MDI weet niet van ophouden…Don Quijotte wordt gestalkt.

Freedom of Speech

Het MDI bij monde van dhr, of mevr. I. Tudor weet niet van ophouden en blijft mij maar lastig vallen. Nu kreeg ik volgende mail.

Naam: Meldpunt Discriminatie Internet
E-mail: buro@meldpunt.nl
Website: http://www.meldpunt.nl
Reactie: Geachte heer / mevrouw,

Op 4 februari jl heb ik u het onderstaande verzoek tot verwijdering gestuurd. Tot op heden heb ik echter nog geen reactie gehad op dit verzoek, noch zijn de uitingen van uw website verwijderd. Ik zou u met klem nogmaals willen verzoeken de betreffende uitingen van uw website te verwijderen.

Met vriendelijke groet,

I. Tudor, meldingsafhandelaar


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Meldpunt Discriminatie Internet
Complaints Bureau for Discrimination
on the Internet
Amsterdam – The Netherlands
http://www.meldpunt.nl
meldingen: meldpunt@meldpunt.nl
e-mail buro: buro@meldpunt.nl
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NB: In het belang van de bescherming van de privacy van melders en plegers van discriminerende uitingen is communicatie tussen u en het Meldpunt vertrouwelijk. Het openbaren van en/of citeren uit deze communicatie is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van het Meldpunt. Bij overtreding behouden wij ons het recht voor uw melding niet in behandeling te nemen of behandeling te staken.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

images (38)

Ondanks mijn weigering de bemiddelingsovereenkomst aan te gaan, ik publiceerde immers hun e-mail, blijven ze doorgaan met het stalken van Don Quijotte.

Nu is het zo dat ik bijna van al mijn angstgevoelens was verlost maar hierdoor merk ik toch dat ik door dit stalkgedrag van het MDI weer een flinke terugval heb. Dat gaan weer heel wat uurtjes therapie kosten. Zou je het MDI hiervoor kunnen aanspreken.

Afijn ik heb ze als antwoord nu dan maar een e-mail teruggestuurd. Mij IP lag door volksverrader Jeroen Hoogeweij toch al op straat immers. Ik hoop dat mijn mail ze nu op afstand houdt. Ik wil geen relatie met I. Tudor of het MDI.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<xxxxxxxxxxxx@gmail.com>

18:58 (33 minuten geleden)

aan Meldpunt
Mijnheer/mevrouw I. Tudor

Ik heb getracht telefonisch contact met u op te nemen om te bespreken wat eventueel discriminerend en/of strafbaar zou zijn. Dit heb ik gedaan omdat u complete alinea’s als discriminerend en/of strafbaar bestempeld. Telefonisch contact bleek niet mogelijk.

Gezien de door u aangehaalde alinea’s een flink deel uitmaken van mijn artikel, over Poetin nota bene, was en ben ik niet voornemens deze weg te halen. Naar aanleiding van uw e-mail heb ik de tekst nog eens door gelezen en vervolgens 2 woorden verwijderd en een komma anders geplaatst waardoor er volgens mij en mijn juridisch adviseur geen sprake meer kan zijn van strafbare uitlatingen.
Zoals u kunt en dient te weten blog ik via een Amerikaanse blogservice, WordPress, en beroep ik mij ook in alles op de Amerikaanse wetgeving waarbinnen de vrijheid van meningsuiting iets beter is geregeld. Ik voel me derhalve niet geroepen verdere wijzigingen in mijn artikel aan te brengen.
Aanvullend wil ik u bij deze mededelen dat ik met u op geen enkele wijze een bemiddelingsovereenkomst ben overeengekomen. Een volgende keer dat u mij in deze weer benadert ga ik er van uit dat u een bemiddelingsovereenkomst met mij wilt aangaan en dat u mijn volgende voorwaarden dan accepteert. Ik wijs u erop dat ik voor mijn werkzaamheden noodzakelijk te verrichten voor de bemiddeling een uurtarief ad € 300,00 in rekening breng. Elk aangevangen uur geldt voor een geheel uur. Externe kosten worden met een administratieve opslag van 7% doorberekend. Als betalingstermijn hanteer ik een termijn van uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. Facturen uwerzijds worden niet geaccepteerd en verrekening van facturen uwerzijds sluit ik bij deze uit.
In het vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik,
hoogachtend y con saludos cordiales,
Don Quijotte, el hombre de la Mancha
Op 16 februari 2015 11:05 schreef Meldpunt Discriminatie Internet <donotreply@wordpress.com>:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Oeps vergeten het uurtarief van mijn psychiater te vermelden voor de behandeling van opnieuw opkomende angststoornissen als gevolg van stalking door het MDI.
Voltairerules
Advertenties

28 Reacties op “MDI weet niet van ophouden…Don Quijotte wordt gestalkt.

 1. ik volg al enige tijd u zeer interessante en goed onderbouwde artikelen ik hoop dat u doorgaat op deze voet ik zie te weinig platforms van dit soort kaliber
  chapeau

  Like

 2. Het is niet de uitlating zelf waarover het MDI kan vallen maar de wijze waarop de uitlating wordt neergezet. Ik heb elders reeds eerder te maken gehad met dergelijke gevallen en deze kwesties zijn vrij eenvoudig te omzeilen.
  Er wordt bijvoorbeeld op diverse bloggen geschreven over bepaalde ontkenningen van historische gebeurtenissen. Het is niet echt wijsheid te noemen deze ontkenningen zelf te benadrukken dan wel de technische onmogelijkheid aan te dragen waardoor de conclusies per individu zelf te trekken zijn. De doelstelling wordt zelfs beter bereikt omdat de gevoelsmatigheid van de mens betrokken wordt in de situatie waardoor het geheel beter te bevatten valt en de boodschap een beter bereik kent. Op deze wijze valt er voor het MDI niets te mekkeren en kan men een vrije expressie genieten.
  Echter op diverse bloggen wordt geschreeuwd en gevloekt en verwezen naar wat natuurlijk niet echt tot kwaliteit behoort maar dat moet iedere blog eigenaar zelf weten natuurlijk. Ik ga geen voorbeelden van dergelijke bloggen noemen maar onlangs ben ik ergens gebanned omdat ik mij pro Syrië uitsprak en mij tegen de poster van een artikel uit liet. Beetje naïef te noemen maar goed, die blog houdt toch geen stand.

  Ik kijk hier al even mee en zal, als dat gewenst is, hier en daar mijn bijdrages leveren.

  Like

 3. Dank voor het meedenken en voel je vrij te reageren. Welkom.
  Wat betreft de strafbaarheid van het ontkennen van bepaalde gebeurtenissen ga ik van het volgende uit. Tijdens de Neurenberg processen had men een (tijds)probleem om steeds weer moordwapen, motief etc. te bewijzen (zie Sylvia Stolz) wat betreft de systematische vernietiging van de Joden in de kampen. Er is toen bepaald dat vooraf vastgesteld zou worden dat de Joden systematisch in de vernietigingskampen zijn vermoord en dat dit als feit beschouwd diende te worden en dus niet meer bewezen hoefde te worden tijdens de rechtszaken. Deze vaststelling ligt aan de basis van de strafbaarheid van de holocaust revisie/ontkenning.in juridische zin. Echter het “Bloedbad van Katyn” en “Bloedbad van Babi Yar” vallen hier niet onder. Wat betreft Auschwitz heb ik alleen geschreven dat men het aantal slachtoffers heeft moeten terugbrengen van 4 naar 1 miljoen. Dit is eenvoudig na te gaan via de herdenkingsmonumenten. Tevens heb ik geschreven dat de gaskamer die men tegenwoordig te zien krijgt in het museum (na)gebouwd is door de Russen in 1946. Dit is door o.a. de directie van het Auschwitz museum toegegeven (zie o.a. de film van David cole) zie onder. Ik ben er dus oprecht van overtuigd geen strafbaar feit te hebben begaan.

  Like

 4. Over de tralala-lalàà-SHOWprocesjes van Neurenberg.
  .
  Voor de liefhebberd.
  .
  ■ The Neurenberg ‘Trials’ ; oordeelt u zelf maar :
  http://www.ihr.org/jhr/v12/v12p167_Webera.html
  &
  http://www.ihr.org/jhr/v12/v12p167_Weberb.html
  &
  http://en.metapedia.org/wiki/Nuremberg_show_trials

  ■ 75% van juridisch personeel Neurenbergse Processen was joods :
  http://exposing-the-holocaust-hoax-archive.blogspot.fr/2009/10/private-letter-from-thomas-dodd-former.html

  Like

 5. Zeer correct gesteld Don Quijotte.
  Buiten wat je aandraagt heb ik al meermaals gepost hier en daar dat men de verklaring eens moet gegeven waar alle residenten zijn gebleven van de zo vernoemde 4,5 of 6 miljoen, het precieze aantal schijnt ook nog een twistpunt te zijn, verbrande mensen. Die verklaring kan men niet geven.
  Ik heb een interview gezien van een Auschwitz bezoeker die de vraag gesteld had waar de verbrandingsoven zou moeten hebben gestaan en kreeg daar een dwalend antwoord op.
  Daarnaast mag men niet vergeten dat gedurende de deportaties, en al wat daarbij komt kijken, mensen enorm getraumatiseerd raken en daardoor een geheel andere belevingsvorm kennen van wat met hen gebeurd en de herinnering daaraan ook een vertekend beeld kan schetsen wat vaak het geval is. Een uitspraak van een soldaat van; “Als je niet luistert gooi ik je in de oven.” kan door het trauma opgevat worden als, we gooien iedereen in de over. Dus iedereen verdween in de oven.
  Bedenk maar eens welk een trauma mensen oplopen die de publieke onthoofdingen door ISIS moeten aanschouwen. Welke impact dat heeft op de beleving van het gebeuren en hoe dit gebeuren dan hierna wordt geventileerd.

  Een groot verschil is dat men hierover vrij kan spreken maar als men het heeft over de deportatie van joden in de tweede wereldoorlog, dan blijkt dat een gevoelige snaar te zijn en mag men niet twijfelen aan de geschiedschrijving. Op scholen wordt daar nog steeds uitvoerig over uitgelegd op basis van aannames en speculaties want echt sluitende harde feiten zijn er niet.
  Wat er momenteel gebeurd in de Arabische landen is vele malen erger en barbaarser dan wat in de tweede wereldoorlog gebeurde. Men wordt op straat onthoofd en dat hoofd krijgt een plaats op een punt van een hekwerk.
  Over de tweede wereldoorlog schreef men dat dit nooit meer mocht gebeuren. Wat er nu gebeurd is vele malen extremer en wat erg opvallend is dat dezelfde partijen van toen nu ook betrokken zijn in de situatie. Een beetje vreemd, niet.

  Een twijfel is overigens geen ontkenning, een verwijzing naar een onmogelijkheid ook niet. En wat iemand vindt is ook geen ontkenning maar een mening. Dus wat let je.
  Toch blijkt tegenwoordig het begrip van de nederlandse taal behoorlijk af te nemen waardoor zelfs instellingen als het MDI niet afdoende begrijpend kunnen lezen en daardoor eerder aan de bel getrokken wordt dan noodzakelijk. Ook het feit dat deze mensen niet telefonisch te bereiken zegt al afdoende achter welk schild deze organisatie zich bevindt. Ik denk dat dit alles veel te maken heeft met het verleden van de mens in dit geval. Hoe men is bijgebracht het woord te lezen zoals het geschreven staat en het begrip van taalgebruik daardoor beter of slechter beheerst. De vroegere disciplines zijn erg afgenomen wat betreft het taalgebruik.

  En dit alles mag ik stellen, uitspreken, publiceren.
  Maar ik mag geen gevoelige snaren laten bewegen.
  Als een instrument een te gevoelige snaar bezit dan kan je deze op een speciale wijze bespelen of je vervangt deze door een minder gevoelige.
  C’est ça

  Like

  • De holocaust is voor de zionisten een instrument geweest om de zionistische volgens internationaal recht illegale staat Israel op te richten anno 3 jaar na WO II in 1948 dus en nog steeds is het het middel voor de Joden in Israel om hun Staat en hun perverse moorddadig bestaan (cf de GAZA palestijnse holocaust) te rechtvaardigen.
   Alle feiten van de holocaust zijn nimmer in het OPENBAAR wetenschappelijk en juridisch gecheckt en daarom van zeer twijfelachtig allooi. De 6 miljoen gaskamer e.d. slachtoffers zijn inmiddels zoals al hier vermeld OFFICIEEL teruggebracht tot 1 miljoen en waarschijnlijk in werkelijkheid nog veel minder dan 1 miljoen. Diverse geleerden en historici praten over minder dan 500.000. Dus waar praten we eigenlijk over als we alle slachtoffers van na WO II (Afghanistan, Irak, Libie, Egypte, Vietnam, Argentinie/zorregieta. Syrie, Mali, Ruwanda, Oekraine etc etc etc in acht nemen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   NB De truc van de Zionisten is steeds zich te verschuilen achter het argument hoe zielig ze zijn, hoe ze zo ontzettend geleden hebben, hoe ze nog steeds na Charlie Hebdo, Denemarken e.d. zo gediscrimineerd en vervolgd worden.
   Kom aan mensen, wordt wakker: Volkomen Bullshit!
   Het wordt eens tijd de echte historische waarheid te vertellen aan onze kinderen en kleinkinderen….na 70 jaar blackmail, leugens en bedrog!

   PS Lees het dagboek van een zekere A, Frank er nog maar eens op na.
   Wat mij betreft “Het nachtboek van Anneke Frankenstein”.
   Wie oren heeft die hore!!!
   Wie lezen kan die leze!!!

   Liked by 1 persoon

 6. Dicht Oog zegt : “…waar de verbrandingsoven zou moeten hebben gestaan en kreeg daar een dwalend antwoord op.”
  .
  Bullshit.
  .
  De (5) verbrandingsovens van (oa) Auschwitz-2 (aka Birkenau) zijn onaangeroerd gebleven cq authentiek en zijn gewoon te bezien in het aangrenzende vertrek van de “Leichenzimmer “… ehh … herstel : de “gaskamer” aldaar.
  .
  De Duitsers hadden deze ovens wel noodgedwongen moeten bouwen agv de epedimieën die de kampen teisterden. Crematie is nou eenmaal de meest veilige methode van lijkverwerking vanuit het oogpunt van besmetting door lijken.

  Like

 7. Eeen MOOI antwoord aan het MDI, Don !
  .
  Vermoedelijk gaan ze (weer) één of andere (zio-) Goy regelen die zich plaatsvervangend “beledigd” voelt, net als bij Jan Smelt het geval was.

  Like

   • Oproep aan donateurs van het Meldpunt Discriminatie Internet: stop zo snel mogelijk met jullie donaties want de heer Eissens en de heer Veenboer stoppen het in hun eigen zakken..

    Een adjunct directeur en een hoofddirecteur in een organisatie van 4 werknemers (Inclusief de twee directeuren): kortom belasting- en subsidiefraude van het zuiverste water.

    Like

 8. gaat maar met meldpunt discriminatie internet naar israel verhuizen want daar zijn de grootste discriminatoren van de wereld aanwezig.heb je dit gelezen voorzitter van de mdi(eenmansbedrijfje op vrijwillige basis)

  Like

 9. Ik heb even wat krantenberichten en jaarverslagen van de MDI doorgekeken. Hun subsidie is dus vanaf 2012 ingetrokken.
  Sinsdien zijn de heren Veenboer en Eissens niet langer directeur. Die hebben dus de belastingbetaler jarenlang een dikke poot uitgetrokken en moeten het nu met een werknemerssalaris doen (nog veel te veel voor dit type landcverraders overigens) waarvan Eissens nog als interim-manager te boek staat.
  Mevrouw Tudor doet het werk en deze beide heren doen de reisjes en lopen de borrels af..

  Liked by 1 persoon

 10. Was overigens net met DEZE puur zakelijke relatie naar een van haar vele aangiftes onderweg, toen ze plotseling van de misselijkheid grijs/grauw aangeslagen begon te kokhalzen omdat ze er van overtuigd blijft dat DEZE UITZENDING juist & speciaal tijdens onze gezamenlijke rit op dat moment op instigatie van de AIVD werd uitgestraald?! Zit nu dus met een zwaar aangeslagen Maud hier ergens tussen Brussel en Den Haag in een 3 sterren hotel mijn mogelijkheden tot bemiddeling af te wachten terwijl Maud zich in de jacuzzi van de Badkamer wat aan het opfrissen is… 😳

  Like

  • En liegen dat die meneer Eissens kan..:

   Hoeveel subsidie is er totaal verstrekt voor dit meldpunt vanaf de start in maart 1997?
   Eissens:
   1997 – 0
   1998 – 4.500 euro
   1999 – 32.000 euro
   2000 – 50.000 euro
   2001 – 70.000 euro
   2002 – 100.000 euro
   2003 – 100.000 euro

   We belden met de penningmeester uit het bestuur van de Stichting Magenta, die het Meldpunt beheert. Die verschafte de volgende cijfers over 2002, in euro:
   Justitie: 125.000
   Binnenlandse Zaken: 125.000
   Curssusen en ‘websupport’: 5.000
   Totaal: 255.000

   Kortom: er moet snel onderzoek komen naar het declaratiegedrag van de heren Eissens en Veenboer van het MDI !!
   (Don neem even contact op met een kamerlid die vragen kan gaan stellen zodat het volledige subsidiebedrag bij de heren Eissens en Veenboer kan worden teruggevorderd..!)

   Like

 11. Pingback: MDI- Deel III | DonQuijotte·

 12. En al meer dan 70 JAAR is en wordt iedere Nederlander belazerd en gehersenspoeld met de leugen der leugens….
  //
  p.s. excuse voor de vette(bold) letter, maar het moest even gezegd worden
  zegt het voort, zegt het voort, zegt het voort…….
  anders woekert deze leugen nog 70 jaar voort.
  \\

  p.p.s. Op deze leugen zijn ALLE naoorlogse leugens gebaseerd.
  Israhel, Gaza de Palestijnen verdrijving, koude oorlog, 911 –> Afghanistan Irak etc…… t/m Parijs shootings, Charlie Hebdo, Denemarken ……..

  Liked by 1 persoon

 13. LS…
  Het is trouwens weer reclame zendtijd voor de Holocaustindustrie. Nu Bram Moskowitsch gesnapt is als zwartwerker in de branche heeft Barbara Barend het overgenomen… Om te janken, dat wel natuurlijk !

  Like

Geef een reactie. NB De meningen verkondigd en de links die gedeeld worden in de reacties zijn de persoonlijke meningen van individuele scribenten en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van Don Quijotte.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.