De Tweede Wereldoorlog 1933-Heden

Om de huidige situatie van onrust in de wereld te kunnen begrijpen is het van belang de geschiedenis te kennen. Denk hierbij aan de uitspraak van George Orwell over de geschiedenis zoals in het volgende plaatje verduidelijkt.

orwell

Nu zullen sommigen van jullie nu al niet meer bijkomen van het lachen doordat ik de Tweede Wereldoorlog al in 1933 laat beginnen en tot nu laat doorlopen. Dat kan ik wel begrijpen maar ik heb er zo mijn eigen gedachten bij. Ik had naar mijn idee ook kunnen stellen dat de Eerste en de Tweede Wereldoorlogen gezien kunnen worden als één oorlog die begonnen is in Basel tijdens het Eerste Zionistische Congres in 1897 of zelfs nog eerder zoals ik hierna zal beschrijven. Hoe we nu met zijn allen de chronologie van beide oorlogen indelen is gebaseerd op de geschiedenis geschreven door de overwinnaar dan wel de bovenliggende partij, indien je er van uit gaat dat de oorlog nooit is gestopt. Deze geschiedenis is er op de indoctrinatie instituten, scholen, flink door één bepaalde groep ingeprent. Aan het einde van dit artikel hoop ik mijn visie op het geheel duidelijk gemaakt te hebben.

Om het geheel en dus het heden te kunnen begrijpen denk ik dat we moet teruggaan naar Napoleon en zijn nederlaag tijdens de Slag bij Waterloo (18 juni 1815). Hier begon volgens mij een nieuwe oorlog die nu al bijna 200 jaar duurt.

download (23)

Wat is namelijk het grootste gevolg van deze nederlaag van Napoleon geweest? Door deze nederlaag en de uitstekende communicatiemiddelen (lees goede postduiven) die ene mijnheer Rothschild had kon deze op een vijandige manier de financiële macht grijpen binnen het wereldrijk dat Engeland destijds al was. Door heftig te speculeren met voorkennis wist hij zowel de macht op de beurs als de macht binnen de Bank of England te grijpen. Het belang van deze machtsgreep omschreef die Rothschild als volgt.

download (24)

Deze Rothschild nu was jood en naar later bleek ook een hartstochtelijke zionist. Zijn opvolgers binnen zijn familie financierden later de werken van zowel de Joodse communisten Marx en Engels. om de Tsaar van Rusland ten val te brengen. als wel de zionist Theodor Herzl, om de staat Israël te kunnen stichten in aanloop naar een joodse werelddominantie.  Uit deze werken kwam alle ellende van de laatste 100 jaar voort met meer dan 200 miljoen vermoorde mensen als gevolg van verschillende conflicten en gebeurtenissen.

download (25)

De belangrijkste 3 gebeurtenissen zoals ze nu nog in de geschiedenisboeken staan vermeld zijn voor Europa en Rusland;

-De Eerste Wereldoorlog 1914-1918

-De Russische Revolutie 1905 en 1917 (2x)

-De Tweede Wereldoorlog 1939-1945

Het doel van de zionisten in de Eerste Wereldoorlog was de Tsaar van Rusland aan te pakken en de macht in Rusland te grijpen. Hiertoe werden o.a. de joden Lenin en Trotski opgeleid en door Rothschild gefinancierd voor de later geplande tweede poging (na mislukte poging 1905) tot het omverwerpen van het regiem van de Tsaar.. Een tweede doel welke de opportunistische Londonse Joden voor de voeten kregen geworpen was een begin te maken met de stichting van de staat Israël op het grondgebied van Palestina. Zie hiervoor de Balfourverklaring.

Het doel van de Russische Revolutie was te komen tot een uiteindelijke Joodse wereldoverheersing. Het is niet voor niets dat destijds de Joden ook wel kosmopolieten werden genoemd en dat het communistisch zogenaamd arbeiderslied “De Internationale” heet. Waar zou “Globalisering” als term voor de huidige internationalisering en wereldwijde machtsgreep van de veelal Joodse bankiers toch vandaan komen? De Russische Revolutie was een Joodse revolutie. Zie 1 onderaan.

De Tweede Wereldoorlog, 1933-heden.

De Tweede Wereldoorlog had oorspronkelijk geen doel en was volgens mij niet voorzien en had verschillende oorzaken die ook allemaal de Joodse zionisten aan te rekenen zijn. Deze oorlog was volgens mij niet voorzien omdat niemand rekening had kunnen houden met de opkomst van een man als Hitler.

download (26)

Zo hadden de zionisten na de Eerste Wereldoorlog via de Vrede van Versailles het eens zo machtige Duitsland op haar knieën gekregen. Duitsland was vernederd en kon met gemak op het randje van faillissement gebracht worden. De bevolking werd tijdens de “Roaring Twenties” moreel verwoest met seks, drugs en drank en  middels economische neergang en  hyperinflatie de nekslag toegediend. Door de onvrede binnen Duitsland was het communisme in opkomst. Rusland werd verkocht als het “arbeidersparadijs” en vele Duitsers geloofden in die leugen. De gewone man wist niets van de miljoenen gemartelde en omgebrachte Orthodox Christelijke arbeiders en boeren in het Rusland onder Lenin, Trotski, Stalin e.a.. Berlijn en München waren communistische bolwerken aan het worden. Het Joods zionistisch communistisch complot leek succesvol. Een Duitse revolutie als die in Rusland leek onvermijdelijk ware het niet dat daar ineens een man met een klein snorretje opstond die als Nationaalsocialist in opstand kwam tegen die kosmopolitische Joden.

Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht

Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht

De confrontatie was daar tussen nationalisme en globalisering. Een confrontatie tussen Rothschild en Hitler. Judea (lees Joden zonder land) verklaarde Duitsland in 1933 officieel de oorlog na een bijeenkomst in Amsterdam. Dit is ook de reden dat ik de Tweede Wereldoorlog in 1933 laat beginnen. Een oorlogsverklaring van een volk (nog) zonder land maar desalniettemin een echte oorlogsverklaring.

Wie begon de oorlog tegen Duitsland in 1933 ?

Wie begon de oorlog tegen Duitsland in 1933 ?

Voor mensen die overigens nog geloven in het zio sprookje dat Hitler een Rothschild was is het misschien verstandig nog eens wat onderzoek te doen. Hitler had immers door invoering van de Reichsmark met de Joodse bankiers gebroken en zijn land er in 5 jaar weer helemaal bovenop gekregen? Juist ja! Dat was dan ook het grote gevaar voor de internationale Joodse bankiers waardoor die Duitsland wel een volgende oorlog in moesten manoeuvreren.

Hitler was het gevaar voor de Joodse Wereld Orde (JWO). De Joods zionistische bankiers begonnen, middels verdragen tussen landen en het vooruitschuiven van Polen als aanstichter van de komende Tweede Wereldoorlog, vanuit Londen en Rusland de oorlog voor te bereiden. De Joodse bankiers konden landen tegen elkaar uitspelen doordat alle landen door de Eerste Wereldoorlog diep in de schulden zaten bij dezelfde bankiers. Hitler deed er alles aan om de vrede te bewaren. Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog deed Duitsland 19 keer een vredesaanbod uitgaan. Tevergeefs want de Joden In Engeland en Rusland wilden niet afzien van hun JWO. Daarvoor moest het inmiddels weer machtige Duitsland kapot gemaakt worden. In Engeland sprak men er zelfs over om Duitsland terug naar het landbouwtijdperk te bombarderen. De Duitse industriële productiviteit en veerkracht was een gevaar voor de Britzios (Britse zionisten).  Ik noem ze bewust geen Britten omdat er onder hen ook veel niet zionisten waren die veel bewondering voor de capaciteiten van Hitler en Duitsland hadden. Engeland had Duitsland ook nog niet de oorlog verklaard. Dat waren tot dat moment alleen de Joden zonder land. Joden zonder land die je overal ter wereld kon vinden als kosmopolieten.

De Joodse bankiers hadden zoveel macht dat Duitsland door een smerig spel van de Polen omtrent de stad Danzig en door de martel- en moordpraktijken van de Polen jegens etnische Duitsers, die na het Verdrag van Versailles ineens, in Polen woonden. De Tweede Wereldoorlog had zijn aanvang en daarmee de Joodse bankiers hun zin. Al snel verklaarden Engeland en Frankrijk, onder druk van hun torenhoge schulden uit de Eerste Wereldoorlog, Duitsland ook de oorlog. De Joodse oorlog via proxy tegen  Duitsland zag er voor de Polen, Fransen en de Engelsen in het begin zeer slecht uit. Op alle fronten won Duitsland overtuigend.

download (29)

Gedurende de oorlog moest er een oplossing bedacht worden om Amerika ook bij de oorlog te betrekken. Een “valse vlag” aanval op Pearl Harbour door de Japanners voldeed net als de “valse vlag” op de “Lusitania” in de Eerste Wereldoorlog al eens uitkomst bood. De dreiging vanuit de USSR was in het begin afgevangen door een verdrag tussen de Joodse USSR en Duitsland maar Hitler wist dat de USSR onder druk van hun Joodse financiers zich niet aan dat verdrag zouden houden. Hitler besloot dat de aanval dan de beste verdediging zou zijn en besloot zelf de USSR dan maar binnen te vallen. “Operatie Barbarossa” was een feit. Dus uiteindelijk zat Duitsland op meerdere fronten midden in een wereldoorlog. Turkije was bondgenoot van Duitsland hetgeen de zionisten na 1945 nog goed van pas zou komen. Palestina viel immers onder hun mandaat terwijl de Britzios Palestina middels de “Balfourverklaring” aan de Joodse Rothschild zionisten had beloofd.

download (30)

Door een vroege inval van de winter in Rusland kwam de Duitse opmars tot een halt vlak voor o.a. Moskou. Door dit verlies aan momentum verloor Duitsland denk ik uiteindelijk de oorlog. Uiteindelijk viel medio 1945 de Tweede Wereldoorlog stil. Een rechtsgeldig vredesverdrag werd nooit ondertekend. Ook niet met Nederland. De vrede van Wageningen was een farce. Duitsland werd opgedeeld en bezet waarbij bijna alle plaatsen waar de zogenaamde Duitse vernietigingskampen zich bevonden in de invloedssfeer van de USSR lagen. Hier heeft de USSR naar mijn mening slim gebruik van gemaakt om hun oorlogsmisdaden in de Duitse schoenen te schuiven. Complete administraties van de kampen verdwenen in Moskouse archieven. Hierdoor werd bereikt dat Duitsland tot de dag van vandaag nog altijd via herstelbetalingen de opbouw van Israël grotendeels betaald.

Ehrenberg

Ehrenberg

De Holocaust met haar 6 miljoen Joodse slachtoffers is volgens velen een uitvinding van de Joods Russische propagandist Ilya Ehrenberg. Deze zelfde Ehrenberg was ook verantwoordelijk voor de afschuwelijke taferelen die zich afspeelden in het door Rusland veroverde Duitse gebied. Veel Duitse vrouwen en kinderen werden bij de Russische opmars op een verschrikkelijke wijze verkracht en/of afgemaakt door de gek gemaakte simpele Russische soldaten, gek gemaakt door de door Ilya Ehrenberg opgestelde indoctrinatie pamfletten. In een pamflet getiteld “Kill” beval Ehrenberg de simpele Russische soldaten om de Duitsers te behandelen als “niet menselijk”. Het lijkt zo uit de Talmoed te komen.

Na de oorlog werd tijden de “Neurenberger Processen” zo’n beetje van alles in de schoenen van de Duitsers geschoven door de voornamelijk Joodse rechters. Tevens werd er bepaald dat de Holocaust als een vaststaand feit moet worden beschouwd waardoor 70 jaar na dato er nog immer “revisionisten” worden veroordeeld voor de vragen die men zich hardop stelt over de Holocaust. Dat oorlogsmisdaden ten onrechte in de schoenen van de Duitsers werden geschoven bleek wel uit het bekend worden van de waarheid omtrent het “bloedbad van Katyn”. In 1990 werd bekend dat het niet de Duitsers waren geweest die 25.000 Poolse officieren en hoge ambtenaren hadden omgebracht maar dat het de Russen waren geweest. Een interessante naam hierbij is die van de Joodse pedofiel en moordenaar Lavrenti Beria.

Na de oorlog ook, lag de weg vrij ter oprichting van de staat Israël waardoor Herzl en dus ook de familie Rothschild hun lang gekoesterde zionistische droom werkelijkheid zagen worden. Een droom die inmiddels wereldwijd voor honderden miljoenen doden had gezorgd en ook tot op de dag van vandaag zorgt voor talloze oorlogen overal ter wereld.

Duitsland is nu nog altijd een bezet land en Nederland indirect ook. Nog altijd betaald Duitsland het gros van de inkomsten van Israël en haar Joodse bevolking. Die bevolking welke, toen nog zonder land, de oorlog verklaarden aan Duitsland. Het Duitsland dat geen oorlog wilde maar er op slinkse wijze ingetrokken werd door de Joods zionistische bankiersfamilie Rothschild.

Doordat het dus die Joodse kosmopolieten waren die de oorlog veroorzaakten en doordat ook diezelfde Joodse kosmopolieten verantwoordelijk waren voor het gros van de misdaden tegen de mensheid lijkt het mij normaal dat Duitsland zijn onterecht betaalde herstelbetalingen terug kan eisen van diezelfde kosmopolieten, nu met land, en dat Israël of de familie Rothschield de komende 70 jaar herstelbetalingen gaat betalen aan Duitsland. Het sluiten van een rechtsgeldige vrede lijkt me ook geen sinecure.

Hoe 1% van de bevolking honderden miljoenen mensen kan vermoorden binnen een tijdperk van 100 jaar geeft aan dat er iets helemaal niet goed zit binnen ons financiële stelsel. Dat financiële Rothschild stelsel ligt namelijk aan de basis van de macht van die Joodse zionisten. Die macht heeft namelijk helemaal niets met hun vermeende intelligentie en gekochte Nobelprijzen te maken.  Doen we daar niets aan op zeer korte termijn dan zijn we heel snel allemaal verworden tot gojim slaven en zijn we als onmensen ons leven weer niet zeker.

images (61)

Een laatste conclusie mijnerzijds is dat de huidige trend van globalisering alleen door een sterk nationalistische tegenbeweging kan worden gestopt. Dat woord “nationalisme” is nu juist door de Joods zionistische “deceptie meesters” heel kundig in het verdomhoekje geplaatst middels hun vele Ehrenberg propaganda. Dus weg met de Benelux, EU, IMF, Worldbank, BISbank, VN, NAVO en terug naar de eigen kleine gemeenschap.

All wars are bankster wars!!!

Ze vertellen je het recht in je gezicht die banksters.

Ze vertellen je het recht in je gezicht die banksters.

 

 1. SOVIET GOVERNMENT, 1919.

The High Commissaries of the People in 1919, two years after the Bolshevik Revolution:

 

ALIAS. . . . . . . . . . . . . REAL NAME. . . . . . . . ETHNICITY

 

Lenin ………………………..Oulianoff ……………….Partly Jewish

Trotsky……………………….Bronstein …………….. Jew

Stekloff ………………………Xachamress …………. Jew

Marloff………………………Zederbaum……………..Jew

Gottsief ………………………Prapkine………………  Jew

Kameneff……………………..Rosenfeld……………..Jew

Soukhanoff……………………Grimmer……………..Jew

Lagesky……………………….Krachmann…………..Jew

Bogdanoff ……………………Silberstein ……………Jew

Goreff…………………………Goldmann……………..Jew

Ouritsky………………………Radomselsky………….Jew

Voladarsky……………………Kohen…………………..Jew

Sverdloff ……………………..Sverdloff……………….Jew

Kamkoff ……………………..Katz ……………………..Jew

Gattesky………………………Eurstenberg…………..Jew

Dann…………………………Gourevitch………………Jew

Meshkovsky…………………..Goldberg……………..Jew

Parvus……………………… Gelphanat……………….Jew

Rossanoff……………………..Goldenbach………….Jew

Martinoff………………………Zimbar………………..Jew

Tehernomovsky……………Tehernomokdich……Jew

Pialnitzky………………………Levine…………………Jew

Adromovitch ………………….Rein…………………..Jew

Lointzeff……………………….Blechmann…………..Jew

Zvezditch………………………Fonstein………………Jew

Radek…………………………Sobelson………………..Jew

Litvinoff-Wallak………………Finkelstein…………Jew

Lunatcharsky………………….Lunatcharsky………Russian

Kolontai……………………….Kolontai………………..Russian

Peters…………………………Peters……………………..Lett

Macklakowsky………………. Rosenblum…………..Jew

Lapinsky……………………… Levenson………………Jew

Vobroff…………………………Natanson………………Jew

Ostodoks……………………….Akselrode……………..Jew

Gasine…………………………Gerfeldt………………….Jew

Glasounoff…………………… Schulze…………………Jew

Lebedieva………………………Limso…………………..Jew

Joffe……………………………..Joffe……………………..Jew

Kamensky………………………Hoffmann……………..Jew

Naout…………………………..Gunsbourg………………Jew

Lagorsky………………………..Krachmalnik………….Jew

Isgoeff………………………….Goldmann……………….Jew

Valdimiroff……………………..Feldmann……………..Jew

Bounakoff………………………Foundaminsky……….Jew

Manouilsky……………………..Manouilsky…………..Jew

Larine…………………………… Lourie…………………..Jew

Krassin…………………………..Krassin………………..Russian

Tchitcherin………………………Tchitcherin…………Russian

Goukovsky………………………Goukovsky…………..Russian

 

Soviet Government (1919): Summary

 

Bureaucracy……………..Total number………….Jews

Peoples Commissaries……………22……………………….17

Provincial Commissaries………  23……………………….21

Commissariat of War…………     43……………………….33

Foreign Affairs………………………16……………………….13

Finance…………………………………30………………………24

Justice…………………………………. 21……………………….20

Public Instruction…………………..53………………………42

Social Assistance……………………..6………………………..6

Labour……………………………………8………………………..7

 

Total number of Bolshevist Government officials in 1919 : 545

Total number of JEWS in Bolshevist Government in 1919:

73 Reacties op “De Tweede Wereldoorlog 1933-Heden

  • Ja de Rothschilds controleren nog steeds de Bank van Rusland. De Duma heeft alleen voor elkaar gekregen dat ze zelf de rente kunnen bepalen. De grote vraag is dan ook of Poetin zich net als Hitler los gaat koppelen van de Westerse banken en zijn eigen renteloze geld gaat drukken. Daaraan gaan we merken of Poetin een puppet is/blijft van de bankiers is mijn mening. Door de vele goudinkopen van Rusland alsook China verwacht (hoop) ik dat wel.

   Like

 1. Misschien handig om te vermelden dat niet alle joden zionisten zijn. Het komt over alsof alle joden in het zionistische complot zitten, wat mij erg overdreven lijkt.
  Is het niet zo dat het jodendom gekaapt is, om zo ook weer een verdeel en heers spelletje te kunnen spelen mocht het zo uitkomen?
  Ik zou elk woord jood vervangen voor zionist.
  My two cents…
  PS: Kan iedereen zich niet joods noemen? Deden die Khazaren ook!

  Like

  • Je hebt gelijk. Niet elke Jood is zionist en niet elke zionist Joods. Daarom wissel ik het een beetje af. Wat is iid een Jood? Wat de Joden van de Russische Revolutie wel allemaal gemeen hadden was dat ze allemaal vrijmetselaar waren. Ik gebruik misschien wat vaker het woord Jood maar dat doe ik om dat er bijna een taboe op ligt het beestje bij zijn naam te noemen. Dus gewoon Jood en niet per definitie zionist.

   Like

  • En ja je kunt je tot het Jodendom bekeren. Joden doen echter niet aan zendingwerk. Wat betreft de benaming, Joden van voor 1896/1897 noem ik meestal gewoon Jood. Na die tijd probeer ik de politieke voorkeur voor het zionisme te achterhalen.

   Like

 2. In 1827 of 1829 is de “Banca Vaticana” in de handen gevallen van de Rothschild’s. Maar de “grote geestelijke uitholling van binnenuit” is inderdaad met of na het 2e Vaticaanse Concilie begonnen, en sneuvelde de laatste “natuurlijke vijand” van het internationale jodendom, en was de laatste “grote barrière” geslecht.

  Like

 3. Maar een zeer goed artikel, inderdaad.

  Voor nog meer achtergronden zou ik beslist de eerste link hieronder een bekijken. Deze is drie jaar geleden verschenen op de site “zioncrimefactory” en is van de hand van ene Alexander Fuerza.

  Zijn site is echter op last van de (joods-!)”canadese” na meerdere pogingen definitief uit de lucht gehaald.
  Download hem en geef ‘m door mensen !!!

  ■ ‘The Jew World Order is upon us’, a SPLENDID ARTICLE :

  Klik om toegang te krijgen tot The-Jew-World-Order-Unmasked-by-ZionCrimeFactory.pdf

  Nog wat meer interessante artikels :

  ■ ‘Pax’ Judaica World Wide :
  http://vidrebel.wordpress.com/2012/01/16/pax-judaica-to-replace-pax-americana-which-replaced-pax-britannica/

  ■ Benjamin H. Freedman “The real Power Behind The Scenes” :
  http://thepuppetmastersrevealed.wordpress.com/2012/10/09/the-real-power-that-controls-the-us/

  ■ “ The Hidden Tyranny ” ; een boek ( 41p ) van Benjamin H. Freedman

  Klik om toegang te krijgen tot hiddenyyranny.pdf

  ■ VID : “The Jewish world wide conspiracy” ; based on 100% Jew Quotes , 2min 31 – 2min40 ! :
  http://www.prothink.org/2013/09/13/the-jewish-conspiracy-the-definitive-movie-about-it/

  ■ International Jewry did a hell of a job brainwashing all of us :
  http://diggerfortruth.wordpress.com/2014/01/20/a-cracking-job/#more-7561

  ■ “All America must know the (JWO) Terror that is upon us” :
  http://whitewraithe.wordpress.com/2014/11/20/all-america-must-know-the-terror-that-is-upon-us/

  Like

 4. Drie keer “Eustace”.
  Drie keer “bingo”.

  Heheh …

  ■ Eustace Mullins’ “The Biological Jew” ( undebated ! ) :
  http://snippits-and-slappits.blogspot.fr/2009/06/biological-jew-pt-1-by-eustace-mullins_20.html

  ■ Eustace Mullins “The Secret Holocaust” :
  http://just-another-inside-job.blogspot.fr/2009/04/secret-holocaust.html

  ■ Eustace Mullins “New History of the Jews” :

  Klik om toegang te krijgen tot mullins-new-history-of-the-jews-eustace-mullins.pdf

  Like

 5. En hoe ik Hilter “moet zien” weet ik eerlijk gezegd nog steeds niet.
  Sorry.

  ■ “Nazis or Zionists” ; over de méér dan innige ‘samenwerking achter de schermen’ :
  ( “B’nai B’rith was the only Jewish organization allowed by Hitler to remain active and open during the Nazi regime after 1933” EN : “the Jewish Professor of History Dietrich Bronder showed, which Jews financed Adolf Hitler,and proved that most of the Nazi leaders were Jews or half-Jews, or were married to Jewish women” ) :
  http://just-another-inside-job.blogspot.fr/2009/02/nazis-or-zionists.html

  ■ Hitler bracht een renteloze- en staatswege uitgegeven Mark in omloop :
  http://wakeupfromyourslumber.com/node/6720

  ■ Of toch niet ? “Hitler just another friend of jew banksters” :
  http://www.aangirfan.blogspot.fr/2013/09/hitler-just-another-friend-of-bankers.html
  &
  http://dublinsmick.wordpress.com/2013/09/16/hitlers-finances-and-the-myth-of-nazi-anti-usury-activism-time-to-remove-those-lightning-bolt-tattoos/

  ■ Anthony C. Sutton “The rise and fall of Hitler” :
  http://thisiszionism.blogspot.fr/2005/04/wall-street-and-rise-of-hitler.html

  ■ Anthony C. Sutton’s interview (40 min) saying Germany since Hitler was elected (1933) depended enormously on American technology and N.Y. Loans :

  Want wààrom viel Hitler Zwitserland niet binnen ; daar lagen astronomische hoeveelheden goud opgeslagen waar hij een enorm gebrek aan had. Hitler hoefde maar 15- of 25duizend duitse soldaten boven Bern en Basel te laten airdroppen en het was bekeken geweest.
  En dan die waanzinnige “driefronten-oorlog” waarin hij Duitsland in trok, gehéél tegen de zin van zijn generaals ?
  (het derde front was Noord-Afrika)

  Hitler ?
  Ik weet ’t nog steeds niet …

  Like

  • Ik denk dat Adolf deel uitmaakte van het zio-spel.
   Er zijn tal van aanwijzingen te vinden dat hij een jaar spoorloos is verdwenen voor WOII, een jaar waarin hij volgens enkele websites in Engeland werd getraind.
   Ook is het vreemd dat een soldaat eerste klas uit WOI (hij was geen korporaal) 2 jaar na bekrachtiging door de Volkerenbond van de Verdragen van San Remo aan een putsch deelneemt, in de gevangenis een boek schrijft dat hem in korte tijd zeer welgesteld maakt en 10 jaar later de macht in Duitsland en Oostenrijk in handen heeft.
   De financiering van de Duitse oorlogsmachine wordt tegenwoordig toegeschreven aan de opa van G.W. Bush, maatje van de Rothschild/Rockefeller-club.

   De Balfour Declaration en de Conferentie van San Remo plaveiden de weg naar een joods thuisland in het in WOI uit het Ottomaanse Rijk losgeweekte en onder Brits mandaat gebrachte Judea-Samaria.
   De grootste mijlpaal tot dan toe in de zionistische agenda.
   Echter hadden weinig Europese joden (die ook geen benul hadden van de NWO/JWO agenda van hun stervensrijke stamgenoten) zin om naar het door de islam beheerste moerasland te verhuizen en daar als boeren het land te ontginnen.
   Een duwtje in hun rug konden de zionisten goed gebruiken.
   De Europese joden werden door Adolf gedeporteerd naar Oost-Europa en bezet Rusland (voor WOII werkte Adolf al samen met Stalin, echte naam: Ioseb dze Besarionis Dzjoegasjvili, wat nogal aan jew of jude refereert), dichterbij Judea-Samaria en dichterbij Centraal-Azië waar de Khazar vandaan komen die vandaag de dag worden beschouwd als de nep-joden Ashkenazi.
   De geïnterneerde joden werden ingezet in kampen, waar ook vele andere mensen van allerlei origine werden gevangengehouden, om arbeid te verrichten voor de oorlogsindustrie.
   Een briljant plan omdat juist deze kampen door de geallieerden werden ontzien bij bombardementen (dat ging wel eens fout maar dan werden de doden toegeschreven Duitse genocide!) en de gedetineerden werden goed gevoed en verzorgd vanwege hun nut voor Duitsland.

   Van de 4,2 miljoen joden in bezet Europa werden er niet 6 miljoen vermoord.
   Sterker: ze werden voor het oorlogsgeweld behoed door ze uit de steden te halen en naar het platteland in Oost-Europa en het door zionistische marxisten gecontroleerde Rusland te transporteren.
   Uiteraard was er sprake van enig “collateral damage” als gevolg van abusievelijk oorlogsgeweld maar vooral ziektes en honger.
   De zionistische puppeteers zaten en zitten daar nog steeds niet mee.

   Al met al zie ik WOII niet als een onvoorziene uitbarsting maar als een geplande fase in de JWO-intrige.
   Een succesvolle, van de ongeveer 4 miljoen overlevende joden in voormalig bezet Europa trokken er grote aantallen naar wat toen Palestina heette.
   Met de stichting van de staat Israël in 1948 tot gevolg.
   Uiteraard met de nodige steun uit het zionistisch kamp.

   Like

   • Ik sluit me bij dit antwoord aan. Lees ook het boek van Robin de Ruiter over Adolf Hitler.

    Ik vindt het verder een goed artikel van Don, maar ik deel het standpunt niet dat Hitler zich van het zionisme probeerde te ontworstelen. Dat zelfde beeld probeert Poetin nu neer te zetten. Slimme propaganda.

    Like

 6. Zou dat niet er mee te maken hebben dat het zionistische bankenstelsel,dus de financierders van oorlogen in Zwitserland gevestigd zijn? BIS.

  Like

 7. Zwitserland heeft altijd al zo’n geheimzinnig beleid gehad als het gaat om goud en geld.
  The Swiss Military Industrial Complex of Switzerland Weapons Industry & Neutral Nazi Templar Swindle

  Like

  • Het zal allemaal goed komen met de bevolking. Ik en vele mensen achter mij zijn niet klein, dom of bang te krijgen. We zien het gevaar en kunnen dat wel aan. Alles draait om perceptie!!!

   Like

 8. @Don
  Bedankt voor je reacties. Al blijf ik benadrukken dat veel orthodoxe joden tegen Israel zijn en zich niet kunnen vinden in de zionistische filosofie. Ik zou dit graag benadrukt zien.
  Een voorbeeld:

  Hier wordt ook gesproken over de Torah, Niet de Talmud. Onder welke categorie vallen deze joden? Er is genoeg bewijs dat de zogenaamde joodse mensen altijd in vrede met andere volkeren hebben geleefd.

  @Knowtoomuch
  Bedankt voor de links. Wat een hoop! Gelukkig ken ik er al een paar 😉

  @waterman
  Ik weet niet wat te denken over Hietler. Ik neig naar een sterk nationaal socialistisch leider die wel ‘bruikbaar’ was ‘for the time being’. Het is ongelooflijk te leren over hoe Duitsland kapot is gemaakt na 1945, voor de zoveelste maal en tot de dag van vandaag in de mainstream geen enkele vorm van nuance heeft aan kunnen brengen tav die tijd.

  @Allen
  Als ik met dit onderwerp bezig ben, kom ik altijd tegen een muur aan. En dat is de muur die wordt opgeroepen als men begint te spreken over:
  1) De zogenaamde superioriteit van het witte ras,
  2) Dat deze kapot gemaakt dient te worden door de genoemde parasieten met de hoogste prioriteit.
  3) Dat het mixen van rassen uit den boze is.

  Deze 3 stellingen kan ik niet beargumenteerd vinden. Heeft iemand hier een antwoord op? Ik ben namelijk in de overtuiging dat we allemaal (geel, wit, zwart, bruin) mens zijn. Ik ben er zelfs van overtuigd dat het mengen van alle rassen op deze wereld een heel groot pluspunt met zich meebrengt. Dat heb ik namelijk met biologie al geleerd.

  Graag jullie inzicht hierover.

  Like

 9. Nog 1 laatste reactie waarmee ik ga afsluiten:
  Als dit allemaal waar is, dan verdienen we dit of hebben we het nodig.
  Ik ben zelf meer van de George Carlin / Bill Hicks filosofie. Ze zeggen allebei feitelijk hetzelfde:

  Like

 10. Goed artikel, alleen met het standpunt dat Hitler geen Rothschild telg zou zijn ben ik het niet eens. Er zijn ook genoeg bewijzen dat er zio geld richting Hitler vloeide en hij juist daardoor in het zadel geholpen is. Die hele oorlog lijkt dus bewust te zijn opgetuigd om enerzijds miljoenen doden te realiseren en anderzijds de oprichting van de staat Israël mogelijk te maken.

  Geliked door 1 persoon

 11. Since 1871-“They’ve Had the Plan”-WW1,WW2,&Yes, upcoming WW3

  Door ons hier bewust van te worden is er een kleine kans om hun plannen dwars te liggen.
  Niemand zit te wachten op een WW3

  Like

 12. Vandaag vrij…..opdracht ingetrokken.
  Dus dan maar even posten bij Don. 🙂
  JWO in full control.
  Putin is ook een JWO puppet.Kijk maar naar de russische (rothschild)coat of arms.
  De dollar:
  De val van de (rothschild)all seeying eye dollar is een doordacht rothschild spel.Deze dollar is namelijk gemaakt door kabal joden en wordt ook vernietigd door dezelfde kabal joden.
  Waarom? Heel simpel:vergelijk het met een junk die geen shot meer krijgt. Wat zal er gebeuren denk je? Paniek……….dus chaos!
  NWO: orde uit chaos. Daar sturen de kabal elite op aan.
  Hier een oud dollar biljet voor dat het in handen kwam van die joodse kabal paracietenclub en het inpikte.

  Maar zo is het Nederland vergelijkbaar gegaan met ik noem maar een voorbeeld,het briefje van 50 met een zonnebloem erop.

  BRICs Bank to Falicitate A NWO Without The USA – Anthony

  Like

 13. Magnus Hirschfeld, a German Sexologist in the early 20th Century known as the “Einstein of Sex” for his pioneering work in the field of sexology, was the first person to systematically describe and work with what he described as Transvestite and Transsexual people,

  Toch steeds weer joden,die aan de bakermat liggen (achter de schermen natuurlijk).
  Magnus Hirschfeld wordt besproken vanaf 08:20

  “Babylon Before Hitler”

  Die transgender agenda zien we heden ook.

  Like

 14. goed stuk. Volgens mij zijn de Rothshilds allang uit Rusland… (samen met ijsland en hongarije).

  Ten tweede, Hitler’s rol… geloof er niks van. Er gaan ook hypotheses rond dat Hitler een Rothshild bastaard is. Een hele wereldoorlog gebeurt “per ongeluk”… no way.

  Like

 15. ■ Duitstalig : Hitler en de ‘Thule Orde’ :
  http://okkulte-nazis.blogspot.nl/2010/02/rudolf-glandeck-von-sebottendorff.html

  ■ Hitlertje was een Illuminati-agent (engelstalig) ; rechterkolom bàrstensvol superlinks over nazi-gelieerde onderwerpen :
  http://okkulte-nazis.blogspot.nl/2013/07/hitler-played-willing-dupe-when-he.html

  ■ Hitler : “ Bormann ran Hitler for Illuminati ” :
  http://www.savethemales.ca/002026.html

  Like

 16. ■ INT : “The Pink Swastika”, interview over de ‘occulte en homoseksuele nazi-top’ / de eerste 33 van de 58 min / “Hitler was a male prostitute in Munich and Vienna” op 15:05min ! :
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embeddedHYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CTSJtmkyJW4″&HYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CTSJtmkyJW4″v=CTSJtmkyJW4

  De pdf- of html-versie van “The Pink Swastika” downloaden op : http://www.defendthefamily.com/pfrc/books/pinkswastika/

  ■ The Sexual decadence of Weimar Germany :
  http://www.darkmoon.me/2013/the-sexual-decadence-of-weimar-germany-by-lasha-darkmoon/

  Like

 17. Het is het verhaal van de Klok en de Klepel. Je ziet het vuur, maar je weet niet wat er brand en wie het vuur heeft aangestoken. Daarom gooi je alles maar op een hoop. Beter onderzoek doe Donnetje 🙂

  Like

Laat een reactie achter op DonQuijotte Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.