden en de Orthodoxe kerken in de USSR te vernietigen. Opvallend hierbij is dat de synagogen grotendeels buiten schot bleven. 50 Tot 60 miljoen orthodox gelovigen vonden de dood door de vervolgingen ten tijde van de vrijmetselaars Lenin en Stalin.

Na de val van de muur in 1989 was de oude USSR, het nieuwe Rusland (GOS), sterk economisch en militair verzwakt. Het West Romeinse rijk, het Vaticaan, zag zijn kans schoon om via haar vazalstaat de VS, de aanval in te zetten op het Orthodoxe Servië dat altijd steunde op de USSR. Het oude Joegoslavië van Tito werd na Tito’s dood op slimme wijze uit elkaar gespeeld. Nederland speelde hierin een zeer grote rol door de genocide van Srebrenica oogluikend toe te staan waardoor de VS volledig zijn taak, verkregen uit het Vaticaan, kon gaan vervullen. Het van oudsher katholieke Kroatië maakte zich zelfstandig waarna alle andere regio’s in het oude Joegoslavië hetzelfde wilden. Joegoslavië werd door het Vaticaan, via London en Washington, volledig opgedeeld en gekolonialiseerd. Servische, orthodoxe leiders, werden na de oorlog in schijnprocessen in ons eigen Den Haag berecht. De Neurenberg II processen. De Vaticaanse en zionistische puppets in Rusland, Gorbatsjov en Yeltzin, lieten het uiteraard toe. Het West Europese rijk, het Vaticaan, leek niet meer te stoppen en het orthodoxe Rusland leek verloren.

De kentering kwam echter zo rond het jaar 2000 met het aantreden van Vladimir Poetin. Defensie budgets werden opgeschroefd, de joods zionistische oligarchen gefinancierd door het Vaticaan via de Westerse bankiers werden onteigend, bestraft en het land uitgeschopt als ze niet al voortijdig het land waren ontvlucht. Vladimir Poetin maakte een statement door zich tot het orthodoxe Christendom te bekeren en oude normen en waarden weer in ere te herstellen. Rusland werd weer een macht om rekening mee te houden. Rusland accepteerde niet langer dat gemaakte afspraken over uitbreiding van de NATO naar het Oosten met voeten werden getreden. Rusland verzette zich als coalitie partner van Syrië tegen een door Amerika gewenste “no fly zone” boven Syrië nadat dit ten tijde van de kolonialisering van Libië nog wel lukte. Rusland, met Poetin aan het roer, speelde in de Oekraïne het schaakspel goed waardoor de door het Westen georganiseerde revolutie positief uitviel voor Rusland. Zonder één schot viel De Krim in handen van Rusland. Het Westen zag alle inspanningen tegen zich gekeerd worden. Het staat inmiddels 2-0 voor Poetin.

De vraag is nu of het West Romeinse rijk, het Vaticaan, dit verlies zal kunnen accepteren of dat ze met een nieuwe False Flag, na de mislukte MH17 hoax/False Flag, toch een nieuwe wereldoorlog zullen proberen uit te lokken. De 2e vraag is dan of Poetin erin trapt. Het Vaticaan verliest op dit moment op alle fronten want ook het orthodoxe Griekenland dreigt zich nu af te wenden van het Westen en zijn heil te gaan zoeken bij Rusland. Als je naar de geschiedenis kijkt zie je dat tijdens de 30 jarige oorlog in Europa (1618-1648) het Vaticaan geen enkele moeite ermee had om de helft van de Duitse bevolking uit te moorden. De 1e Wereldoorlog die ook al in het orthodoxe Servië begon vormde voor het Vaticaan via haar Habsburgse puppets en joods zionistische bankiers ook geen enkel probleem. De 2e Wereldoorlog was een gevolg van dezelfde oorzaken. Het Vaticaan met haar uitverkoren volk, de Joden, is kortom verantwoordelijk voor honderden miljoenen doden in het verleden. Ik laat het aan het inzicht van de lezer dezes over om in te schatten of ze het nog eens zullen doen.

Mijn conclusie na dit stuk geschreven te hebben is dat we van de goede wil van Poetin uit MOETEN gaan. We MOETEN hem steunen en hopen dat hij een 3e Wereldoorlog kan voorkomen langs diplomatiek weg. De signalen staan slecht. Feitelijk is er al een oorlog maar wordt die uitgevochten op diplomatiek en economisch vlak. Daarin staat Rusland, in tegenstelling tot de berichten in de Westerse media, sterk en boekt het overwinning na overwinning. De vraag is wat het Vaticaan en haar uitverkoren volk zal gaan doen nu ze met de rug tegen de muur staan.

14 Reacties op “NATO vs Rusland, Oost tegen West, economisch en religieus….

 1. Goed stuk.

  Mijn eerste commentaar is dat je schrijft [citaat] “Nederland speelde hierin een zeer grote rol door de genocide van Srebrenica oogluikend toe te staan waardoor de VS volledig zijn taak, verkregen uit het Vaticaan, kon gaan vervullen.”
  Hiervan zou ik willen zeggen dat het zeer waarschijnlijk is dat de genocide bij Srebrenica niet is uitgevoerd door Serviërs, maar door Scorpions (Westerse huurlingen) om ze vervolgens in de schoenen te schuiven van de Serviërs. Zie hier:

  Mijn tweede commentaar zal ik een keer toelichten in een artikel, omdat ik denk dat Poetin weldegelijk de zionistische kaart speelt. Rusland moet de rol van Magog – zoals omschreven in bijbelse profetieën – vervullen. Ik heb al meer geschreven dat de profetieën van de verschillende wereldreligies slechts scripts zijn. Rusland speelt hierin ook een belangrijke rol. Ik zal er een keer een artikel aan wijden, maar je kunt je alvast inlezen op de website van een christelijke schrijver (Franklin ter Horst):
  http://www.franklinterhorst.nl/Gog%20en%20Magog.htm

  De hoop vestigen op Rusland is slechts valse hoop.

  Like

  • Ik vestig nergens mijn hoop op. Of je door de hond of door de kat gebeten wordt is om het even. Of het om religie of statisme gaat. Beide is voor mij een slechte optie. Ik denk alleen dat het van Poetin af gaat hangen of we op korte termijn oorlog krijgen. Statisme is als religie maar dan met een alles beheersende staatsmacht. Bureaucratie hebben ze in Rusland veel ervaring mee. Ook daar bedenken ze steeds weer nieuwe wetjes zonder ooit een oude wet weg te doen.

   Liked by 1 persoon

  • Franklin ter Horst is niet alleen christelijk. Hij is ook nogal een zionist. Gezien de omdraaiing van feiten vind ik het geen geloofwaardig type. Staat los van zijn Bijbelkennis. Het gaat echter om de interpretatie van dat sprookjesboek.

   Like

  • Poetin is alles andere dan iemand die meespeelt. Hij speelt zijn eigen spel. De wereld is groter dan alleen de VS.
   Kan het dat je heel wantrouwend bent Martin Vrijland?
   Idd Franklin is heeeeel christelijk. Dat er voor sommigen (de kabaal) de bijbel etc een script is, dat geloof ik. Maar het is maar hoeveel waarde je eraan hecht, want alle kerkelijke christenen geloven allemaal aan de dag des oordeels, aan de openbaring, aan de ‘ondergang’…dus hoe meer je erin gelooft hoe minder je de andere mogelijkheden kunt zien en benutten.
   Het klinkt anders allemaal een beetje naar ‘slachtoffer zijn’.

   Verder heb je zeker gelijk met het feit, dat men zelfs eeuwenlang false flags gebruikt om anderen de schuld ervan te geven.
   Hierin schuilt ook een van de belangrijkste onderdelen van jouw werk, en dat van Don, de mensen mbv feiten laten zien, dat wij vet gemanipuleerd worden. Uiteindelijk is alles een groot spel.

   Like

 2. Poetin heeft sinds de publicatie van onderstaand artikel al veel bereikt om de positie van Rusland in de wereld te verbeteren (verdragen met China, de uitbouw van de BRICS en Aziatische Unie, verdrag met NAVO-lid Turkije, verlegging van een nieuwe gaspijpleiding via Turkije en Griekenland ipv via Midden-Europa, aankoop van grote hoeveelheden goud, aantrekken van de (financiele) banden met EU-lid Griekenland, het losweken uit Oekraine van de Krim en waarschijnlijk het Donbass gebied van NovoRussia).
  De positie van Rusland in de wereld is door de inspanningen en het staatsmanschap van Poetin de afgelopen 12 maanden spectaculair sterk verbeterd ondanks de coup in Oekraine in maart 2014 en de MH17 false flag vliegtuigramp-hoax in juli 2014..:

  Vladimir Putin incarnates a disappearing kind of statesman: he is a believer and he is at the service of his land, not of the markets.

  http://english.pravda.ru/opinion/columnists/26-02-2014/126940-ukrainian_chakra-0/

  Like

 3. Het ziet er naar uit dat het voor gedicteerde matrix systeem de kracht heeft verloren en dreigt de continuïteit te verliezen. En de partijen die deze matrix constructie hebben doen ontstaan laat ik even in het midden. De burger staat als een pion langs de zijlijn en mag zo nu en dan schreeuwen of zich uitspreken maar verder staat de pion aan de zijlijn. Het spel wordt meer gedomineerd door de 2de rij schaakstukken die dankbaar gebruik maken van de eerste rij der pionnen. Blijkbaar zijn er meerdere belanghebbende partijen betrokken in dit schaakspel.
  Dat de werelddominantie voor een groot deel in zionistische handen is mag geen geheim meer heten en valt moeilijk te ontkennen. De doorsnee pion is zich hier overigens totaal niet van bewust. De vraag kan men stellen wie domineert wat en met welke middelen en hoe relevant is het antwoord hierop te weten. De vraagstelling houdt wel de mens bezig waardoor de mens zich meer verdiept in het ontstaan en de continuïteit van deze dominantie en zich weerhoud van het ontwikkelen van andere systemen die deze werelddominantie om zeep kunnen helpen.

  Het is daarom niet interessant de drijfveer te achterhalen achter de acties van Poetin dan wel zijn acties nauwlettend in de gaten te houden. Poetin heeft vele verwaarloosde binnenlandse systemen weer opnieuw op de rails gezet die door zijn voorganger, het drankorgel, verkwanselt waren aan het westen verkocht voor een peulenschilletje. Poetin wordt geliefd door het Russische volk maar ook verafschuwd. Hij is zeer zeker een persoon die weet waar hij mee bezig is en ook overduidelijk aan het roer staat. Zich niet zomaar opzij laat schuiven en ook aan de eigen belangen probeert vast te houden.
  Poetin zal mogelijk een zionistische kaart spelen maar het zou vreemd te noemen zijn als de zionistische kaart in het spel gehouden wordt door Poetin om een zionistisch belang te behartigen en deze kaart daarmee tegen het bestaande zionistische systeem te gebruiken. Het tafereel zou dan lijken op een onderlinge verdeeldheid en er zouden verschillende zionistische stromingen zijn hierdoor. Soms is het in de kaarten spelen van de tegenstander noodzakelijk om deze tegenstander te overtuigen het spel niet snel gewonnen te geven.

  En als pion sta je langs de zijlijn. En als de pion dan iets slimmer wordt en het spelletje denkt geheel door te hebben dan kan deze zich toch nog wel eens erg vergissen in die inzichtelijkheid en voorbij lopen aan wat er daadwerkelijk achter de schermen bekokstoofd wordt. Het kennisgebied dat voor velen onbereikbaar blijft.
  Maar dat betekend niet dat wij niet de situatie kunnen beoordelen en van wat wij kunnen bevatten een analyse kunnen maken. Een mening kunnen geven en hierover discussiëren.

  Zoals ik schreef dreigt het systeem de continuïteit te verliezen. Het veelal door “de Amerikanen” gedomineerde systeem is zich aan het ingraven en probeert zich toch nog los te wrikken uit het zand wat tot drijfzand is verworden. Daarnaast ziet een andere partij kans de wegzakkende partij te vervangen en een ander systeem hiervoor in de plaats te stationeren.
  Welke machten en krachten hierachter schuilen is totaal niet relevant want die machten zijn nagenoeg niet te bevechten laat staan dat de pion daar ook maar enige invloed op kan uitoefenen. Maar die machten hebben er wel enorm baat bij als het volk, de pionnenbende, zich met deze machtsverwikkelingen bezig houdt en gevangen blijft in deze systeem problematiek. Het volk moet keuzes blijven maken en mag geen eigen weg gaan bewandelen.

  En Poetin lijkt het roer om te willen gooien. Komt met een nieuw banksysteem om de hoek kijken, wat overigens aanvankelijk volledig verworpen werd door het bestaande banksysteem, en lijkt meer aandacht te willen besteden aan het volk in tegenstelling tot de huidige kapitaalmarkt verstrengelingen. En of deze man het nu goed bedoeld heeft of van kwade wil is dat valt nu nog niet te beoordelen. Hij hanteert wel een zekere discipline die in het huidige systeem ver te zoeken is en zijn toegepaste discipline zou toch wel eens een hoge score kunnen opleveren. En om nu te stellen dat de hoop vestigen op Rusland valse hoop zou zijn lijkt mij erg naïef gesteld. Is de chaos waar we nu in beland zijn dan wel zo’n voortreffelijk systeem te noemen. En dat Rusland een kwadere boef zou zijn dan de huidige machthebbers lijkt mij ook een beetje ver gezocht. Dat bij een eventuele escalatie Rusland als de aanstootgever wordt bestempeld mag duidelijk zijn. Die vingerwijzing is al volledig doorgedrukt bij het volk middels propaganda activiteiten.

  Wij, het volk, hebben nu eenmaal moeite met veranderingen en onze schijnbare kapitaalkracht kunnen wij niet vaarwel zeggen. Ons financieel vermogen, wat meer fictie is dan werkelijkheid, bindt ons aan het huidige systeem want zonder dit vermogen zien wij geen kansen te bestaan. En dat weerhoud ons een andere keurs te gaan varen.
  En misschien is voor de huidige machthebbers een derde wereldoorlog wel de enige optie, zolang zij deze zelf niet beginnen natuurlijk en daar een ander voor aan de schandpaal moet staan.

  Liked by 1 persoon

  • Open oog,
   Wat als we zelf ook onderdeel van deze krachten zijn.
   Wat als we zelf ook moeten onderkennen waar we onze macht weggeven.
   Wat als we ook in ons binnenste moeten kijken waar we hetzelfde doen.
   Wat als we allemaal mensen zijn?
   Wat als we in wezen hetzelfde zijn?
   Wat als we moeten kijken naar ons geweten?
   Wat moeten we doen?
   Zomaar wat vragen 😉
   Wat mij betreft om te beginnen ophouden met liegen.
   Ophouden met zelfbedrog,
   De leugen is geen liefde.
   De leugen ontkent de liefde.
   En hopelijk hoort Putin bij het soort die de leugen niet dult….

   Liked by 2 people

   • Mooie vraagstellingen Anna.

    We zijn een onderdeel van deze krachten, zonder ons bestaan deze krachten niet. En het is ook zo dat wij geen afstand willen doen van dit machtsvertoon want in feite streven we allemaal hetzelfde na. We doen exact wat het systeem wil dat we doen. Een rivaliteit en hebzucht toepassen met als nut elkaar te overtreffen en zichzelf te verrijken.
    En natuurlijk zijn wij allemaal mensen al doet men soms vermoeden dat er verscholen entiteiten verstopt zitten in enkele individuen. Allemaal dwaalspoor retoriek om de mens te bezigen en afzijdig te houden van wat er werkelijk plaats vindt. Alsof de genootschappen en elite organisaties bezeten zouden zijn en een afschrikwekkende agenda er op na zouden houden. Angst creatie wat het volk labiel moet houden. En dat lukt ze vrij aardig.
    En we laten het allemaal zelf gebeuren maar wijzen graag de vinger naar een ander.

    Wat moeten we doen dan stel je als vraag.
    Wat ik ook in dit geval probeerde te bewerkstelligen met mijn schrijven is het aanzetten tot spiegelen, voor diegene die daar ontvankelijk voor is, en te wijzen op wat de werkelijkheid toestaat te bestaan zoals deze is. Klinkt mogelijk een beetje filosofisch maar het is wel zo. Het volk laat het zelf gebeuren en staat deze machtswellust toe omdat het volk verblind is door deze materialistische hebzucht. Zal ten aller tijden proberen er als individu beter van te worden.
    Dat is waar het systeem naar toe heeft geleid. Een klaproos wat aanvankelijk een mooi bloempje leek te zijn maar plots uiteen kan vallen. En daarnaast ook nog een verborgen agenda in zich meedraagt wat de mensheid prachtig in het gareel houdt.
    Wij consumeren broodjes lucht en deze worden veelvoudig aangereikt waar we gretig op toe tasten. Het is een vorm van strategie die bij elite clubjes erg goed uitgedacht is en erg effectief blijkt te zijn. De ontstane blindheid is ontstaan vanuit de vele misleidingen en leugens die het systeem met zich meedraagt en waar velen door, als een vlinder in een net, gevangen zijn geraakt en geen uitgang meer zien. Zolang het net blijft bewegen zal de vlinder niet kunnen ontsnappen.

    Maar als er nu geen vlinders meer rond fladderen dan houdt het net op te bewegen.
    Een systeem kan enkel blijven functioneren als alle factoren hierin meewerken.
    Het spiegeleffect zal inzichten creëren die verder ontwikkelen als deze ontstane inzichten geëvalueerd worden met elkaar. Daaruit ontstaat wederom een kracht en een mogelijkheid tot macht maar zal, indien deze schadelijk zou kunnen worden voor het bestaande systeem, op allerhande wijzen worden bestreden. En vaak gebeurd dat door onopgemerkte indringers die zich voordoen als beste maatjes maar feitelijk de situatie sturen in de gewenste richting.
    Waakzaamheid is daarom een vereiste en inzien en/ of toegeven dat het eigen steentje, wat bijgedragen wordt, wel eens een gemodificeerd steentje zou kunnen zijn en niet het steentje is wat het individu zelf zou willen neerleggen.

    En of Poetin hierin zou bijdragen is niet geheel duidelijk. Als deze man een open agenda zou hanteren dan zou het wel erg eenvoudig zijn voor de bestaande gevestigde orde om hem te dwarsbomen in zijn strategie. En zijn strategie voer je niet in een paar jaartjes uit maar zal partieel doorgevoerd dienen te worden. En ook dit traject zal aan verstoringen onderhevig zijn. De loop zal het bepalen.
    In de tussentijd dient het volk zich bewuster te worden van het geheel en in te gaan zien dat de eigen bijdrage in het geheel, voor een groot deel, hebben veroorzaakt tot waar we nu in verstrengeld zijn geraakt. Dus ook welke leugen men dient te bestrijden en welke te leren hanteren. De leugen vanuit zichzelf of de toegeworpen leugens.

    Liked by 1 persoon

 4. Belangrijk informatief interview met oud Dutchbat officier die een onthullend boek over Srebrenica heeft geschreven (Welterusten Nederland!):

  Mink Kok (gelinkt aan Gladio) komt ook ter sprake in bovenstaand interview met Micha Kat. Marc van der Tier beschikt over geheime documenten over het pedonetwerk rond Demmink & Claus en geeft aan dat Nederland de bewijzen rond Srebrenica aan het wegwassen is ..

  Nog even een bruikbare (niet meer werkende) link inzake Mink k(ok):
  Mink K., Gladio en de IRT Affaire

  Oudebildtzijl: 2500 kilo marihuana, miljoenen XTC-pillen, vuurwapens en semtex, Mink K. hoe zat dat? Precies tegenover mijn geboortehuis op de dijk te Oudebildtzijl staat een pand dat ooit opmerkelijk nieuws was. We schrijven augustus 1992. De maand dat onder politietoezicht een container met 2500 kilo van Amsterdam richting Noord Friesland wordt getransporteerd. Eindbestemming: een pand onderaan de dijk te Oudebildtzijl. Toevallig woont daar de moeder van een vriend van Mink K. Volgens justitie een topcrimineel.

  http://zaplog.nl/zaplog/article/mink_k_gladio_en_de_irt_affaire

  Like

Geef een reactie. NB De meningen verkondigd en de links die gedeeld worden in de reacties zijn de persoonlijke meningen van individuele scribenten en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van Don Quijotte.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.