DRINGENDE OPEN BRIEF VAN NABESTAANDE MH17

IN MEMORY

Iedere dag zit ik uren aan mij pc gekluisterd om zo veel mogelijk berichten te lezen over de crash van de MH 17. Zo volg ik ook de artikelen van Joost. Wat mij, als nabestaande van inzittende en omgekomen passagiers, enorm steunt, is het feit dat er in ieder geval nog mensen zijn die zich bekommeren om de ware toedracht van het hele gebeuren. Welke kleur men daarbij aanneemt is voor mij van secundair belang. Het is immers logisch dat, na het non-onderzoek, geleid door wie zal het zeggen, de meningen verdeeld zijn en zullen blijven. Wat voor mij, terwijl ik heel veel externe info en standpunten lees, ook zeer waardevol is, bestaat uit iets dat verder niemand kan weerleggen, namelijk mijn eigen info en ervaringen met betrekking tot dit alles; eenvoudigweg, omdat niemand, behalve ik en mijn familie, verder over die gegevens beschikt.

Vanuit het standpunt van nabestaande wil ik dan nu toch eindelijk mijn verhaal met jullie, voornamelijk verstandige en wijze mensen, delen. Lang genoeg gewacht, wat mij betreft. Dat ik mij niet wil begeven in een politiek welles-nietes spelletje, heeft te maken met het feit dat ik zelf niet persoonlijk bij het onderzoek betrokken ben geweest in de Oekraïne, en ik bovendien gewoonweg niet politiek onderlegd ben. Politiek is iets waar ik tot op heden geen snars van begrijp. Ik zie het maar als een compliment aan mezelf; mijn ideale wereld is er een, waarin politiek gewoonweg niet past.

Zoals jullie zich wellicht kunnen voorstellen, kom je als nabestaande terecht in een rookgordijn van ontzetting, ongeloof, chaos, verdriet, ontkenning, woede, en wat al dies meer zij. Een soort shock, zou je kunnen zeggen. Dit zorgt ervoor dat je ahw gehandicapt bent, en niet bij machte om direct en adequaat te reageren. In zo’n situatie blijft er niets anders over dan ervanuit te gaan dat de overheid en onze burgervader je als een kind zullen ondersteunen en bijstaan, en jouw belangen als die van een eigen kind zullen behartigen. Niets blijkt voor mij echter minder waar te zijn!

Toen ik mij eindelijk van de emotionele rooksluiers, die ook nog eens (bewust) door de Nederlandse overheid werden opgetrokken tijdens de ‘’Nationale Verdenking’’, had ontdaan, was het inmiddels 11 november! Ik besefte dat ik mij, voor de tweede keer in 2014, bevond in een Kafkaëske situatie, waarbij het slachtoffer zelf moet zorgen voor een gedegen onderzoek, omdat zij die ervoor zijn aangewezen, en er nb voor worden betaald, dit niet terdege doen, wát daarvoor ook de reden mag zijn. De eerste keer betrof het de bijna dodelijke aanval op mijn dochter, door een roedel van 11 honden van een broodfokker, en de tweede keer de crash van de MH 17, waarbij familieleden het leven lieten. De overeenkomsten in beide gevallen zijn ongelofelijk verbijsterend.

Eén ding is in ieder geval zeker: de feiten op zichzelf zijn verschrikkelijk, maar wat daarna gebeurt is zo niet nog veel erger. Dat men, zelfs als nabestaanden van de slachtoffers, door de overheid om de tuin wordt geleid, wordt belogen en bedrogen, en niet gedegen wordt geïnformeerd over de ware toedracht van zaken, zorgt voor een torenhoge, extra morele schade, die met niets te vergoeden valt. En dit wordt je ongevraagd bezorgd, gratis en voor niets!!! Dat het onmogelijk is om in deze situatie de gruwelijke gebeurtenissen te verwerken, lijkt de overheid niet te raken. Dat zij ook een verzorgende functie heeft tav haar burgers lijkt haar volledig te ontgaan. Zij misbruikt zelfs de emotionele fase waarin de nabestaanden zich bevinden. Bovendien laat zij moedwillig veel te veel ruimte voor allerhande speculaties, wat vervolgens de onrust en de onenigheid tussen burgers in het algemeen alleen maar doet toenemen. En, last but not least, als men dan uiteindelijk, ook als nabestaande, kritische vragen begint te stellen omtrent het onderzoek, wordt men door diezelfde overheid op afstand gehouden en als complotdenker weggezet, of bijna als dader bejegend.

2015 lijkt mij een goed jaar om het woord ‘geheim’ voor eens en voor altijd uit onze vocabulaire te schrappen. Alleen volledige openheid en transparantie kan ons als mensheid naar een hoger niveau tillen. Deze overtuiging ben ik al lang toegedaan, en het feit dat ik tot nu toe nog niets naar buiten heb gedeeld mbt de MH 17, heeft trouwens niets met het hebben van geheimen te maken, maar meer met mijn gebrek aan het kunnen kanaliseren van energie, die nodig is om een en ander duidelijk uiteen te zetten. De rooksluier is weliswaar verdwenen, maar de emoties gooien nog dagelijks roet in mijn eten.

Hieronder vinden jullie mijn persoonlijke ervaringen en vragen sinds de crash. Zij hebben mij ervan bewust gemaakt dat hier veel meer aan de hand is dan wat wij op dit moment zeker weten, en er in ieder geval voor gezorgd dat ik zeer sceptisch sta tegenover het onderzoek en hen die het (zouden moeten) uitvoeren. En dan heb ik het nog niet eens over de zogenaamde toekomstige uitkomst van dit alles.

Op de dag vóór de crematie kregen wij spullen terug die aan het lichaam van ons familielid waren gevonden. Het betrof hier een portemonnee met pasjes en geld, volledig doortrokken van een rare, penetrante, chemische, enigszins vettige substantie. Verder bevond zich in het zakje een stalen voorwerp dat wij toen (september 2014) niet konden thuisbrengen. Niemand van ons had het ooit gezien en wij konden het ook niet linken aan ons familielid. Pas tijdens de terugreis vanuit A’dam, na de Nationale Verdenking, bekeek ik dat voorwerp nog eens goed. Aan de onderkant bleken letters en cijfers te staan gegraveerd: VARCO 2630. Toen ik dit nazocht bleek het een onderdeel uit de olie-industrie te zijn. Volgens een medewerker van de fabrikant dienden deze dingen in de jaren tachtig ook als relatiegeschenk (presse-papier) voor mensen uit de olie-industrie. In ieder geval is het niet iets wat ons familielid, vóór de vlucht, toebehoorde. Het weegt ongeveer 85 gram en is dus sowieso een raar voorwerp om bij je te dragen, als je in je zomerbroek op weg bent naar een warme vakantiebestemming; en zeker, als je onnodige besognes bij de detectiepoortjes op een vliegveld wil vermijden.

Toen ik via de zoeksleutels ‘MH 17’ en ‘olie’ het internet raadpleegde, raakte ik zowat weer in shock, omdat ik tóen pas zag waar de ‘buitenwereld’ zich tot op dat moment mee had bezig gehouden. Tot op heden ben ik blijven lezen en mijn familie informeren. Ook kwam ik erachter dat het voor heel veel mensen, inclusief vrienden, een soort ver-van-mijn-bed-show blijkt te zijn. Dat achter deze crash veel meer schuil gaat dan een geschil tussen twee partijen lijkt velen te ontgaan. Men wíl het ook gewoon niet weten. It’s more than most people can bear.

Wat mij ook zeer shockeerde, was een filmpje met een interview over foto’s van een getuige, die 20 minuten na de crash op de site aanwezig was. Niet zozeer de foto’s raakten mij, maar vooral de uitspraak van de getuige over de typische geur, die bij een bepaald deel van het vliegtuigwrak zelfs ondraaglijk was geweest, deed mij huiveren. Toen zij die geur omschreef, stond ik in gedachten meteen weer in het crematorium. Volgens de begrafenisondernemer en de familie-rechercheurs was de geur zo sterk (ondanks de met speciale kit gesealde kisten en anti-geurkaarsen), doordat men in de Oekraïne, tijdens het bergen van de lijken, te veel ‘spul’ had gebruikt om de ontbinding tegen te gaan. Er werd ook gezegd dat het door de geprepareerde lijkzakken kwam. Mijn vraag was direct: Hoe kan dat dan? 20 minuten na de crash was deze geur ook al geconstateerd. Stond men dan toen al gereed met spuitwagens?

Via deze weg kwam ik bij één van mijn vragen: Wat zat er in de cargo? Daarover heb ik nog niets gehoord. Ook hebben wij tot op de dag van vandaag nog geen andere spullen teruggekregen. O nee, die worden eerst gereinigd. Of wij dat überhaupt wel willen, wordt niet eens gevraagd. Onder het mom van omzichtigheid tav de nabestaanden kunnen op deze wijze dan weer mooi allerlei eventuele bewijsvlekjes letterlijk worden weggewerkt! Of ben ik dan te achterdochtig?…………

Na de crematie zijn er nog stoffelijke resten gevonden, die natuurlijk ook nog weer gecremeerd moeten worden. Op een gegeven dag kwam men met formulieren, waarop de stoffelijke resten geregistreerd staan, naar ons toe. Door die formulieren te ondertekenen doen wij afstand van de resten, die vervolgens dan met de stoffelijke resten van andere slachtoffers zullen worden gecremeerd. Er wordt dan tevens een herdenkingsmonument aan verbonden. Wij besloten nog niets te ondertekenen. Een paar dagen later realiseerde ik mij dat wij geen kopieën van die documenten hebben, en ik informeerde of wij die alsnog kunnen krijgen. Uit de lopende rechtszaken mbt de aanval op mijn dochter, heb ik geleerd dat goed administreren de basis is voor je (eventuele) recht. Daarbij moet ik dan ook denken aan wat een vriendin van mij altijd zegt: “Do you know how the Germans almost won the war???…………………….. By having a good administration!!!) Maar goed, op mijn ‘gekke’ vraag om kopieën werd niet bepaald positief geantwoord. Tot op heden hebben wij nog geen antwoord. Ik hoef , denk ik, want jullie zijn verstandige en wijze mensen, verder niet in detail te treden over de bij ons, door deze gang van zaken, weer eens aangewakkerde onrust en argwaan, en verhoging van morele schade…

Een paar weken geleden is bovendien het geld, dat wij in de portemonnee terugkregen, via een speciale dienst van de Nederlandse Post, door ons opgestuurd naar de Nederlandse Bank. Onderweg is het gewoonweg verdwenen!!??

En dan zijn er nog een aantal algemene vragen die in mijn hoofd nog vaak de revue passeren:

Waarom heeft men niet direct en met veel reddingswerkers gehandeld, net zoals dat bij de crash van QZ 8501 is gebeurd? De veiligheidskwestie in het rampgebied is wel de goedkoopste smoes die ik ooit heb gehoord. Waar een wil is, is een weg. Als men al het geld en alle beveiliging, die alleen al voor de Nationale Verdenking is ingezet (het begon al met de peperdure officiële uitnodigingen!), had gebruikt voor een onverwijld onderzoek met de hoogste prioriteit op de plaats delict, had daar helemaal niemand geschoten of gebombardeerd. Zij die dat laatste zouden hebben gewaagd, waren absoluut voor de bijl gegaan…….

Of zou het misschien ook zo kunnen zijn dat de lading van de MH 17 niet helemaal koosjer was, en dat daarom in eerste instantie afstand moest worden gehouden?

De enorme traagheid waarmee het onderzoek op gang kwam, staat trouwens ook absoluut niet in verhouding tot bijvoorbeeld de supersnelle reactie van de regering op de brief van een advocaat (december 2014), die namens enkele nabestaanden vraagtekens zette bij de competentie van de Nederlandse regering.

Het feit dat de overheid nog niet één keer haar verontschuldigingen heeft aangeboden voor de via de MSM onmiddellijk na de crash, zonder gestaafde bewijzen, geuite beschuldigingen aan het adres van Rusland, vind ik ook ronduit stuitend. Wij zijn allen mensen en mensen maken fouten. En van fouten kun je leren. Het toegeven van een fout en een daarop volgend passend excuus waren juist in dit geval de beste menselijke gebaren geweest. Echter, na deze immense massale indoctrinatie (want de eerste twee berichten over een onderwerp zorgen bij ons allemaal voor onuitwisbare beeldvorming, als we tenminste niet verder kijken dan onze neus lang is; gewoon een stukje psychologie), gooide men ineens de geheime sluier erover, “und liess die Welt in Trümmern liegen” ………… Alle opkomende protesten van burgers over censuur en geheimen worden door de overheid nadien slechts weerlegd met redenen vanuit compassie met de nabestaanden. En dat iedere keer opnieuw. Realiseert zij zich dan niet dat de extreme vaagheid rondom het onderzoek en de daaruit voortvloeiende onrust en speculaties, voor iedereen vele malen belastender zijn?

Enfin, nóg een paar van de vragen die mij niet loslaten: Misschien heb ik iets gemist, maar het is toch zo dat de MH 17 al boven Polen van koers wijzigde?! Wat was daarvan de reden? En wat was de echte en belangrijkste reden waarom Maleisië in eerste instantie niet mee mocht spelen? (Erger had men dit land in haar positie niet kunnen kwetsen.) Hoe zit het met de gevechtsvliegtuigen van de NATO in Polen? Wie weet zo zeker dat er geen bom aan boord was? En zo zijn er nog vele overdenkingen en vragen omtrent de crash; wellicht ook omdat ik nog lang niet alles heb gelezen.

Ik heb gezocht naar antwoorden, maar zullen die er in alle eerlijkheid wellicht ooit komen? Joost mag het weten, wat mij betreft. Ik lees zijn artikelen (en reacties daarop) met interesse, waarmee ik niet wil zeggen dat ik mij altijd volledig kan aansluiten bij zijn visie. Ze getuigen echter altijd van diepgang, nodigen uit tot contemplatie, en laten ruimte voor vrijdenken, ons aller recht.

Ik wens jullie allemaal een jaar vol waarheid, oprechte samenwerking, gezonde tolerantie en megageluk….

Door Hana 333

Advertenties

308 Reacties op “DRINGENDE OPEN BRIEF VAN NABESTAANDE MH17

 1. @Erik,

  * je stelt dat de MH17 slachtoffers hun bloed al kwijtraakten tijdens het neerstorten en dat de lichamen daarom een vreemde (opgezwollen) aanblik zoals etalagepoppen hadden op de rampplek;
  – waar baseer je dit op?
  – heb je competenties op dit gebied?
  – heb je beelden of foto’s van andere vliegrampen waar soortgelijke lichamen op de rampplek liggen;

  Like

  • @Erik,

   Ik zie ook geen sleepspoor van een neergestort toestel. Jij wel?

   -ik zie wel een geblakerde plek waar vliegtuigbrokstukken gedumpt zijn die wellicht met benzine zijn aangestoken; en een geblakerde plek zonder brokstukken (?);
   -de plek met de brokstukken is veel te kleinschalig om m.i. als rampplek te kunnen aanduiden;
   -de verderop liggende onderdelen langs de weg zijn duidelijk gedumpt (allemaal loopsporen zichtbaar);

   Kortom: het lijkt meer een bewuste spic & span dumpplek van vliegtuigonderdelen, etalagepoppen en vermeende persoonlijke bagage..

   Like

    • Je ziet wat je wilt zien he?
     Jullie negeren allemaal de belangrijkste vraag. Waarom zo moeilijk en duur doen als het ook goedkoop en makkelijk kan. Jullie beschouwen inlichtingendiensten als een groep imbeciele personen. Geloof me. Hun opgetelde intelligentie overtreft jullie vele malen!

     Like

   • Het vliegtuig MH 17 is dus neergeschoten, maar: geen zichtbaar sleepspoor, een spic en span clean “ramp”plek, oude lijken, nieuwe paspoorten etc etc
    Dus graag meer uitleg van jouw kant.

    Like

   • @de Haas Nix neergeschoten. Gewoon neergelegd. Je zegt het eigenlijk al zelf.

    -ik zie wel een geblakerde plek waar vliegtuigbrokstukken gedumpt zijn die wellicht met benzine zijn aangestoken; en een geblakerde plek zonder brokstukken (?);
    etc.

    N.B. Neerschieten heeft veel te veel risico’s. De brokstukken en de resten van de raket(Buk of wat dan ook) zullen zich dan over een veel groter gebied verspreiden met als gevolg dat argeloze dorpsbewoners en opzettelijke vrijheidsstrijders (door het westen denigrerend/demoniserend separatisten genaamd) wel eens wat van die brokstukjes ECHT in handen zouden krijgen en identificeren (als vals! danwel door Oekraiense kogels raketten geraakt)!

    Like

 2. We waren ze even kwijt maar daar zijn “ze” weer..
  Het joodse bedrijf GA Telesis ontmantelt vliegtuigen van Malasya Airlines. De maker van een van de laatste foto’s van de MH17 (Yaron Mofaz) wordt gelinkd aan bovengenoemd israelisch bedrijf.
  Het gegeven dat GA Telesis over onderdelen van Boeings beschikt geeft wellicht een verklaring voor het creeren van een waar te nemen kunstmatig aangelegde rampplek (lees: dumpplek)..:

  Zowel de Europese als Amerikaanse belangen in het Oosten van de Oekraïne lijken dus zeer groot. Erg opvallend in het geheel is het feit dat de MH17 ramp precies plaatsvond in het gebied dat onder de hoede van de (joodse) miljardair en oligarch Igor Kolomoisky valt. Kolomoisky is gouverneur van het gebied Dnepropetrovsk waarin de MH17 ramp plaatsvond. Hij blijkt ook weer verbonden te kunnen worden met Yaron Mofaz, de maker van de foto vlak na de foto van Cor Pan, waarvan we eerder ontdekten dat deze bedoeld was om de nummerfout te herstellen. Yaron Mofaz valt te linken aan het bedrijf GA Telesis dat vliegtuigen van Malaysia Airlines ontmantelde (zie hier). Al met al komen we er achter dat het een aardige joodse vriendenclub is die met de MH17 ramp te maken heeft (zie hier). Op onderstaande foto ziet u Igor Kolomoisky – die overigens ook meerdere luchtvaartmaatschappijen in zijn bezit heeft – als tweede van links tussen zijn chassidische joodse vrienden staan (meer daarover hier).

  http://www.martinvrijland.nl/2014/10/01/mh17-en-de-schaliegasbelangen-en-de-connectie-met-shell/

  Like

  • Het is ook geen geheim dat bedrijven in strategische bedrijfstakken nauw samenwerken met Israel’s geheime diensten.
   Dit lijkt me een zeer bruikbare en passende connectie om tot een oplossing van de MH17 hoax te komen zoals Martin Vrijland daar al een heel goede aanzet voor heeft gegeven. Voor zover ik weet heeft niemand anders deze opmerkelijke link met Israel en de Mossad gelegd omdat zowelo de msm als de meeste alternatieve media van een aanslag blijven uitgaan.

   Like

 3. GA Telesis is mogelijk ook betrokken in de MH370 zaak wat in feite mogelijk een Israelische Mossad kaping was die in de schoenen van twee Iraniërs die aan boord waren zou worden geschoven (motief: bombarderen van Iraanse kernwapenfabrieken) en de diefstal van geavanceerde technologie van een aantal wetenschappers aan boord die Israel zelf heel goed zelf kan gebruiken:

  Like

  • De oprichter van GA Telesis (Florida) was daarvoor eigenaar van Skywatch wat genoemd wordt inzake de 911 zaak en waar de toenmalige burgemeester van New York werkzaam is geweest. De man werkte ook als partner voor twee bedrijven van George Soros.

   Like

   • Je zag ook in de moordzaak JFK, de aanvallen op Cuba, de CIA invoer van heroine uit de driehoek (Vietnam-Cambodja-Thailand) , Watergate, Irancontragate, Lockerbie ramp dat dezelfde mensen voor de CIA/Mossad werkten.

    Like

   • Wellicht is de rol van GA Telesis en Kolomoisky een heel andere dan wat hieronder gesteld wordt maar de connectie lijkt mij wel heel sterk. GA Telesis is gebruikt als leverancier van oude Boeingonderdelen om in Oekraine een rampplek te creeren voor een vermeende aanslag door separatisten op de Boeing 777 van vlucht MH17. De betreffende Boeing is net als de Boeing van vlucht MH370 waarschijnlijk gewoon gekaapt door Israëliërs..:

    The presence of a Malaysian Airlines Boeing 777 in Tel Aviv, the mysterious disappearance of a second Malaysian Boeing 777 on a flight from Kuala Lumpur to Beijing, and the attack on yet a third Amsterdam-to-Kuala Lumpur Malaysian Boeing 777 over eastern Ukraine may be more than coincidental. Amsterdam’s Schiphol Airport is a center for Israeli Mossad activity in Western Europe. Israeli-owned ICTS controls the security at Schiphol for passengers and cargo. It was ICTS that permitted Nigerian national Umar Farouk Abdulmutallah to slip past Schiphol’s normally stringent security on Christmas 2009 and board a Northwest Airlines Airbus bound for Detroit. While approaching Detroit, Abdulmutallah, who was permitted to board by ICTS in Amsterdam without a passport or U.S. visa, tried to detonate explosive materials sewn into his underpants.

    The seizure of the air traffic control center at Borispol by allies of Kolomoisky shortly before the shooting down of MH-17 and Kolomoisky’s strong links to Israel, which benefited immensely from the downing of MH-17 because it drew the attention of the world’s media away from its ground invasion of Gaza, which began just as initial reports about the fate of MH-17 were being transmitted, may be the real story behind the loss of Malaysian Airlines Flight 17 and the horrible deaths of its 298 passengers and crew.

    https://libya360.wordpress.com/2014/07/20/mh-17-and-nato-excercise-breeze-2014/

    Like

   • Hoezo Elbit Systems Erik, ik vertel toch alleen fantasieverhaaltjes volgens jou..!?
    Je reageert nu ineens wel omdat ik je heb aangevallen op je vermeende expertise waarvan nog niet veel gebleken is overigens..
    Als die vliegtuigmotor een RR Trent 800 die daar op die ramp/dumpplek ligt dan heb je er weinig verstand van.

    Like

  • Het lijkt er op dat deze vliegramp een combinatie is van een echte vliegramp en dumping van bagage, bezittingen en (vervalste) paspoorten. De MH17 werd boven Polen op afstand bestuurd vanaf de grond. Bedoeling was het vliegtuig dat een biowapen was met lijken of en daarop lijkende substantie in Teheran te laten neerstorten. Om de een of andere reden is gekozen om plan B uit te voeren en het vliegtuig te laten exploderen boven Oekraiens gebied dat bezet werd door opstandelingen zodat het neerstorten hen in de schoenen kon worden geschoven. Na de crash zijn bagage, beittingen en paspoorten op de rampplek gedumpt om het een passagiersvlucht te laten lijken watr het dus niet was.
   De bagageruimte lag vol met besmette lichamen of daarop gelijkende substanties. Het toestel is van binnenuit opgeblazen vlak voordat het de grond raakte. Het toestel werd vanuit het Poolse luchtruim van afstand bestuurd. Boeing heeft de besturingscode van het vliegtuig bewust (?) gelekt naar de Mossad, die de eindverantwoordelijkheid heeft.
   Ik begrijp dat de Erasmus Universiteit (Ron Fouchier, Ab Osterhaus, Albert van Rossum), Solvay (chemiemultinational), Mossad en Joodse bedrijven op en bij Schiphol het hebben voorbereid..

   Like

  • Rolls Royce Trent 800 Turbofan engine has diameter of 9.2 feet.

   Engine parts and other debris mostly appear to originate from aircraft other than a B-777-200. More importantly, the impact of a giant B-777 falling from over 30,000 ft. altitude would be expected to leave a large impact crater, yet the debris appears to be dumped on the ground as if hauled in by truck
   (..)

   At first sight the alleged engine debris appears to match the Trent 800 engine profile in the combustion stage aft of the large fan. But on closer inspection no reasonable observer would expect this heavy metal section to survive a fall from 30,000 feet without being disintegrated as it creates a large crater in the ground. Instead, the the section looks more like it was hauled onto the scene and dropped from on the ground from the back of a truck
   (..)
   Horizontal and vertical stabilizer at alleged crash site fail to match Boeing-777 profile specific to 9M-MRD alias flight MH-17.

   http://www.veteranstoday.com/2014/07/26/mh-17-hoax-crash-site-evidence-reveals-no-boeing-777-engine/

   Like

   • Bijkomend citaat uit het het boven geciteerde VeteransToday artikel:

    A widely circulated video alleging shoot-down of MH-17 cannot be supported. Evidence supports catastrophic failure of the starboard engine that was eventually brought under control. On close inspection, the dark under-side paint job (livery) suggests the aircraft is from the fleet of British Airways (Airbus) and not from the Malaysia airlines fleet of Boeing 777-200 servicing flight MH-17.

    Suspicion that a counterfeit “MRD” section was conspicuously planted at the scene is further confirmed.

    Like

   • Erik schijnt maar niet te willen beseffen dat er geen krater te zien is en dat dit gegeven alleen al bewijst dat de vliegtuigrestanten op deze plek er gedumpt zijn en ook zijn geprepareerd:

    Wij ontvingen een mail van een technicus die op Schiphol heeft gewerkt aan GE90 motoren die het volgende zegt:

    “Gevonden op YouTube. De Engine van de Malaysia Airlines MH-17 kloppen niet met de GE90 Engine motoren die daar in het veld liggen.

    Nu heb ik zelf op Schiphol aan de Engine gewerkt dat verhaal klopt wel wat op YouTube staat. De Fan Blades van een Engine van een 777 hebben een soort kunststof vezelbladen en de Fwd Fan case is veel groter dan wat daar op de Crash Site ligt.

    En als een Engine van meer dan 6000 kilo gram van 10 kilometer naar beneden valt dan ligt hij niet op de grond maar “in de grond”.

    http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8199:mh17-welk-vliegtuig-ligt-daar-in-de-velden-update&catid=20:het-complot&Itemid=33

    Like

   • Nadenken is niet jullie sterkste punt. En jullie bronnen leiden aan dezelfde ziekte.
    Het ga jullie goed in jullie fantasiewereldje. Ik zou graag willen dat jullie gelijk hadden en het ook nog tot een rechtszaak kunnen brengen, maar die hoop zal ik maar opgeven zeker. De rechter zal jullie echt uitlachen.
    Tot ziens mensen en have fun.

    Like

 4. Bye bye Erik, meneer de luchtvaartindustrie consultant.

  Uiteindelijk gaat het erom dat het vliegtuig (een Boeing 777, hoogstwaarschijnlijk de kopie uit de hangar bij Tel Aviv) gecontroleerd vlak bij de grond tot ontploffing is gebracht.
  Dat is een grondgegeven dat jij niet wilt zien. Er is geen krater te ontdekken wat bewijst dat het vliegtuig niet spontaan is neergehaald maar van afstand en gecontroleerd vlak bij de grond met een interne springlading tot ontploffing moet zijn gebracht.
  Een andere hypothese is dat de onderdelen vanuit Israel op trucks zijn aangevoerd en ter plekke zijn gedumpt. Het is niet onmogelijk dat dit in samenwerking met de Oekraïense autoriteiten is opgezet maar aannemelijker is dat bezittingen, paspoorten en lijken/poppen en dergelijke er wel zijn neergelegd om de MH17 vliegramp als zodanig te simuleren.
  Dat de Israëli’s er tot hun nek bij zijn betrokken zijn wordt bewezen dat Israel enkele uren voor de “ramp” Gaza binnenvielen.

  Ik denk dat je in deze zaak te veel aan misplaatste beroepsdeformatie leidt. En bovendien de enorme invloed van Israel (en hun zionistische geldschieters) op de gebeurtenissen in de wereld schromelijk onderschat.

  Dus ja, wie leeft er hier in een fantasiewereld??

  Like

  • Kom eens met bewijzen mijnheer de Haas, of hoe je echte naam dan ook mag zijn. De Israëliërs zullen intussen ook wel nieuwsgierig waarom je hen keer op keer beschuldigd zonder bewijzen.

   Like

   • Ik wacht op jouw uitleg hoe het kan dat er geen kenmerkende krater zichtbaar is van de inslag van een vliegtuig op de “crashsite”.
    Zolang die van jouw kant niet komt moeten we stellen dat je ons ook enkel onbewezen hypothesen voorschotelt op je website zodat uit de hoogte doen bepaald ongepast is..

    Like

   • Herinner je nog het EL Al vliegtuig dat in een Bijlmerflat vloog en de geheimhouding rond de mannen in witte pakken van de bergingsploeg. Dat bedoel ik dus.
    Israel kan doen en laten wat het wil op Schiphol en in Amsterdam..

    Like

    • Ik wil er overigens op wijzen dat mensen met alle verhalen over de Bijmerramp nooit iets hebben opgelost. Er is nooit een rechtszaak tegen El Al geweest, nog ooit Kamervragen of een parlementaire commissie. Dat bedoel ik nu. Veel roepen, maar NIETS bewijzen. Dat schiet lekker op. Ik hoop MH17 toch echt dit jaar op een bevredigende manier af te ronden mijnheer de Haas. Dat verdienen de nabestaanden.
     Ik ken toevallig 3 van de overleden passagiers en heb hen ook teruggevonden op fotos van vlak na de crash. Geen poppen of oude doden dus. Die mensen zijn vrolijk op Schiphol ingestapt en lagen ´s middags dood in een veld in Oost-Oekraïne. Snap je nu waarom het mij raakt en ik me erger aan jullie HOAX verhalen. Ik herkende 3 doden die daar lagen. DUIDELIJK NU?

     Like

   • Dat er geen rechtzaken zijn geweest of ooit zullen komen is omdat Nederlandse politici in de zak Washington = Israel zitten, Erik. Israel heeft nooit enige resolutie van de VN uitgevoerd en zal dat ook nooit doen of naar het (corrupte) ICC strafhof in Den Haag gaan. Ooit van Charlie Hebdo gehoord of van van dat eilandje bij Oslo gehoord?
    Zoek jij het maar lekker uit met waterman op je politiek correcte website, Erik.

    Like

    • Het hoeft niet de regering te zijn hoor. Ook burgers met goed bewijs kunnen een zaak bij het Openbaar Ministerie indienen. Moet je natuurlijk wel echt bewijs hebben 🙂

     Like

   • Gaan we dreigen Toonen, we weten in ieder geval dat je hier bent geweest. Reken maar dat dat is vereeuwigd!
    Hoe is je echte naam eigenlijk? Mogen we dat weten of heb je ook een crash-paspoort?

    Like

 5. Erik, ik plaats ook hier de link naar het overzicht vindplaatsen onderdelen MH17.
  http://graphics.wsj.com/mh17-crash-map/
  Als het overzicht klopt, dan vallen er toch eigenaardigheden op.
  Bijvoorbeeld onderdeel 5 en 6.
  Volgens de fotoos van Jeroen Akkermans zijn deze gevonden op korte onderlinge afstand van elkaar (zelfde horizon).
  De één is echter brandschoon, de ander onder het gruis.
  En dan ook nog eens onderdelen van linker- en rechterkant van het vliegtuig…

  Like

 6. De satellietbeelden uit 2010 van de vermeende crashsite zijn natuurlijk ook bepaald vreemd en m.i. een vorm van “in our face” misleiding:

  Eind september 2014 bezochten wij de site van TerraServer tijdens onze zoektocht naar satellietbeelden van de veronderstelde crashsite van vlucht MH17. Zij stellen de bezoeker in staat hun database te raadplegen, en te zoeken naar specifieke gebieden in combinatie met verschillende jaartallen. Op deze wijze kan men dus satellietfoto’s van een bepaald gebied bekijken, die op verschillende tijdstippen genomen zijn.

  Wij stuitten toen op een aantal satellietfoto’s van de veronderstelde crashsite van vlucht MH17 te Grabovo (Hrabove) in Oekraïne die volgens de gepubliceerde gegevens op de website van TerraServer reeds in juni 2010 genomen zouden zijn. Om precies te zijn: 15 juni 2010.

  Op de foto’s is de (verschroeide) plaats van inslag te zien, alsook de sporen van de inslagen van kleinere wrakstukken in het nabijgelegen veld/weiland. Deze twee foto’s werden in grote aantallen gepubliceerd op internet. Wanneer u de onderstaande links bezoekt, let u dan vooral op de datum van de foto’s aan de linkerzijde van het scherm.>

  https://stickyleaks.wordpress.com/satellietbeelden-crashsite/

  Like

  • de haas, ik denk ook dat met deze satellietenopnames iets niet klopt. Ik bedoel, waarom op het datum letten, als er in het programma zelf van alles veranderd kan zijn. De techniek is zo voortgeschreden, verder dan wij weten.
   Wat de rampplek aangaat en de eventuele betrokkenheid van Israel..ik weet dat er een israelisch bedrijf het dna kan kopiëren.
   Ze nemen b.v. van een peuk het dna van iemand, dat wordt dan aan dna vrij gemaakt bloedmonster van wie dan ook toegevoegd, en dan is een onschuldige opeens schuldig.

   Like

  • De Haas, moet een beetje lachen om Waterman die vanaf de site van Erik commentaar geeft op jouw posting hier.
   Tele vision, maar dan op een andere manier, met de groeten aan Waterman 😉
   Maar zou je dit ook anders kunnen zien, vraag ik me af…
   Synchroniciteiten zijn een iig aan mij welbekend feit.
   Sommigen spreken over parallelle werelden, maar ik heb het idee dat dat misschien wel eens hetzelfde zou kunnen zijn.
   Dat zou dan betekenen dat binnen één en dezelfde wereld er zich verschillende scenario’s afspelen, die dan ergens synchronisch gaan raakvlakken, omdat waarheden/intenties elkaar daar raken.

   Like

   • Nee, daar geloof ik in dit geval niet in.
    Dit is echt Predictive programming net als met Sandy Hook, Boston Marathon. 9-11.
    FOX en Hollywood worden door zionisten gefinancierd en geleid.
    Dit is een omvattend manipulatief complot al geloven goedgelovige mensen als Erik daar niet in.

    Like

   • De Haas, ik bedoel het anders, ik geloof ook in hun absolute opzet.
    Maar hebben we misschien een andere mogelijkheid om niet fatalistisch te worden, en dus onze werkelijkheid niet te laten verstoren door hun werkelijkheid.
    Feitelijk gaat dit natuurlijk ook om ”het uit de matrix stappen”, zoals het door velen al gepropageerd is.

    Like

 7. @de haas
  Er staat nergens in uw reacties dat u Toonen beledigd en/of overal voor uit maakt ,vreemd andersom is dit wel het geval.
  *Nadenken is hier niet het sterkste punt.
  *Bronnen leiden aan een ziekte(geestesziekte?)
  *Fantasie wereldje.
  *Denigrerend ‘have fun’.
  Men hoeft niet diep na te denken om even op google-afbeeldingen te zoeken op Boeing 777-200(er) en te constateren dat ook de zijvleugels van het staartstuk precies dezelfde hoekige vorm heeft als de rechtop staande vin(richtingsroer)van een B-777.
  M.a.w. of daar nu op “plaats-delict ‘een zijvleugel of een vin rechtop staat deze komt totaal niet overeen met de vorm van een Boeing-staartstuk.
  Het kan zijn dat de designers en de readactie van google aan een ernstige ziekte leiden volgens Toonen.Blij dat Toonen is met zijn
  wetenschap dat het een zijvleugel betreft zal het nu weer terug moeten voeren naar asferische aberraties van fototoestellen etc. etc.
  Wat aan zijn betoog ontbrak was nog het zinspelen op de emoties
  t.a.v.de nabestaanden en heeft zelfs drie mensen herkend op foto’s.
  Erik Toonen dit is uw kans om alle misverstanden uit de weg te ruimen
  wijs de drie op foto’s aan en laat maar zien! Kwamen ze voor op foto’s
  van ANNA-news?of hadden ze ook geen kleren meer aan?Vertel! naam en toenaam met een gezicht erbij.DUIDELIJK NU?
  Overigens de lachende rechters zijn de USA en EU die binnen een week zonder enig onderzoek (t.a.v.MH-17) of tussenkomst van de VN op de stoel van de rechter zijn gaan zitten en sancties hebben ondernomen tegen Putin.

  Like

  • Mijnheer bouwan heeft natuurlijk niet alle conversaties gelezen. Het is blijkbaar jullie niveau.
   Het staartstuk waar jullie op wijzen is van een Il-76. Foutje van jullie “betrouwbare” door de CIA gesponsorde websites. Dit toestel is op 14 juni bij Luhansk gecrashed (geen hoax). De vertikale stabilizer lag tot voor kort gewoon ter plaatse. Goed opletten heren.
   De motoren zijn 100% RR uit de Trent serie. Blijf maar mokken. Is gewoon een bewijsbaar feit. Wederom verkeerde website geraadpleegd mannen. Veterans Today is helaas ZEER onbetrouwbaar, maar goede (CIA) kweekbodem voor HOAX theorien. Ik hou het hier voor gezien en stop met antwoorden hier.
   Oh ja. Beschuldig mij niet van sentimenteel gedoe mijnheer bouwman. Ik ga vrienden niet door het slijk halen, omdat jullie mijn vrienden voor latex poppen en doden uit een ander vliegtuig uitmaken. Ik stel voor dat jullie zelf eens een crashsite bezoeken en doden bekijken die al paar dagen bij 30 graden in de zon liggen. Dan krijg je heel ander beeld van het verhaal. Als jij en de de Haas zelf 3 dagen dood in de zon liggen zien jullie er ook zo uit. Worden jullie ook voor rubber poppen aangezien hier. Veel plezier hier en een fijne dag gewenst.

   Like

 8. Even nog iets over de manier van werken van Erik Toonen. Hij beweert dat de onderste steen boven komt en dat hij alleen werkt met informatie dichtbij de bronnen en in het gebied zelf. Hij beroep er zich op dat hij goed Russisch kent en mailt met mensen in het gebied. Maar e- mails krijg je niet te zien (screenshots) en in feite zijn het ook dode mussen waarmee hij de lezer het bos in stuurt. De lezer denkt wat is die Erik slim maar in feite maakt hij deze lezer blij met een hoop dooie mussen. Want hij doet wel stoer dat hij brieven gaat sturen naar overheidsmensen maar ieder met een beetje kennis van bureaucratie en geheime diensten weet dat Erik de lezer en mensen als waterman besodemietert.
  Ik denk dat Erik een betaalde overheidstrol is die bezig is met gecontroleerde oppositie (zijn website) bedrijven en vrije denkers op andere sites probeert voor gek te verklaren, persoonlijk aan te vallen en zoveel mogelijk te debunken met zogenaamde vakkennis waarover hij zegt te beschikken als luchtvaartconsultant wat hij in werkelijk natuurtlijk niet is.
  Hij is waarschijnlijk een werkstudent die met dit webcarebaantje zijn studie bekostigd.
  De ene studente gaat voor hoer spelen en een andere student hoereert met de overheid om zijn studie te bekostigen..

  Like

 9. Dit is Erik dus, lees ik net. Ja, dat verklaart veel..:

  Tsja, ik ben vrijmetselaar onder het Groot-Oosten van Den Haag. Ik probeer mijzelf dus altijd te verbeteren. Ik geloof in de Opperbouwmeester, maar dat mogen jullie ook God of Boeddha noemen.

  Like

  • Erik, dit wilden we eigenlijk weten..
   bedankt voor je loslippigheid.. groeten aan je mede vrije metselaars..dat ze maar veel “verbouwen” zullen we maar zeggen..
   vandaar ook je vreselijk hautaine houdinkje en je gekoketteer met je talenkennis.. en je goedpraten van alles wat met Israel te maken heeft..
   we weten genoeg..

   Like

  • Waterman kan het ook niet geloven.. je merkt wel dat Erik waterman eigenlijk wel kan schieten.
   Hopelijk pakt ie (waterman) nu zijn biezen.
   Verbaasde me al op dat Stevie Wonder geen acte de presence gaf op die (vrijmetselaars)site.
   Pleit weer voor Stevie overigens..

   Liked by 1 persoon

   • Wat is hij blij nu. Hij kan iemand in een hokje steken. Bewijst maar weer eens hoe bekrompen je bent de Haas. Ik verspreek mij nooit. Ik kom er gewoon eerlijk voor uit. Moet jij ook eens gaan doen.

    Like

   • We zullen de komende dagen eens op jouw harde schijf kijken of we iets boeiends over jouw vinden. Kunnen we dat ook aan de Wereld meedelen. Dit is geen bedreiging hoor. We hacken gewoon graag 🙂 Wij zoeken onze informatie namelijk op een andere manier als jij. Jij leest Veterans Today, wij kijken liever bij de bron. Levert meer op aan info.

    Like

    • Gaan we dreigen? Svp niet op mijn blog. En dat gebluf met hacken is precies dat…bluf. En wat de vrijmetselarij betreft, alle vrijmetselaars zijn opportunistische criminelen. De goed bedoelende blauwe graden zijn echter meestal gewoon dom, naief en opportunist. Het joods zionistische aandeel binnen de vrijmetselarij is buitenproportioneel groot. Je viel voor mij door de mand door te melden dat je 3 bekenden op foto’s herkende die slachtoffer waren bij de MH17 hoax. Dat was niet je eerste leugen overigens. Erik je bent gewoon een overheidstrol die moet afleiden en dient als vangnet in de MH17 leugen. Ik daag je bij deze uit mij dan maar eens te hacken. Als tegenprestatie zal ik hetzelfde bij jou doen. Ik ga overigens alleen voor je bankrekening.

     Like

     • Goed Don. Als jij ook op die beledigende toer gaat. Jouw probleem. Jij doet alsof je alles rond hebt tegen de Joden. Ik wens je veel sterkte. Je denkt ook alles te weten he? Daarom bereiken jullie ook zo veel he? Heel veel succes. Ik blijf van jullie site vanaf nu en jullie van de mijne. We zullen zien wie het eerst resultaat boekt.

      Like

  • Op zich wel interessante weddenschap toch? 😀

   Ik zou alleen niet zoiets waardeloos als geld inzetten, maar eer 😉

   Wat betreft de benaming voor Opperbouwmeester … God et al wacht ik nog op de eerste die ‘Het’ Abraxas noemt. Valt me sowieso op dat een/het opperwezen nagenoeg altijd een mannelijke vorm heeft. God i.p.v. Godin. De Heer i.p.v. Mevrouw. Oppermeester i.p.v. Oppermeesteres.

   In dat kader ook wel interessant dat formeel de Joodse identiteit uitsluitend door de moederlijn komt, terwijl de Abrahamitische godsdiensten juist focussen op de vaderlijn (patriarch met als aartsvaders Abraham, zijn zoon Isaak en kleinzoon Jacob c.q. Israel).

   Best verwonderlijk dus m.i. dat de nadruk steeds ligt op (Jacob’s) zonen en niet op dochters (zoals Dinah met wellicht 1 of meerdere zussen). Nu ken ik sowieso de bijbel niet uit m’n duim, maar als je het mij vraagt kent de oorsprong van hedendaagse ellende in het midden-oosten nog steeds in het geschreven woord dat (een) god Jacob verkoos boven Esau.

   Kijk bijv. enkel naar Esau’s zonen (Eliphaz en Reuel) en kleinzonen Teman, Omar, Zepho, Gatam en Kenaz (de zonen van Eliphaz) + Nahath, Zerah, Shammah en Mizzah (de zonen van Reuel). Esau’s historisch koninkrijk (Edom) is vandaag de dag stukje zuid-Israël en primair Jordanië (=nu 98% Arabisch).

   Waar blijven steeds de details van moeders/dochters? Zij bepalen immers de Joodse identiteit, toch? Daarnaast, als je de stamboom herleidt terug naar Jacob en Esau (notabene tweelingbroers waarbij Esau iets eerder ter wereld kwam) dan kan je toch concluderen dat er feitelijk géén verschil is tussen de oer-etniciteit in die regio?

   Familieruzies … wat een tijdloos concept 😉

   En als klap op de vuurpijl: wat als dit “geschreven woord” (wat in alle “heilige boeken” mondeling is overgedragen naar slechts één persoon, vaak nog ongeletterd ook) over en door de tijd heen gefingeerd is puur als verdeel-en-heers-tactiek? En het Levant-territorium (met name Israël) puur gekozen is vanwege dé meest geostrategische ligging in de wereld naar Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Mij té toevallig.

   Tel daarbij ook nog eens het Suez Kanaal bij op die sinds 1869 de perfecte shortcut is naar (Zuid) Azië en dan heb je daar de ideale (Molotov) cocktail voor never-ending oorlog in die regio.

   Like

 10. Als een waarheidsbevinder zijn of haar bevinding publiek maakt of ter discussie stelt wil dat niet zeggen dat de waarheden werkelijk tot de realiteit behoren maar enkel een visie of conclusie zijn van de waarheidsbevinder wat per individu enorm kan verschillen.
  Het hoogste rendement gaat men verkrijgen als diverse waarheidsbevindingen naast elkaar worden gezet waarmee de te overtuigen partij zich de informatie tot zich kan nemen en een conclusie gaat trekken en deze hierna geëvalueerd wordt. Ook de informatiebron kan ter discussie gesteld worden wat een normale discussie kan zijn.
  Als tijdens deze evaluatie dan dreigende taal gaat volgen en het kunnen van de andere waarheidsbevinder ter discussie stelt of zelfs gaat dreigen met hackpogingen en daarmee ook aangeeft op eenzelfde wijze aan informatie te zijn gekomen zet men zichzelf toch wel behoorlijk in het hemd. Nonsens ten top.
  Een privé e-mail adres aangeven wat een Hotmail adres is zal wel erg overtuigend over komen. Elke Jan Klaasen kan een dergelijk account aanmaken en zich hiermee profileren natuurlijk, daar hoeft je zelfs niet voor gestudeerd te hebben dat te begrijpen. En dan doe je er ook niet echt goed aan om dan over bepaalde niveaus te spreken wat meer neigt naar ego over stijging dan als geloofwaardig over te doen komen. Men plaatst dan de discussie naast het onderwerp en mist dan volledig de intentie van de waarheidsbevinding zelf. “Een beetje dom”, zeggen ze hier in het koningshuis wel eens.
  Maar dat zijn keuzes die men maakt natuurlijk en dit zijn ook enkel mijn bevindingen die ik hier uit deze ontstane discussie opmaak. Een dergelijke twist zal mij niet overtuigen deel te nemen in de discussie of er de aandacht op te blijven vestigen en nodigt ook niet uit de ET site te bezoeken. Denk niet dat ik de enige ben.

  Like

 11. Ik heb gisteren nog het een en ander uitgezocht over het MH17 verhaal.
  Er zijn alternatieve verklaringsscenario’s als zou dit vliegtuig (hoogst waarschijnlijk de MH370 of de GA Telesis Boeing 777 kopie) besmette lichamen hebben vervoeren naar Kuala Lumpur (doel ervan mij niet geheel duidelijk) hebben willen vliegen of gericht zijn op Teheran om als biologisch wapen te pletter te laten storten. Beide scenario’s lijken me niet geloofwaardig en ook niet nodig om het doel wat de vermeende MH17 vliegramp wil bereiken (oorlog tegen Rusland).
  Mij lijkt het meer voor de hand te liggen dat de NAVO, Oekraine en Israel (beide laatstgenoemde staten geen NAVO-leden) een false flag op Oekraiens grondgebied in de opstandige oostelijke provincies geezamenlijk hebben voorbereid en uitgevoerd.
  Ten tijde van de vermeende crash van een Boeing toestel vond er in de buurt van Oekraine een NAVO oefening plaats, waren er AWACS toestellen in de lucht en in de maanden mei en juni werden er boven (o.a.) Hongarije en Oostenrijk urenlange radaruitval voor commercieel luchtvaartverkeer in de pers gemeld. Ook gaf een NAVO-commandant toe dat de NAVO de middelen heeft het commercieel luchtverkeer van de radar te halen als dat gewenst is. Deze uitspraak is ongeveer gelijktijdig gedaan toen het MH17 verhaal groot in de mainstream pers kwam.
  Zoals ik al eerder aangaf kan er een onbemande Boeing 777 gecontroleerd boven genoemd Oekraiens gebied zijn neergeschoten (door een Oekraïense jager in NAVO opdracht) of gecontroleerd met interne explosieven neergehaald zijn.
  Een andere mogelijkheid is dat de Boeingonderdelen ter plekke zijn geplaatst (dumpplek) en er met explosieven op de grond een vermeende crashsite is gecreeerd.

  Onderstaande uitzetting over het Kuala Lumpur Oorlogsmisdaden Tribunaal waar de westerse persmedia -opmerkelijk – volledige stilte over hebben betracht is van belang als belangrijke context van de kaping van twee Malaysian Air toestellen de MH370 en de MH17:

  http://www.phibetaiota.net/2014/07/owl-zionist-loaded-mh17-with-infected-cadavers-did-putin-prevent-bio-war-usg-and-us-media-appear-either-stupid-or-complicit/

  ———
  Over Erik Toonen heb ik ook zo mijn mening gekregen. Hij vertelde laatst op zijn site dat hij het een en ander “uit NAVO bronnen” had vernomen. Dit is vreemd want de NAVO is met grote geheimhouding omgeven. Ik heb zo mijn vermoeden welke functie de heer Toonen werkelijk uitoefent en wat de werkelijke functie van zijn weblog is in het hele MH17 “gebeuren”..

  Liked by 1 persoon

  • NB Citaten plaatsen lukt niet.
   Het betreft het gedeelte over de Spanjaard Carlos in de vluchttoren die er meteen uitgezet werd en vervangen werd door onbekende personen die volgens hem Amerikanen en west Europeanen van de NAVO waren.
   Deze nieuwe mensen moesten de vluchtleidinggesprekken veilig stellen en verder de hoax rond MH17 afhandelen. Een en ander als onderdeel van een in een NAVO-oefening gecoordineerde hoax met een Boeing 777 toestel.

   Like

 12. Kijk eens naar de kraters in en bij de Lockerbie ramp (Schotland) in 1988 die vergelijkbaar zou moeten zijn met de “MH17 ramp” als deze echt zou hebben plaatsgevonden:
  https://www.google.nl/search?q=lockerbie&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Sq75VJ-FApLzaOjlgRg&sqi=2&ved=0CJQBEIke
  Je ziet daar ook dat een motor door het wegdek in de grond is geslagen in plaats van de verbrande motor die op een zo goed als egaal gebleven door (aangestoken?) brand verschroeid stuk land ligt bij Hrabove in Oost-Oekraine.

  Like

 13. ik vermoed dat er zowel met een buk en ook in de lucht is geschoten
  en dat deze mensen dit gezien hebben als je bekijkt hoe het vol gaten zit. ik denk dat hun hebben willen waarschuwen dat er drie gevechtsvliegtuigen in de lucht waren en daarna opslag dood waren
  als ik een drie maak met mijn vingers doe ik dat precies het zelfde
  en deze twee zaten meteen achter de cockpit.

  Like

 14. heb niet alle reacties gelezen maar dat van de staart klopt niet
  het is niet het rechtopstaande gedeelte maar een stuk wat horizontaal staat , dat neemt niet weg dat er heel veel niet klopt

  Like

  • Het gegeven dat een deel van de uitkomst van het onderzoek van het Franse OM al voortijdig uitlekte in de Amerikaanse pers geeft aan dat Washington (NAVO) voorschrijft wat de “uitkomst” van het onderzoek van de crash van het Duitse Airbus toestel moet zijn.
   Met Charlie Hebdo “aanslag” kreeg Frankrijk een waarschuwing en met deze door de NAVO veroorzaakte crash die verkocht wordt als een zelfmoord door de Duitse copiloot wordt Duitsland (samen met Frankrijk en Spanje) gewaarschuwd dat het terugkomt op zijn schreden richting de afschaffing van de Amerikaanse petrodollar en verder afziet van de vredespolitiek richting Poetin:
   http://www.nytimes.com/2015/03/26/world/europe/germanwings-airbus-crash.html?_r=1

   Like

  • Lufthansa Airbus crash in the Alps. Same pattern as the others.

   Another plane comes down with no distress call or pilot conversation with ATC.
   JIM STONE
   This keeps happening over and over again.

   What’s the pattern? Malaysia suffered three crashes with similar lack of communication from the crew, despite them having radio contact easily available. France lost two long haul flights in similar circumstances a decade ago.

   At that time France was refusing to join NATO, and was not willing to involved with NWO wars in Afghanistan and elsewhere. That chnaged and the crashes stopped.

   Malaysia convicted the George Bush and Tony Blair of crimes against humanity, by starting the war in Iraq. The planes started to crash.

   Now Germany is resisting the war in Ukraine and dragging her feet about involvement in a war against Russia, and she gets aircraft-dropping-from-the-sky treatment.

   http://tapnewswire.com/2015/03/lufthansa-airbus-crashes-in-the-alps/

   Like

  • “Om te beginnen was het natuurlijk zeer opmerkelijk dat 2 onbekende correspondenten van de International Herald Tribune, later werkzaam voor de New York Times ( die IHT overnam) zo maar de scoop toegespeeld kregen, waaruit zou moeten blijken dat een vlieger van vlucht 4U9525 de cockpit had verlaten ( niet te horen op de Voice Recorder, terwijl andere gesprekken wel hoorbaar waren ).

   Je zou toch zeggen dat een dergelijk lekken van een hoge Franse militair die niet genoemd wilde worden, zou worden toegespeeld aan een Franse krant of TV zender. Moest het bericht van de New York Times een extra “waarheid dimensie “aan het verhaal geven ?


   Maar opvallend is het commentaar dat een van de meest bekende en ter zake kundige Franse luchtvaart experts, Michel Pollaco ( zie foto bovenaan dit artikel) GISTEREN 25.03 reeds gaf in het France 2 journaal om 8 uur. Wij hebben de video hier voor u geplaatst.

   Ofschoon Polacco bij herhaling zegt uiteraard niet met 100% zekerheid de oorzaak te kunnen geven ( net als wij overigens) vertelt hij wel, dat een terreur aanslag waarbij b.v. de 2 vliegers vóór de crash gedood zouden kunnen zijn, hem niet onwaarschijnlijk voorkomt.

   Maar daarnaast sluit Pollaco een politiek motief / achtergrond als reden van de crash niet uit! ( Overigens werd een soort gelijk verhaal ook al verteld door een oud Lufthansa gezagvoerder en nu luchtvaart onderzoeksjournalist ).”

   http://www.geennieuws.com/2015/03/germanwings-en-media-liegen-over-oorzaak-crash-politieke-achtergrond/

   Like

  • “Resterende vragen:

   1) Waarom verliet de gezagvoerder de cockpit en is een gesprek of zin hierover niet hoorbaar op de Voice Recorder, terwijl andere geluiden zoals rustig ademen wel te horen zijn? Wat wordt hier verborgen gehouden ?

   2) De 2e vlieger die wederom volgens de procureur het toestel in een dalingskoers heeft gezet, kan zich niet meer verdedigen. Waarom heeft hij dit gedaan EN….. was dit vrijwillig ( sucicidale neigingen ) OF: gebeurde er toch iets anders aan boord dat de autoriteiten verborgen willen/moeten houden en hiermee een prima oplossing hebben gevonden ?

   De gezagvoerder, vlieger en hoofd cabine zijn namelijk altijd in staat zonder fysiek geweld de cockpitdeur te openen zoals wordt beschreven in deze instructiefilm van Airbus. Dus waarom het verhaal van de procureur dat er geluiden zijn te horen op de Voice recorder waaruit zou moeten blijken dat de gezagvoerder ( of iemand anders) tracht met geweld de deur te openen ? Hij had de deur gewoon kunnen openen. Heeft een Franse luchtvaartdeskundige dan toch gelijk die gisteren op het Franse nieuws zei dat de mogelijkheid bestaat, dat BEIDE vliegers zijn vermoord, alvorens de noodlotige daling werd ingezet ? Wat mogen wij niet weten , moet er een spontane boosheid worden voorkomen ten aanzien van “daders” , of moet de belangstelling worden afgeleid van andere “belangrijkere zaken ” ?”

   http://www.geennieuws.com/2015/03/franse-onderzoeksrechter-bevestigt-crash-germanwings-opzet-video/

   Like

 15. US Laser Test Destroys Germanwings Airliner Killing 150 Innocent Civilians

  The Ministry of Defense (MoD) is reporting today that dispatches from the Northern Fleet (NF) appear to show that yesterdays downing of Germanwings Flight 4U 9525 in southern France yesterday was the “direct result” of a failed US Air Force test of its High Energy Liquid Laser Area Defense System (HELLADS) attempting to shoot down an ICBM reentry vehicle, but which, instead, destroyed this civilian airliner killing all 150 aboard.

  http://www.whatdoesitmean.com/index1852.htm

  Like

 16. We lezen we niet in de kranten of we zien niet op het NPO Journaal of RTL Nieuws dat er NAVO tanks en ander militair materieel richting de Russische grens wordt getransporteerd.
  Dit maakt het ook weer aannemelijker dat NAVO/Washington ook wel eens achter de crash van het Duitse vliegtuig zou kunnen zitten. Wat de NAVO precies doet komen we niet te weten namelijk.
  Waarom zouden bijvoorbeeld de aanslagen van de Bende van Nijvel in Belgie in de jaren 80 nog steeds niet opgelost zijn..? Ooit van Gladio gehoord?
  http://blikopnosjournaal.blogspot.nl/2015/03/nato-tanks-onderweg-van-oostenrijk-naar.html

  Like

 17. Crash site lijkt duidelijk gefaked/gephotoshopped. Crash was al bekend bij enkele media voor de datum van de veronderstelde crash. Er lijkt ook weer sprake te zijn van een oefening ter plekke:

  Like

 18. Ik denk dat het een false vlag kan zijn. Ik moest meteen denken aan die Duitse minister die toch niet zo blij is met het tipp handelsakkoord. Duitse vliegmaatschapij…. erg toevallig.

  Like

  • I.d.d. Duitsland is het sleutelland. De eeuwige vijand van de London Banksters. TTIP, Oekraïne, BRICS en dan Bank of China. Die zio Banksters worden bang dat Duitsland afscheid gaat nemen van de NAVO en toenadering zal zoeken tot Rusland. Wall Street is dan in één keer weg incl. de FED.

   Like

  • Ik las ergens dat het dodelijke ongeluk van de CEO van het Franse oliebedrijf Total op een vliegveld van Moskou in oktober 2014 ook een false flag was. Hij kwam wel heel toevallig met zijn privévliegtuig tegen een sneeuwschuiver op de landingsbaan aan. Opzet?
   Deze CEO had in juli 2014 in de Franse pers gezegd dat wat hem betreft de olie niet langer in de Amerikaanse dollar hoefde te worden verrekend.

   Like

  • Aan boord zat ook Yvonne Selke van Booz Allen & Hamilton waar Snowden ook werkte. Ze zou betrokken geweest zijn bij het bouwen van een replica van de villa waar Osama Bin Laden zogenaamd gevangen genomen zou zijn.
   De Amerikaanse Seals die er bij betrokken waren kwamen later ook om bij een verdacht helikopterongeluk. Daar lopen nog rechtzaken over geloof ik.
   Lees ik net in Kleintje Muurkrant van vandaag.

   Like

  • De crash site ziet eruit alsof er een confettibom met vliegtuigonderdelen is afgegaan. Totaal ongeloofwaardig.
   Grappig dat precies dat ene paneeltje vlak voor de staart met de Duitse vlag en de id-letters D-AIdx of zoiets goed zichtbaar is. Overigens het enige paneeltje, terwijl er tientallen paneeltjes. motoren, landingsgestel onderdelen zouden moeten liggen.

   Vraag: Is dit met dezelfde ‘techniek’ gedaan als de MH17?
   (maar dan uit een vliegtuig gestrooid ipv vanaf vrachtwagens zoasl bij de MH17)

   Like

 19. De crash had volgens Veterans Today gemakkelijk voorkomen kunnen worden als de piloot een satelliettelefoon had gebruikt waarvan er meerdere aan boord zijn en NORAD had gevraagd het toestel voor hem te laten landen op een geschikte plek.
  Het minutenlange gebons op de cabinedeur is een uit de lucht gegrepen broodje aap msmverhaal wat mede voortkwam uit de eerder gelekte informatie aan een Amerikaanse krant.
  Er moet dus een andere oorzaak geweest zijn voor de crash dan de lone nut copiloot en de naar een bijl zoekende piloot om de cabinedeur te verbrijzelen..:
  http://www.veteranstoday.com/2015/03/27/350535/

  Like

 20. Het verhaal van de co-piloot is zeer onwaarschijnlijk en m.i. gewoon 100% broodje aap verhaal (lees: Leugen van de machthebbers en de media). Het gemene volk tuint daar natuurlijk 100% in en slikt en slikt tot het stikt.
  Inderdaad zoals ene aantal hier al hebben uitgelegd de geschiedenis van de laatste crashes en aanslagen in het oog nemend tegen de achtergrond van de politiek der betrokken landen geeft duidelijk aan dat het hier om een strafexpeditie gaat tegen Duitsland en Frankrijk.
  Eigenlijk kun je beter spreken van een oorlogsdaad!

  Duitsland en Frankrijk zouden daar als zodanig ook op moeten reageren en FINAAL uit de NAVO stappen, in 1 keer en dan kijken of de Zionazies met hun cia en mossad(resp mi6) agentjes nog verder willen gaan.
  In dat geval is de wereld althans (naar ik hoop) Europa in één keer WAKKER!!!

  Liked by 1 persoon

 21. Feiten in verband met vlucht MH017:

  – Frau Merkel werd op 17-7-2014 60 jaar en kreeg ’n 17 jaar oud vliegtuig MH17 ingepakt met Gaza-strookjes!
  – 1*66 = 07-03-2014 = MH370; 3*66 = 17-07-2014 = MH017

  Grandalf van Tast op 31 maart 2015 06:00
  Eigenlijk is MH17 ’n heel simpele zaak: Het gaat om de vluchtgegevens!

  http://blikopnosjournaal.blogspot.nl/2015/04/eenzijdigheid-nos-journaal-mbt-oekraine.html?showComment=1428980900601#c3841524732183659969

  Like

Geef een reactie. NB De meningen verkondigd en de links die gedeeld worden in de reacties zijn de persoonlijke meningen van individuele scribenten en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van Don Quijotte.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.