Immigratie en geldschepping, hoe Europa kapot werd gemaakt door de Joods zionistische Kabbala.

 

Er is intussen meer nodig dan stemmen om de zaken weer goed te krijgen.

Er is intussen meer nodig dan stemmen om de zaken weer goed te krijgen.

Al sinds begin 80er jaren van de vorige eeuw vraag ik me af waar onze politieke leiders mee bezig zijn als het gaat om de EU en de steeds meer uit de hand lopende immigratiepolitiek. In het begin zag ik de verbanden niet ondanks mijn studie van de economie. Of ik ze nu wel zie vraag ik me nog steeds af maar ik zal trachten hier mijn gedachten een beetje vorm te geven. Tevens zal ik de rol van bankiers en politiek met hun geldpolitiek, waarbij geld gecreëerd wordt door private bankiers uit het niets, meenemen in het verhaal.

Voor mijn gevoel zijn er 4 belangrijke periodes te onderscheiden:

 1. Periode voor 1989, de val van de muur.
 2. Periode tot 2002, invoering van de Euro.
 3. De Europeriode tot 2008.
 4. Periode 2008 tot heden en toekomst.

Om mijn economische gedachtes een beetje te onderbouwen wil ik beginnen met het aankaarten van “de wet van de communicerende vaten” uit de natuurkunde.  De wet van de communicerende vaten is een regel uit de natuurkunde die aangeeft dat in open vloeistofreservoirs, die voor de vloeistof onderling onder het vloeistofniveau zijn verbonden, het vloeistofpeil altijd even hoog staat. De vaten communiceren met elkaar. Je mag er toch vanuit gaan dat een gemiddelde politicus deze wet wel kent?

300px-Communicating_vessels

Volgens mij geldt dezelfde wet ook voor landen met OPEN grenzen waar vrij verkeer is voor arbeid en kapitaal. Kortom als men de grenzen opengooit voor arbeid en kapitaal zal er volgens de economische wetenschap een herverdeling gaan plaatsvinden op basis van een optimalisatie van de allocatie van produktiemiddelen, een  bekende term voor onze topeconomen binnen onze  economische wetenschap naar ik mag aannemen. Ieder land gaat uiteindelijk dat doen waar het goed in is, is de gedachte hierachter. Uitgangspunt is dat er sprake is van een ECHT vrij economisch verkeer. Met onze bemoeizuchtige overheden is dat een feitelijke onmogelijkheid.

 1. De periode voor 1989.

Voor 1989 was er wel al sprake van verregaande samenwerking binnen Europa maar bestond de immigratiegolf, vooral in het begin (60er en 70er jaren), uit voornamelijk gastarbeiders uit Zuid-Europa. Veel Spanjaarden, Joegoslaven en Italianen zag men in de mijnen van Limburg, bij Philips in Eindhoven en andere grote werkgevers in Nederland aan het werk gaan.  Men sprak over gastarbeiders in de veronderstelling dat ze na gedane arbeid wel terug zouden keren naar het zuiden met hun gespaarde geld. Althans dat idee leefde er onder een groot deel van de dom gehouden bevolking. Het woord gastarbeider bleek al snel een wassen neus want de meesten bleven. Gezien de aantallen en de voorwaarden heb ik hier geen waardeoordeel over maar het is alsof de Nederlandse bevolking hiermee klaargestoomd werd voor een volgende, veel grotere immigratiegolf. Die kwam er dus ook maar nu van buiten Europa. Zo werden we vooral in de 80er jaren overspoeld met mensen uit Turkije en Marokko die hier, met alle respect, het vuile werk kwamen opknappen. Over gastarbeiders werd al snel niet meer gesproken en in plaats van over remigratie werd er al snel uitsluitend nog gesproken over gezinshereniging. Het verhaaltje werd mooi verpakt voor de immer dommer wordende bevolking en zo liep ons land vol met deze bevolkingsgroepen waarvan veel redelijk snel in de WAO terecht kwamen. In “No Time” steeg de bevolking van 13 miljoen naar meer dan 16 miljoen en werd er een complete “onderklasse” gecreëerd met veel relatief laag of verkeerd opgeleide mensen. Gelukkig hebben later veel kinderen van deze eerste immigranten zich goed kunnen aanpassen middels opleiding en hard werken. Tot 1989 leek het allemaal nog te bevatten al kon ik de strategie erachter niet begrijpen. Het was immers heel vreemd dat we arbeiders uit verre landen haalden en tegelijkertijd veel produktie verplaatsten naar diezelfde landen met hun lage lonen. Mijnen werden gesloten. Hier klopte iets niet voor mijn gevoel. Er begon onvrede en onmacht te ontstaan bij de gewone burgers en mensen als Jan Maat maakten hun opmars binnen de politiek maar werden nog weggehoond doordat de politieke indoctrinatie via de media nog goed zijn werk deed. De eerste scheurtjes werden al wel duidelijk en een steeds grotere groep voelde zich meer en meer onbegrepen en aangevallen. Het was toch zo dat de import van zoveel goedkope arbeidskrachten alleen maar zorgde voor een grote druk naar beneden op het loonpeil (communicerende vaten) en de andere arbeidsvoorwaarden. Voorwaarden waar onze ouders en grootouders keihard voor geknokt en gewerkt hadden. Ook werd er een steeds grotere inactieve groep gecreëerd van arbeidsongeschikten. Een pijntje in je rug en je zat in de WAO.

 1. De periode na 1989 tot 2002.

Alsof het niet op kon werd er in de 90er jaren nog een schepje bovenop gedaan door onze politieke leiders. Na de val van de muur in 1989 en een steeds verdere integratie van Europa via de Europese Unie kwamen er na 1989 steeds meer landen uit het voormalige Oostblok bij Europa. Een Europa met vrij verkeer van kapitaal en arbeid. Het resultaat laat zich raden, dus ja wij werden weer eens overspoeld met een volgende golf van arbeiders (wet van de communicerende vaten) uit lage lonen landen. De druk op de lonen werd steeds groter en het leek er bijna op dat er een steeds grotere groep uitgezogen arbeiders voor steeds minder geld een steeds grotere groep van oer Hollandse magistraten, ambtenaren en bankiers moest gaan onderhouden. De voorziene problemen werden door de bankiers slim opgevangen door bijna onbeperkt hypotheek te verlenen waardoor de huizenprijzen door het dak gingen. Eerste, tweede en derde hypotheken werden afgesloten voor consumptieve doeleinden. Iedereen had eventjes het gevoel rijk te zijn. Wel werden steeds meer Nederlandse vaklieden in het transportwezen, in de bouw en diverse andere bedrijfstakken weg geconcurreerd door de goedkope arbeidskrachten uit het Oosten. Bovenop deze grote aantallen mensen uit het Oosten kwamen er ook steeds meer vluchtelingen binnen uit die landen waar het oorlogszuchtige Westen met Amerika, Engeland en Israël voorop, ellende aan het veroorzaken was vanuit hun veelal zionistische doelstellingen. Een trend die zich tot aan vandaag de dag nog voortzet. De banken zorgden met hun geldcreatie uit het NIETS dat de overheid nog even de schone schijn kon ophouden. Wel werd ONZE staatsschuld en daarmee de belastingdruk steeds hoger. Door de hoge huizenprijzen en het makkelijke geld werd de onvrede nog een beetje ingedamd.

 1. De Europeriode tot 2008.
Nina Brink. Ze was maar een kleine oplichtster samen met de grote oplichter de ABNAMRO..

Nina Brink. Ze was maar een kleine oplichtster samen met de grote oplichter de ABNAMRO..

Nadat we aan het begin van het derde millennium al even kennis konden maken met de eerste tekenen van verval na het knallen van de Internetzeepbel werd er op 1 januari 2002 de Euro ingevoerd. Het was niet voor niets dat dat juist toen gebeurde. Door het vele geld dat er in de afgelopen decennia was gecreëerd uit lucht was een hele hoge inflatie niet meer af te wenden en werd de Euro ingevoerd. De koersbepaling was onduidelijk maar in Nederland kwam hij uit op 1euro voor 2,21 gulden. Alles leek voor het gevoel goedkoper te worden in de eerste maanden. Al snel bleek echter dat de kosten al snel 1 op 1 liepen met het gulden tijdperk. Een inflatie van meer dan 100% keurig verborgen door de invoering van de Euro. Slimme volksverlakkers toch die politici en bankiers!

De inflatie verdoezelaar.

De inflatie verdoezelaar.

De grootse problemen werden nog even voorkomen door makkelijk geld en heftig bijdrukkende bankiers. De geldpersen draaiden nog steeds overuren en vele nieuwe bancaire schijnprodukten werden er bedacht om de bancaire(=nep) economie draaiende te houden. Die schijnprodukten waren de zogenaamde derivaten, afgeleide waardepapieren.

download (32)

Nieuwe vluchtelingenstromen kwamen op gang door het nog immer oorlogszuchtige blok van Amerika, Engeland en Israël. Nu aangevuld met andere landen waaronder het inmiddels schietgrage Nederland. Ook kwamen er door gezinshereniging nog steeds veel immigranten Europa en dus ook Nederland binnen.

De Nederlandse bevolking slikte alles nog. Er was immers nog steeds veel makkelijk geld en de huizenprijzen leken tot de “Eindtijd” in waarde te blijven stijgen. Niets was echter minder waar. Eind 2007, begin 2008 barste de financiële bom. Banken gingen failliet of moesten met belastinggeld van burgers gered worden. Alles werd in het begin afgedaan als een tijdelijke crisis. Het begrip “dubbele dip” werd vaker gehoord toen het wat langer duurde. Het vertrouwen van de burger in haar overheid werd nu heel snel minder. Velen kwamen met hun huis “onder water te staan”. Ineens begrepen velen dat ze in een val waren gelopen van samenwerkende bankiers en politici en werden onaangenaam gewekt uit hun mooie dromen. Overheden hadden intussen zoveel schuld opgebouwd dat deze NOOIT meer terugbetaald kan worden.

 1. Periode 2008 tot heden en toekomst.

Vanaf 2008 zagen we van alles voorbijkomen. Alles lijkt in een stroomversnelling geraakt te zijn. Amerika heeft middels revoluties en oorlogen het Midden-Oosten en Noord-Afrika vernietigd maar zag al haar pogingen tot het uitlokken van een GROTE oorlog met China en/of Rusland tot nu toe mislukken. Ook de pogingen in de Oekraïne liepen op niets uit.  Wel veroorzaakte al deze door het zionistische blok (Amerika, Engeland en Israël) veroorzaakte ellende weer voor grote aantallen vluchtelingen in Europa en dus ook Nederland. De wet van de communicerende vaten zorgt ervoor dat het geld sneller wegstroomt dan er gedrukt kan worden. Bovendien hebben de banken om hun eigen hachje te redden afscheid moeten nemen van één van haar hoofdtaken, krediet aan bedrijven en particulieren wordt bijna niet meer verleend. De economie kwam tot stilstand.

De media draaien overuren in het indoctrineren en voorliegen van de burger, de burger die wakker wordt uit een boze droom en steeds meer de grote lijnen gaat zien. De burgers ook die het niet langer accepteren en overal in Europa in opstand komen. Zelfs de “linkse kliek” van de 70er en de 80er jaren komen eindelijk in opstand tegen de massale immigratie en de onbetaalbare schuldenberg aangegaan door onze (R)overheid. Pedofielverhalen van de Engelse politieke top lijken over te springen op Nederland. Dit komt nooit meer goed.

Hagida-will-durch-die-Innenstadt-spazieren_pdaArticleWide

In Spanje, Italië, Portugal, Ierland en Griekenland is het niet meer te houden. Ook in Zweden en Duitsland komt men massaal in opstand, vooral tegen de overdreven aantallen immigranten. Mensen begrijpen dat we in een onhoudbare situatie terechtgekomen zijn met miljoenen immigranten en evenveel werkelozen. Positieve vooruitzichten zijn er niet meer voor de gewone man. De maatschappij is gedestabiliseerd op de “Weimar” manier. Homoseksualiteit, transgenderpolitiek, vergiftiging door voedsel, vaccinatie, chemtrails en de MEDIA hebben hun werk gedaan. Het aantal echtscheidingen is ook al niet meer bij te houden.

Kortom een onoplosbare schuld, een zieke bevolking, een gedestabiliseerd Europa en een dreigende Wereldoorlog. En dat met een stel ezels aan het roer van dit Narrenschip.

Bedankt dames en heren politici dat u ons hebt opgegeven en verkocht voor de Joods zionistische bankster doelstellingen en zich heeft geprostitueerd voor dat binnenkort waardeloze geld en/of dat mooie baantje bij bank, verzekeraar of accountantskantoor.

Zie hem lachen de rat, oplichter en moordenaar.

Wim Kok, links lullen en rechts vullen. Zie hem lachen de rat, oplichter en moordenaar.

Dat u uw eigen bevolking laat ophitsen tegen de moslims om onrust te creëren. Daar zelfs een Geert Wilders speciaal voor heeft aangesteld. Geert Wilders met zijn Israëlisch paspoort. 2 Heren dienen dat kan alleen in de politiek!!

images (66)

Bedankt bankiers voor het vele werk dat u heeft verricht aan de drukpersen.

Dat u mag branden tot in de 7e generatie in de hel. Onthoudt dat karma echt een bitch is!!!

55 Reacties op “Immigratie en geldschepping, hoe Europa kapot werd gemaakt door de Joods zionistische Kabbala.

 1. Ik wist niet dat je van duitse muziek hield,Don
  Ja,duitsers maken nog wel eens goede muziek met goede teksten die de ziel raakt van een mens.
  Krijg hier maar eens kippevel van zou ik zeggen.
  Marius Müller Westernhagen Vs. Curse – Freiheit

  Like

 2. Nog eentje dan,voordat mensen gaan denken dat ik de enige ben die post.
  We staan allemaal op dezelfde planeet wat we aarde noemen.
  Ich + Ich Vom selben Stern

  Like

 3. de Joods zionistische Kabbala? Staat dacht ik ook bekend als de Joods zionistische mafia
  Duitse muziek? Doe mij deze maar
  Der Plan – Da vorne steht ne Ampel (micro-rebellie)

  Geliked door 1 persoon

  • Laten we vooral de klassieke muziek niet vergeten.
   Duitsers hebben grootse zo niet de grootste componisten voortgebracht.
   Bach (1e orde), sowieso is de volgende van de 3e orde (daartussen zit gewoon een stuk niemandsland).
   Misschien Beethoven, Brahms, Schubert, Mozart etc etc etc.

   Like

   • Frankfurt School/Adorno: opzettelijke degradatie van de muziek-cultuur”

    “According to Adorno, the chief architect of the Institute’s theory of mass culture, traditional art had failed to maintain its autonomy and claim to truth under the monopolization of culture by mass cultural institutions (which he called the culture industry). The culture industry was an aspect of that dialectic of enlightenment in which technical rationality had become “the rationality of domination.” [4] In Dialectic of Enlightenment (1947), coauthored by Max Horkheimer, Adorno argued that the unprecedented increase in the forces of production in modern times had an effect opposite from that anticipated by Marx. Rather than being an explosive force conductive to revolution, the expansion of technology had culminated in barbarism, mass deception, and instinctual repression.””

    “Listening habits were standardized through song plugging, a practice which broke down all remnants of spontaneity and resistance to conformity. Standardization resulted in a regression in quality of hearing, such that the listener was docile and afraid of anything new, a sadomasochistic state of impotence that Erich Fromm had described as the basis of the authoritarian personality

    is dat even aardig gelukt:
    Trio: din din din da da da

    Like

 4. Correctie op eerste gastarbeiders uit Zuid-Europa.
  De meesten gingen wel terug.
  Echter het fenomeen gastarbeid was gemeengoed geworden.
  Hierna werden massa’s nutteloos volk uit 3e (islamitische) wereldlanden ingevoerd die niets wisten, niets wilden en niets konden.
  Na enige tijd werd de gezinshereniging opgevoerd waarmee deze zogenaamde gastarbeid immigratie werd.
  Om het proces te versnellen werd asiel uitgedacht.
  Zielig doen werkt het best, kijk maar naar de HoloHoax.

  Yep, ze vermoorden ons stap voor stap.
  Ik reed vanmorgen naar Rotterdam toen het licht begon te worden en de hele skyline was vol met chemtrails.
  De rotzakken vliegen nu ’s nachts zodat het minder opvalt.
  Alleen wie kennis heeft van chemtrails neemt het waar, de rest kijkt omlaag naar de smartphone.
  Helaas niet om een WOB hierover verzoek in te dienen.
  Dat is wel als suggestie bedoeld…..

  Like

 5. Heeft Geert een Israelisch paspoort ? Dat wist ik niet. Is daar bewijs voor ? Dan over immigratie. Om dat voor elkaar te krijgen dienen eerst de politieke poppetjes op hun plek te worden gemanoeuvreerd. Hier is volgens mij de manier waarop de Joods Communistische Sovjet Zio crime-gang te werk is gegaan. Het is ook meteen een posting bij nieuwsbreker die niet door de moderatie heen komt :

  rmstock zegt:
  Je reactie is in afwachting van moderatie.
  januari 6, 2015 om 7:21 pm
  http://nieuwsbreker.wordpress.com/2015/01/04/5-redenen-waarom-de-microgolfoven-schadelijk-is-voor-je-gezondheid/comment-page-1/#comment-73099

  Scientist Spills Beans on Microwave Weapons Used on All of Us!
  Posted by Jim Fetzer on October 24, 2013
  http://www.veteranstoday.com/2013/10/24/microwaves-smart-meters-and-the-use-of-electronics-for-mind-control/

  De man zegt dat Microwave devices , in allerlei soorten en maten, dus OOK WiFi EN Smartphones, een centraal onderdeel van de Koude oorlog hebben uitgemaakt, en nog steeds tot op de dag vandaag. In principe hoeft een Microwave device zoals het in het lab is ontwikkeld en naar de produktie afdeling wordt gezonden, geen enkel gevaar op te leveren voor de gezondheid van bio-organismen en dus ook de mens. Wat er echter gebeurt is dat al deze devices bij de diverse geheime diensten onder de loep worden genomen, en de voor de Secret Service gewenste doeleinden worden aangepast. De KGB weet alles van Microwave warfare omdat zij als eerste Maser wapens hebben uitgevonden en ingezet, zie `The-Moscow-signal’ [1]. Mijn conclusie is dat dit wapen door de Russen wereld wijd is ingezet, en hiermee hun Communisme wereldwijd hebben verspreid. Dissidenten en andere ongewenste objecten will simply have their brains cooked out. Naar mijn eigen ervaring heeft de Westerse wereld nooit last gehad van dit soort wapens. Echter met de val van de Berlijnse muur en de invoering van de Shengen Agreement, kon allerlei Stalin tijdperk Maser apparatuur zonder problemen naar het Westen kon worden vervoerd om daar via MicroWave Warfare `Koude Oorlog’ sleutelposities in Westerse overheden over te nemen. De holy grail in deze business is om in het targeted subject een marker/detector te plaatsen [2] :

  “Today, there are microscopic computer chips based on nanotechnology which can be inserted into a person by means of an injection, capsule, or tooth filling, with or without the knowledge of a doctor or a pharmacist, and these computer chips can track the implanted person by radio or microwaves. These microscopic computer chips can also be made invisible to detection by means of C.A.T. [ Computerized Axial Tomography ], M.R.I. [ Magnetic Resonance Imaging ], and P.E.T. [ Positron Emission Tomography ] scans, by some means of electromagnetic degaussing. ”

  Voor microwaves kan men ook je Wifi misbruiken. Wanneer de `almightly powers’ je Wifi hacken kan men via het Wifi signaal b.v. alltime greatest secret service hits zoals “Dental Death Torture” afspelen.

  [1] The Moscow Signal
  by Jennifer Lake, September 19, 2012
  http://jenniferlake.wordpress.com/2012/09/19/the-moscow-signal/

  [2] FBI and NSA PSYCHOPATHS are conducting these NON-CONSENSUAL SECRET, ILLEGAL, SADISTIC, PERVERTED and PSYCHOPATHIC SYNTHETIC TELEPATHY EXPERIMENTS and PSYCHO-ELECTRONIC WEAPON ATTACKS on hundreds of thousands of innocent american citizens.
  http://www.electronictorture.com/synthetic_telepathy_and_psycho_electronic_weapon_attacks.htm

  Like

 6. ” De wet van de communicerende vaten zorgt ervoor dat het geld sneller wegstroomt dan er gedrukt kan worden. Bovendien hebben de banken om hun eigen hachje te redden afscheid moeten nemen van één van haar hoofdtaken, krediet aan bedrijven en particulieren wordt bijna niet meer verleend. De economie kwam tot stilstand. ”

  Ronduit ge-ni-aal gzegd ! ! !

  “The End Game Is Here”

  “Laat maar komen” denk ik dan-gn-gnnn …

  Like

 7. @waterman : ik ken je al vanaf Boinnk. Toen was je (wàs, hè ?) je nogal eens m’n tegenstander voor wat betreft de gaskamertjes cq Holohoax.

  Ik ben blij te zien dat je, net als ik, veel bijgeleerd hebt het afgelopen jaar 😉

  Like

 8. @pipo : Ben van KLOL afgesgopt, serieus ..!

  Mag er geen gaslinkjes of zo meer wegplempen-gn-gnnn …

  ( ik werd een “hot potato” )

  Like

 9. False flag terreurdaad door gemaskerde (onherkenbare) groep bij Frans satirisch weekblad in Parijs gepleegd. Eerder ook al false flag aanrijding(en) in Franse stad/steden (dader(s) ooit gepakt!? – denk het niet..). De zionisyische NWO gladio in de EU gaat van start.
  En moslims zijn natuurlijk weer de sigaar. Net als enkele weke terug bij de false flag hoax in Sydney.

  Like

 10. Attack Charlie Hebdo – http://www.dioguinho.pt
  Zijn ze pot ver driedubbeltjes nepbloed vergeten bij deze slachtoffer-acteur?
  Bij een genadeschot door het hoofd moet toch minstens bloed uit het hoofd stromen en op het trottoir te zien zijn?
  Of ben ik nou gek?

  Like

 11. Maar niet getreurd Nederlanse MSM kijkbuiskindertjes.
  Stefan de Vries was getuige en was direct ter plaatse om verslag te doen en jullie weer te hersenspoelen dat we te vrezen hebben voor terroristen.Binnenkort mag hij misschien weer bij het hersenspoel instituut VARA aan tafel schuiven bij Pauw.
  http://pauw.vara.nl/gasten/stefan-de-vries

  Like

 12. Sky news,ook zo’n hersenspoel insituut.
  Hier Stefan de Vries aan het woord:
  Witness describes security at Charlie Hebdo’s headquarters

  Like

 13. Scherpe analyse van het team nodisinfo.
  Zo moet het ook.
  Zeker ook postings eronder lezen,want daar komt ook vaak goede info naar voren.
  Zo pikte ik deze posting eruit:
  A real surprise, look who was there:
  “Amchai Stein, the deputy editor of Israeli IBA Channel 1, has been posting photos from the scene of the shooting.”
  http://rt.com/news/220519-shooting-france-police-paris/

  Dat moet toch ook weer belletjes doen rinkelen bij degene die weten hoe de steel in de vork steekt en zegt natuurlijk ook weer iets over RT.

  Like

  • Oh wacht effe!
   Daar gaan we iets aan doen,of niet Don?
   In slowmotion!
   BUSTED! Paris Shooting Hoax SMOKING GUN Proof! Officer Shot Point Blank Range NO BLOOD!

   Like

  • De wapens wat de “terroristen” hadden waren een AK-47.
   Maar geen bloed bij het (acteer) slachtoffer. Geen hersens op de stoep.(sorry voor mijn grof taalgebruik,maar zo is het wel)
   Dat komt omdat het losse flodders waren hahahaha.
   Hier zie je wat scherpe munitie bij een AK-47 voor een impact heeft.
   AK-47 OUT OF BOX ACCURACY TEST

   Like

  • Waarom cencureren ze toch.
   Ik maak ze blijkbaar gek,die kabal joden in power.
   Ik heb al zo’n 1000 keer geupload en dit materiaal gaat de hele wereld rond.
   Geef het toch op jongens.
   Fake Paris Shooting

   Like

 14. Internet TAKE OVER. Waar anders komen de echte denkers nog bij elkaar?
  De TV is niet meer serieus te nemen,dus ook niet de bloggers die alles voorgekauwd overnemen van de kabal jewish controled MSM berichten.
  Voorbeeld: swapichou. Die kunnen niet meer zelf nadenken.
  Alleen maar alles slikken en na papagaaien wat ze op radio horen,op tv zien of in de leugenkranten gelezen hebben. Oh,en natuurlijk waarheidzoekers bashen,daar zijn ze ook goed in.
  Herstelderepubliek heeft het kabal spelletje langzaam ook door.
  PARIJS – GLADIO_21
  https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/01/07/parijs-gladio_21/

  Like

 15. Wat klopt hier niet aan het verhaal?
  Corinne Rey, known as Coco, said she had gone to pick up her daughter from nursery and had just arrived back at the office when she encountered the armed gunmen at the door.
  She told French publication L’Humanite: “I just went to get my daughter from kindergarten. As I got to the front door of the building, two masked, armed gunmen brutally threatened us.
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11330606/Cartoonist-forced-to-let-gunmen-into-Charlie-Hebdo-offices.html

  Denk effetjes logisch na,of is dat moeilijk?

  Een moeder die haar kind ophaald uit de kinderdagopvang,gaat naar HUIS.
  Weten jullie wel hoe druk het is in het verkeer in Parijs?
  Dan heb je echt geen zin om nog effe een ritje met je dochter te maken naar je werk. Poeh poeh!

  Like

 16. timeline
  11:30 a.m. Two masked gunmen enter the offices of Charlie Hebdo. The staff are in an editorial meeting and the gunmen head straight for the paper’s editor, Stephane Charbonnier, killing him and his police bodyguard first, according to Christophe Crepin

  Dus Corinne Rey, known as Coco moet dan haar dochter minstens een uur eerder uit de kinderopvang hebben gehaald.
  Dat moet dan omstreeks 10:30 uur geweest zijn.
  Vreemde tijd om je dochter van het kinderdagverblijf te halen,niet?
  Maar nog vreemder om dan nog effe terug naar de zaak te gaan.
  Tenzij…………….??
  Vul het maar zelf in!
  http://ca.bukvar.mk/news/?newsid=d5q

  Like

 17. Sehnsucht

  Regen fällt, kalter Wind
  Himmel grau, Frau schlägt Kind
  Keine Nerven und so allein
  Das Paradies kann das nicht sein.
  Männer taumeln müde nach Haus
  Die kalte Seele fliegt hinaus
  Kind muß weinen, Kind muß schrei’n
  Schrei’n macht müde und Kind schläft ein
  Ich hab’ Heimweh
  Fernweh?
  Sehnsucht
  Ich weiß nicht, was es ist
  Keine Sterne in der Nacht
  Kleines Kind ist aufgewacht
  Kind fragt, wo die Sterne sind
  Ach was weiß denn – ich mein Kind.
  Ist der große schiefe Mond
  Eigentlich von wem bewohnt
  Warum ist der Himmel leer
  Ist da oben keiner mehr?
  Ich hab Sehnsucht
  Ich will nur weg
  Ganz weit weg
  Ich will raus!
  Warum hast Du mich gebor’n
  Bevor ich da war, war ich schon verlor’n
  Land der Henker, Niemandsland
  Das Paradies ist abgebrannt
  Ich hab’ Heimweh
  Fernweh?
  Sehnsucht
  Ich weiß nicht, was es ist
  Ich will nur weg
  Ganz weit weg
  Ich will raus!

  Geliked door 2 people

Geef een reactie. NB De meningen verkondigd en de links die gedeeld worden in de reacties zijn de persoonlijke meningen van individuele scribenten en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van Don Quijotte.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.